Show simple item record

dc.contributor.authorDolewka, Zofia
dc.contributor.editorKrawczyk, Ryszard Paweł
dc.contributor.editorBorowicz, Andrzej
dc.date.accessioned2020-09-22T09:41:20Z
dc.date.available2020-09-22T09:41:20Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.citationDolewka Z., Wieloletnia prognoza finansowa jako instrument zarządzania finansami samorządowymi, [w:] Aktualne problemy samorządu terytorialnego po 25 latach jego istnienia, R. P. Krawczyk, A. Borowicz (red.), WUŁ, Łódź 2016, http://dx.doi.org/10.18778/8088-114-3.18pl_PL
dc.identifier.isbn978-83-8088-114-3
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/32261
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofAktualne problemy samorządu terytorialnego po 25 latach jego istnienia;
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.titleWieloletnia prognoza finansowa jako instrument zarządzania finansami samorządowymipl_PL
dc.typeBook chapterpl_PL
dc.page.number307-318pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno‑Socjologiczny, Katedra Samorządu Terytorialnegopl_PL
dc.identifier.eisbn978-83-8088-115-0
dc.referencesCzołpińska E., Wieloletnia prognoza finansowa – doświadczenia po roku stosowania. Przewidywania, praktyka i wnioski de lege ferenda, http://www.samorzad.lex.pl, (dostęp 20.07.2015).pl_PL
dc.referencesDylewski M., Wieloletnia prognoza finansowa, budżet a budżet zadaniowy – problemy i wyzwania, [w:] Budżet zadaniowy metodą racjonalizacji wydatków, red. Wożniak B., Postula M., Warszawa 2012.pl_PL
dc.referencesJastrzębska M., Finanse jednostek samorządu terytorialnego, Warszawa 2012.pl_PL
dc.referencesKosikowski C., Reforma finansów w Polsce w świetle nowej ustawy o finansach publicznych, „Państwo i Prawo” 2009, nr 12.pl_PL
dc.referencesKuzyniak E., Wirtualne dochody nie rozwiążą problemów wskaźnika zadłużenia, „Wspólnota” 2013, nr 20.pl_PL
dc.referencesOwsiak S., Wieloletnie planowanie finansowe a funkcjonowanie budżetu zadaniowego, „Studia BAS” 2013, nr 1 (33).pl_PL
dc.referencesPatrzałek L., Finanse samorządu terytorialnego, Wrocław 2010.pl_PL
dc.referencesUstawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.).pl_PL
dc.referencesUstawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2014 r., poz. 1115 ze zm.).pl_PL
dc.referencesWieloletnia prognoza finansowa jako instrument zarządzania finansami lokalnymi, red. Walczak P., Warszawa 2012.pl_PL
dc.referencesSamorząd terytorialny w Polsce. Raport, red. Wojciechowski E., Łódź 2014.pl_PL
dc.identifier.doi10.18778/8088-114-3.18


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe