Show simple item record

dc.contributor.authorHajdys, Dagmara
dc.contributor.editorKrawczyk, Ryszard Paweł
dc.contributor.editorBorowicz, Andrzej
dc.date.accessioned2020-09-22T09:37:40Z
dc.date.available2020-09-22T09:37:40Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.citationHajdys D., Partnerstwo publiczno-prywatne w finansowaniu inwestycji samorządu terytorialnego, [w:] Aktualne problemy samorządu terytorialnego po 25 latach jego istnienia, R. P. Krawczyk, A. Borowicz (red.), WUŁ, Łódź 2016, http://dx.doi.org/10.18778/8088-114-3.17pl_PL
dc.identifier.isbn978-83-8088-114-3
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/32260
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofAktualne problemy samorządu terytorialnego po 25 latach jego istnienia;
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.titlePartnerstwo publiczno-prywatne w finansowaniu inwestycji samorządu terytorialnegopl_PL
dc.typeBook chapterpl_PL
dc.page.number293-305pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Katedra Finansów Publicznychpl_PL
dc.identifier.eisbn978-83-8088-115-0
dc.referencesFerek A., Przewoźna B., Kruszka-Pytlik K., Poznańska spalarnia w PPP – studium przypadku, „Biuletyn partnerstwa publiczno-prywatnego” 2014, nr 12.pl_PL
dc.referencesGrzybowski W., PPP – realia czy mrzonki?, „Przegląd Komunalny” 2013, nr 1.pl_PL
dc.referencesHajdys D., Uwarunkowania partnerstwa publiczno-prywatnego w finansowaniu inwestycji jednostek samorządu terytorialnego, Łódź 2013.pl_PL
dc.referencesMarket Update Review of the European PPP Market, 2010–2014, European PPP Expertise Centre.pl_PL
dc.referencesMemorandum informacyjne dla podmiotów prywatnych zainteresowanych realizacją przedsięwzięcia inwestycyjnego pt. Budowa budynku Sądu Rejonowego w Nowym Sączu przy ul. Grunwaldzkiej w modelu partnerstwa publiczno-prywatnego, Katowice 2013.pl_PL
dc.referencesRaport PPP. Rynek partnerstwa publiczno- prywatnego i koncesji w Polsce w 2014 r. na tle stanu obowiązującego w latach 2009–2013, Warszawa 2015.pl_PL
dc.referencesRaport o partnerstwie publiczno-prywatnym w Polsce, red. Hausner J., Warszawa 2013.pl_PL
dc.referencesWspieranie inwestycji publiczno-prywatnych krokiem w kierunku naprawy gospodarki i długoterminowej zmiany strukturalnej: zwiększanie znaczenia partnerstw publiczno-prywatnych, Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego oraz Komitetu Regionów, Bruksela 2009.pl_PL
dc.referencesZagospodarowanie terenów dworca PKP w Sopocie, www.ppp gov.pl/ Baza Projektow/ Strony/ Sopot_dworzec_4112011.aspx (dostęp 17.07.2015).pl_PL
dc.identifier.doi10.18778/8088-114-3.17


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe