Show simple item record

dc.contributor.authorWalczak, Piotr
dc.contributor.editorKrawczyk, Ryszard Paweł
dc.contributor.editorBorowicz, Andrzej
dc.date.accessioned2020-09-22T09:41:48Z
dc.date.available2020-09-22T09:41:48Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.citationWalczak P., Wieloletnia prognoza finansowa jako instrument skutecznego zarządzania długiem jednostki samorządu terytorialnego, [w:] Aktualne problemy samorządu terytorialnego po 25 latach jego istnienia, R. P. Krawczyk, A. Borowicz (red.), WUŁ, Łódź 2016, http://dx.doi.org/10.18778/8088-114-3.19pl_PL
dc.identifier.isbn978-83-8088-114-3
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/32262
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofAktualne problemy samorządu terytorialnego po 25 latach jego istnienia;
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.titleWieloletnia prognoza finansowa jako instrument skutecznego zarządzania długiem jednostki samorządu terytorialnegopl_PL
dc.typeBook chapterpl_PL
dc.page.number319-333pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationRegionalna Izba Obrachunkowa w Łodzipl_PL
dc.identifier.eisbn978-83-8088-115-0
dc.referencesFinanse publiczne. Praktyka stosowania nowej ustawy o finansach publicznych i aktów wykonawczych, red. Lachiewicz W., Warszawa 2010.pl_PL
dc.referencesInformacja o wynikach kontroli NIK. Nr ewid. 18/2015/14/066/LBI.pl_PL
dc.referencesSrocki, Wieloletnia prognoza finansowa jako instrument stabilizacji finansowej samorządu – zagadnienia prawne, „Finanse Komunalne” 2014, nr 12.pl_PL
dc.referencesSalachna J.M., Budżet i wieloletnia prognoza finansowa jednostek samorządu terytorialnego. Od projektu do sprawozdania, Gdańsk 2010.pl_PL
dc.referencesSalachna J.M., Dlaczego należy poprawić mechanizmy wieloletniej prognozy finansowej, „Finanse Komunalne” 2015, nr 1–2.pl_PL
dc.referencesSprawozdanie z działalności regionalnych izb obrachunkowych i wykonania budżetu przez jednostki samorządu terytorialnego w 2007 r., Warszawa 2008.pl_PL
dc.referencesSprawozdanie z działalności regionalnych izb obrachunkowych i wykonania budżetu przez jednostki samorządu terytorialnego w 2009 r., Warszawa 2010.pl_PL
dc.referencesSprawozdanie z działalności regionalnych izb obrachunkowych i wykonania budżetu przez jednostki samorządu terytorialnego w 2014 r., Warszawa 2015.pl_PL
dc.referencesWróblewska G., Zarządzanie długiem jednostki samorządu terytorialnego – problemy praktyczne, „Finanse Komunalne” 2015, nr 1–2.pl_PL
dc.referencesZadłużenie jednostek samorządu terytorialnego. Przestrzeganie ustawowych limitów zadłużenia i jego spłaty, Łódź 2014.pl_PL
dc.referencesZadłużenie jednostek samorządu terytorialnego. Wyzwania w obliczu nowej perspektywy finansowej UE, red. Walczak P., Warszawapl_PL
dc.identifier.doi10.18778/8088-114-3.19


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe