Show simple item record

dc.contributor.authorKretek-Kamińska, Agnieszka
dc.date.accessioned2014-01-20T13:35:12Z
dc.date.available2014-01-20T13:35:12Z
dc.date.issued2013-05
dc.identifier.issn0208-600X
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/3182
dc.description.abstractWedług założeń, opartych na doświadczeniach z realizacji podejścia LEADER w krajach Unii Europejskiej, także w Polsce, podstawowym celem powstających w jego ramach organizacji (w postaci lokalnych grup działania) jest realizacja działań służących generowaniu i wzmacnianiu zasobów kapitału ludzkiego i społecznego lokalnych społeczności oraz aktywizacja ich członków. Abstrahując od efektów przedsięwzięć podejmowanych przez lokalne grupy działania 1 na rzecz mieszkańców obszarów partnerstw objętych ich wsparciem, w artykule skupiono się na zasobach tkwiących wewnątrz organizacji. Spróbowano zastanowić się nad poziomem, wzajemnym układem i oddziaływaniem oraz potencjałem kapitałów ludzkiego i społecznego samych członków lokalnych partnerstw – skądinąd z założenia predestynowanych do roli późniejszych kreatorów tychże zasobów.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofseriesActa Universitatis Lodziensis. Folia Sociologica; 44
dc.subjectkapitał ludzkipl_PL
dc.subjectkapitał społecznypl_PL
dc.subjectlokalna grupa działaniapl_PL
dc.titleZasoby kapitału ludzkiego i społecznego w lokalnych grupach działaniapl_PL
dc.typeArticlepl_PL
dc.page.number127-141
dc.contributor.authorAffiliationKatedra Metod i Technik Badań Społecznych, Uniwersytet Łódzki
dc.referencesBurt R. S. (1992), Structural Holes. The Social Structure and Competition, Harvard University Press, Cambridge (MA)–London
dc.referencesColeman J. (1988), Social Capital in the Creation of Human Capital, „American Journal of Sociology”, Vol. 94, s. 95–120, http://www.jstor.org, http://onemvweb.com/sources/sources/ social_capital.pdf, 24.01.2013
dc.referencesColeman J. (2006), Perspektywa racjonalnego wyboru w socjologii ekonomicznej, [w:] A. Jasińska-Kania, L. Nijakowski, J. Szacki, M. Ziółkowski (red.), Współczesne teorie socjologiczne, vol. 1, Wydawnictwo Naukowe „Scholar”, Warszawa, s. 145‒163
dc.referencesCzapiński J. (2008), Kapitał ludzki i kapitał społeczny a dobrobyt materialny: polski paradoks, „Zeszyty Naukowe Instytutu Spraw Publicznych”, Zarządzanie Publiczne, nr 2, (Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego), s. 5‒27.
dc.referencesDziałek J. (2011), Kapitał społeczny jako czynnik rozwoju gospodarczego w skali regionalnej i lokalnej w Polsce, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków
dc.referencesFrykowski M. (2005), Zaufanie społeczne mieszkańców Łodzi, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
dc.referencesFukuyama F. (1997), Zaufanie. Kapitał społeczny a droga do dobrobytu, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa
dc.referencesGrowiec K. (2011), Kapitał społeczny. Geneza i społeczne konsekwencje, Wydawnictwo SWPS „Academica”, Warszawa
dc.referencesJuroszek L. (2009), Program LEADER w Polsce: zamierzenia i rezultaty, [w:] K. Wasielewski (red.), Tworzenie partnerstw lokalnych i ich sieci na obszarach wiejskich. Doświadczenia z funkcjonowania programu Leader w Polsce w latach 2004–2009, Wydawnictwo Uczelniane Wyższej Szkoły Gospodarki, Bydgoszcz, s. 81‒91
dc.referencesKaźmierczak T. (red.) (2008), W poszukiwaniu strategii pobudzania oddolnego rozwoju społeczności wiejskich, Wydawnictwo Instytutu Spraw Publicznych, Warszawa
dc.referencesKlimowicz M., Bokajło W. (red.) (2010), Kapitał społeczny – interpretacje, impresje, operacjonalizacja, Wydawnictwo CeDeWu, Warszawa.
dc.referencesKnieć W. (2010), Partnerstwa lokalne w Polsce – kondycja, struktura, wyzwania. Raport badawczy, Fundacja Partnerstwo dla Środowiska, Kraków–Toruń
dc.referencesLewenstein B., Theiss M. (2008), Dylematy obywatelskiej aktywizacji społeczności lokalnych w Polsce, [w:] J. Kurczewska (red.), Oblicza lokalności. Ku nowym formom życia lokalnego, Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa, s. 295‒318
dc.referencesPutnam R. (2008), Samotna gra w kręgle. Upadek i odrodzenie wspólnot lokalnych w Stanach Zjednoczonych, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa
dc.referencesRokicka E. (2012), Kapitał ludzki – sens teoretyczny, [w:] P. Starosta (red.), Zróżnicowanie zasobów kapitału ludzkiego i społecznego w regionie łódzkim, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 35‒56.
dc.referencesStarosta P. (red.) (2012), Zróżnicowanie zasobów kapitału ludzkiego i społecznego w regionie łódzkim, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź
dc.referencesTrutkowski C., Mandes S. (2005), Kapitał społeczny w małych miastach, Wydawnictwo Naukowe „Scholar”, Warszawa
dc.referencesWasielewski K. (red.) (2009), Tworzenie partnerstw lokalnych i ich sieci na obszarach wiejskich. Doświadczenia z funkcjonowania programu Leader w Polsce w latach 2004–2009, Wydawnictwo Uczelniane Wyższej Szkoły Gospodarki, Bydgoszcz.
dc.referencesWygnański J., Herbst J. (2010), Działania na rzecz zwiększenia kapitału społecznego – w ramach aktualizacji strategii rozwoju kraju 2007–2015. Ekspertyza, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa, http://www.mrr.gov.pl/rozwoj_regionalny/Polityka_rozwoju/SRK/ Ekspertyzy_aktualizacja_SRK__1010/Documents/3kapital_spoleczny_ekspertyza_JJW_2601 2011.pdf, 25.01.2013
dc.referencesZajda K. (2011), Nowe formy kapitału społecznego wsi. Studium przypadku lokalnych grup działania z województwa łódzkiego, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź
dc.referencesZaufanie społeczne. Komunikat z badań. BS/33/2012 (2012), A. Cybulska, CBOS, Warszawa


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record