Show simple item record

dc.contributor.authorKociuba, Dagmara
dc.contributor.editorJażdżewska, Iwona
dc.date.accessioned2020-03-02T12:19:20Z
dc.date.available2020-03-02T12:19:20Z
dc.date.issued2009
dc.identifier.isbn978-83-7525-379-5
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/31564
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofDuże i średnie miasta polskie w okresie transformacji. XXII Konwersatorium Wiedzy o Mieście;
dc.rightsUznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/*
dc.subjectPolskapl_PL
dc.subjectLublinpl_PL
dc.subjectprzemiany funkcjonalno-przestrzennepl_PL
dc.titleLublin w okresie transformacji: przemiany funkcjonalno-przestrzennepl_PL
dc.typeBook chapterpl_PL
dc.page.number83-96pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Marii Curie-Skłodowskiejpl_PL
dc.referencesBurnus D., Miszewska B., 1998, Zmiany funkcji budynków Rynku wrocławskiego w okresie transformacji, Acta Universitatis Wratislaviensis, Studia Geograficzne, nr 69pl_PL
dc.referencesGórka Z., 1994, Zmiany w strukturze funkcjonalnej centrum Krakowa w dobie transformacji społeczno-ekonomicznej Polski, [w:] Region miejski. Centrum a peryferia w okresie transformacji politycznej, gospodarczej i społecznej, VII Konwersatorium Wiedzy o Mieście, Łódź.pl_PL
dc.referencesGórka Z., 2002, Przemiany funkcjonalne krakowskiej dzielnicy staromiejskiej w okresie transformacji, [w:] J. Słodczyk (red.), Przemiany bazy ekonomicznej i struktury przestrzennej miast, Wyd. Uniwersytetu Opolskiego, Opole, s. 161–169.pl_PL
dc.referencesJażdżewska I., 1999, Przemiany funkcjonalne i morfologiczne przestrzeni geograficznej wsi Rzgów w świetle metod numerycznych, Szlakami Nauki, z. 28, Łódzkie Towarzystwo Naukowe, Łódźpl_PL
dc.referencesKociuba D., 2005, Przyrodnicze, gospodarcze i polityczne uwarunkowania rozwoju struktury funkcjonalno-przestrzennej Lublina, mps. pracy doktorskiej, Biblioteka Główna UMCS, Lublinpl_PL
dc.referencesKociuba D., 2007, Rozwój terytorialny Lublina od średniowiecza do współczesności, Annales UMCS, sec. B, vol. LXI/15, s. 305–325.pl_PL
dc.referencesKociuba D., 2007a, The use of GIS methods in the physical planning of urban areas with diversified surface features, 6-th International Conference of PhD Students, sec. Natural Science, University of Miskolc, s. 199–204.pl_PL
dc.referencesKociuba D., 2008, Rola wyższych uczelni w rozwoju przestrzennym Lublina, Studia KPZK PAN, t. 121, s. 257–272.pl_PL
dc.referencesLiszewski S., Wolaniuk A., 1998, Centra miast polskich w okresie transformacji, [w:] T. Markowski, T. Marszał (red.), Gospodarka przestrzenna miast polskich w okresie transformacji, Biuletyn KPZK PAN, z. 182.pl_PL
dc.referencesMarczyńska-Witczak E., Szafrańska E., 1999, Tereny przemysłowe w przestrzeni miasta i ich przekształcenia, [w:] W. Michalski (red.), Społeczno-ekonomiczne problemy aglomeracji łódzkiej, RCSS BRR w Łodzi, PTG Oddział w Łodzipl_PL
dc.referencesMiszewska B., 2000, Rodzaje sukcesji funkcjonalnej w mieście na przykładzie Wrocławia, [w:] J. Słodczyk (red.), Społeczne, gospodarcze i przestrzenne przeobrażenia miast, Wyd. Uniwersytetu Opolskiego, Opole, s. 293–305pl_PL
dc.referencesMiszewska B., 2002, Zmiany struktury przestrzennej miast w warunkach gospodarki rynkowej na przykładzie Wrocławia, [w:] J. Słodczyk (red.), Przemiany bazy ekonomicznej i struktury przestrzennej miast, Wyd. Uniwersytetu Opolskiego, Opole, s. 297–311.pl_PL
dc.referencesParysek J., 1998, Przekształcenia przestrzenno-strukturalne Poznania w okresie transformacji społeczno-ustrojowej, [w:] T. Markowski, T. Marszał (red.), Gospodarka przestrzenna miast polskich w okresie transformacji, Biuletyn KPZK PAN, z. 182, s. 45–66.pl_PL
dc.referencesParysek J., 2005, Miasta polskie na przełomie XX i XXI wieku. Rozwój i przekształcenia strukturalne, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznańpl_PL
dc.referencesRydz E., 1999, Zmiany w strukturze użytkowania ziemi na przykładzie Słupska i Szczecinka, [w:] Przestrzeń miejska, jej organizacja i przemiany, XII Konwersatorium Wiedzy o Mieście, Katedra Geografii Miast i Turyzmu Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 9–19.pl_PL
dc.disciplinegeografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzennapl_PL


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe
Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe