Show simple item record

dc.contributor.authorMatczak, Andrzej
dc.contributor.authorSzkup, Roman
dc.contributor.editorSzkup, Roman
dc.date.accessioned2020-02-17T06:10:59Z
dc.date.available2020-02-17T06:10:59Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.citationMatczak A., Szkup R., Turystyczna baza noclegowa jako przedmiot analiz naukowych, [w:] Turystyczna baza noclegowa województwa łódzkiego, R. Szkup (red.), WUŁ, Łódź 2020, http://dx.doi.org/10.18778/8142-645-9.01pl_PL
dc.identifier.isbn978-83-8142-645-9
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/31481
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofTurystyczna baza noclegowa województwa łódzkiego;
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.titleTurystyczna baza noclegowa jako przedmiot analiz naukowychpl_PL
dc.typeBook chapterpl_PL
dc.page.number9-37pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzki, Wydział Nauk o Ziemi, Instytut Geografii Miast i Turyzmupl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzki, Wydział Nauk o Ziemi, Instytut Geografii Miast i Turyzmupl_PL
dc.identifier.eisbn978-83-8142-646-6
dc.referencesAdamiak M., 2008, Obiekty hotelarskie w Łodzi w XIX i na początku XX wieku (1824–1918), „Turystyka i Hotelarstwo”, nr 11, s. 65–84.pl_PL
dc.referencesAdamiak M., Napierała T., 2013, Przestrzenne zróżnicowanie cen usług noclegowych w łódzkim obszarze metropolitalnym, „Prace Geograficzne (IGiGP UJ)”, z. 134, s. 37–50.pl_PL
dc.referencesAlejziak W., 2014, Systemy telefonii komórkowej jako potencjalny instrument pomiaru oraz statystycznych badań ruchu turystycznego (na przykładzie metody TelSKART©), [w:] A. Piotrowska-Piątek (red.), Rola statystyki w badaniach naukowych i praktyce gospodarczej, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach, Kielce, s. 67–82.pl_PL
dc.referencesBednarska U., Musiał W., 1973, Zagospodarowanie turystyczne regionu łódzkiego, „Region Łódzki. Studia i Materiały”, t. 3, s. 203–224.pl_PL
dc.referencesBosiacki S., 1994, Przekształcenia własnościowe w turystyce socjalnej, „Problemy Turystyki”, nr 1, s. 103–110.pl_PL
dc.referencesButowski L., 1993, Baza noclegowa w wielkim mieście europejskim: wielkość, rozmieszczenie przestrzenne, struktura, „Problemy Turystyki”, nr 16, s. 49–55.pl_PL
dc.referencesCooper C., Fletcher J., Gilbert D., Shepherd R., Wanhill S., 1998, Tourism, Principles and Practice, ed. 2, Addison-Wesley Longman, London.pl_PL
dc.referencesCudny W., 2010, Hotel Qubus jako przykład nowego obiektu noclegowego w Łodzi, „Turystyka i Hotelarstwo”, nr 10, s. 117–128.pl_PL
dc.referencesCudny W., Rouba R., 2010, Funkcja hotelarska w kompleksie Manufaktury w Łodzi na przykładzie hotelu Andel’s, „Turystyka i Hotelarstwo”, nr 15, s. 145–158.pl_PL
dc.referencesCybulska K., 2011, Przystosowanie obiektów zabytkowych do pełnienia funkcji hotelarskiej – przykład Łodzi, „Turystyka i Hotelarstwo”, nr 17, s. 105–135.pl_PL
dc.referencesDavidson B., 1996, Turystyka, tłum. M. Nalazek, Polska Agencja Promocji Turystyki, Warszawa.pl_PL
dc.referencesDefinicje podstawowych pojęć z zakresu turystyki (stan prawny w dniu 30 IX 1978), 1979, GUS, Zarząd Wydawnictw Statystycznych i Drukarni, Warszawa.pl_PL
dc.referencesDerek M., 2007, Od wioski rybackiej do turystycznej enklawy? Turystyka a rozwój lokalny na przykładzie Mikołajek, „Studia Regionalne i Lokalne”, nr 2, s. 112–127.pl_PL
dc.referencesDziedzic E., 2013, Trendy rozwojowe branży hotelarsko-gastronomicznej w Polsce. Analiza ekonomiczna, [w:] R. Pawlusiński (red.), Współczesne uwarunkowania i problemy rozwoju turystyki, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ, Kraków, s. 73–83.pl_PL
dc.referencesFaracik R., 2007, Usługi hotelarskie, [w:] W. Kurek (red.), Turystyka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, s. 145–159.pl_PL
dc.referencesGołembski G., Niezgoda A. (red.), 2014a, Turystyka wobec zmian współczesnego świata. Strategie, marketing, programowanie, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Poznań.pl_PL
dc.referencesGołembski G., Niezgoda A. (red.), 2014b, Turystyka wobec zmian współczesnego świata. Zmiany, bariery, innowacje, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Poznań.pl_PL
dc.referencesGrabiszewski M., 1988, Wstęp do hotelarstwa, Regionalna Agencja Promocji Turystyki, Bydgoszcz.pl_PL
dc.referencesGruszka I., Ilnicki D., Jakubowicz E., 2014, Wybrane aspekty lokalizacji hoteli, „Studia Miejskie”, t. 16, s. 101–114.pl_PL
dc.referencesInternational Recommendations for Tourism Statistics 2008, 2010, United Nations, New York.pl_PL
dc.referencesKaczmarek J., Liszewski S., Włodarczyk B., 2006, Strategia rozwoju turystyki w Łodzi, Łódzkie Towarzystwo Naukowe, Łódź.pl_PL
dc.referencesKaraś J., Krupa R., 1994, Ocena lokalizacji obiektów noclegowych na terenie Krakowa, „Folia Turistica”, nr 5, s. 153–161.pl_PL
dc.referencesKlementowski K., 1993, Stan techniczny bazy noclegowej turystyki w Polsce, „Problemy Turystyki”, nr 2, s. 83–93.pl_PL
dc.referencesKlementowski K., 1996, Turystyczne zasoby noclegowe w Polsce i ich wykorzystanie w 1995 r., „Problemy Turystyki”, nr 1–4, s. 19–33.pl_PL
dc.referencesKnowles T., 2001, Zarządzanie hotelarstwem i gastronomią, tłum. G. Górska, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.pl_PL
dc.referencesKowalczyk A., 1999, Polityka lokalizacyjna wybranych systemów hotelowych, „Turyzm”, t. 9, z. 1, s. 137–159.pl_PL
dc.referencesKowalczyk A., 2001a, Geografia hotelarstwa, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.pl_PL
dc.referencesKowalczyk A., 2001b, Definicja i przedmiot badań geografii hotelarstwa, „Turyzm”, t. 11, z. 2, s. 5–22.pl_PL
dc.referencesKowalczyk A., 2003, Zmiany w największych systemach hotelowych świata na przełomie XX i XXI w., „Turystyka i Hotelarstwo”, nr 3, s. 79–88.pl_PL
dc.referencesKowalczyk A., 2004, Hotele jako element przestrzeni miejskiej, „Turystyka i Hotelarstwo”, nr 5, s. 9–26.pl_PL
dc.referencesKowalczyk A., 2007, Systemy hotelowe – ich początki i ewolucja, „Turyzm”, t. 17, z. 1–2, s. 63–76.pl_PL
dc.referencesKowalczyk A., Derek M., 2010, Zagospodarowanie turystyczne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesKowalczyk J., 2001, Hotel-Pałac Krasków – produkt i jego nabywcy, „Turyzm”, t. 11, z. 2, s. 81–94.pl_PL
dc.referencesLaw R., Leung D., Cheung C., 2012, A systematic review, analysis, and evaluation of research articles in the Cornell Hospitality Quarterly, „Cornell Hospitality Quarterly” vol. 53, no. 4, s. 365–381.pl_PL
dc.referencesŁazarek R., 2004, Hotelarstwo w Polsce na tle hotelarstwa europejskiego, [w:] J. Merski, C. Witkowski (red.), Hotelarstwo w Polsce. Stan i kierunki rozwoju w przededniu wejścia do Unii Europejskiej, Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Warszawie, Warszawa, s. 7–25.pl_PL
dc.referencesŁazarkowie M. i R., 2002, Gospodarka turystyczna. Wybrane zagadnienia, Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Warszawie, Warszawa.pl_PL
dc.referencesMatczak A., 1993, Turystyczna baza noclegowa Łodzi i jej wykorzystanie w latach 1979–1990, „Kronika miasta Łodzi”, nr 2, s. 51–67.pl_PL
dc.referencesMatczak A., 1998, Turystyczna baza noclegowa Łodzi i jej wykorzystanie w latach 1979–1997, „Turyzm”, t. 8, z. 2, s. 27–56.pl_PL
dc.referencesMatczak A., 2002, Efektywność wykorzystania rejestrowanych obiektów noclegowych w Łodzi w latach 1979–2000, „Turyzm”, t. 12, z. 2, s. 65–78.pl_PL
dc.referencesMatczak A., 2004, Hotelarstwo polskie w okresie przemian. Przykład Łodzi, „Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy. Seria Turystyka i Rekreacja”, nr 1, s. 21–34.pl_PL
dc.referencesMatczak A. (red.), 2004, Lokalizacja hoteli w krajowych metropoliach Europy Środkowo-Wschodniej, Łódzkie Towarzystwo Naukowe, Łódź.pl_PL
dc.referencesMatczak A., 2011, Turystyczna baza noclegowa Łodzi w latach 1979–2009, [w:] B. Włodarczyk (red.), Turystyka. Księga Jubileuszowa w 70. rocznicę urodzin Profesora Stanisława Liszewskiego, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 287–296.pl_PL
dc.referencesMatczak A., 2016, Zmiany w wielkości i strukturze turystycznej bazy noclegowej w Łodzi po 1989 r., [w:] D. Sokołowski, P. Tomczykowska (red.), Kreatywność w turystyce. Innowacyjne rozwiązania we współczesnej turystyce, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń, s. 11–29.pl_PL
dc.referencesMatuszewska D., 2008, Zagospodarowanie turystyczne – aspekt teoretyczny, [w:] Z. Młynarczyk, A. Zajadacz (red.), Uwarunkowania i plany rozwoju turystyki, t. 2: Zasoby antropogeniczne, krajobraz, ruch turystyczny, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, Poznań, s. 65–88.pl_PL
dc.referencesMerski J., Witkowski C. (red.), 2004, Hotelarstwo w Polsce: stan i kierunki rozwoju w przededniu wejścia do Unii Europejskiej, Wyższa Szkoła Ekonomiczna, Warszawa.pl_PL
dc.referencesMetodologia Unii Europejskiej w dziedzinie statystyki turystyki, tłum. E. Dziedzic, M. Kachniewska, 1998, Zakład Wydawnictw Statystycznych, Warszawa (Dodatek do zaleceń Rady dotyczący metodologii Wspólnoty w dziedzinie statystyki turystyki; w wersji oryginalnej: Annex to the Council Recommendation for a Community Methodology on Tourism Statistics).pl_PL
dc.referencesMiddleton V., 1996, Marketing w turystyce, tłum. M. Nalazek, Polska Agencja Promocji Turystyki, Warszawa.pl_PL
dc.referencesMiedziński M., 2013, Baza noclegowa polskiego wybrzeża od Dźwirzyna po Jarosławiec w latach 1986–2012 oraz perspektywy jej rozwoju do 2025 roku, „Warsztaty z Geografii Turyzmu”, R. 3, s. 271–286.pl_PL
dc.referencesMilewska M., 2001, Przemiany strukturalne i własnościowe hoteli w regionie łódzkim w latach 1985–2001, „Turyzm” t. 11, z. 2, s. 61–80.pl_PL
dc.referencesMilewska M., Włodarczyk B., 2004, Historia hotelarstwa w Łodzi, „Turystyka i Hotelarstwo”, nr 5, s. 55–93.pl_PL
dc.referencesMilewska M., Włodarczyk B., 2009, Hotelarstwo. Podstawowe wiadomości, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa,pl_PL
dc.referencesMilewska M., Skrzypczyński M., Włodarczyk B., 2004, Mierniki jako ważny element nauczania hotelarstwa, „Turystyka i Hotelarstwo” nr 5, s. 107–133.pl_PL
dc.referencesNalej M., 2014, Rozmieszczenie obiektów noclegowych w Łodzi w 2013 roku w świetle miar centrograficznych, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Geographica Socio-Oeconomica”, z. 16, s. 133–148.pl_PL
dc.referencesNapierała T., 2013a, Charakterystyka rozmieszczenia hoteli sieciowych w Polsce, [w:] R.K. Borówka, A. Cedro, I. Kavetskyy (red.), Współczesne problemy badań geograficznych, PPH ZAPOL Dmochowski, Sobczyk, Szczecin, s. 187–196.pl_PL
dc.referencesNapierała T., 2013b, Przestrzenne zróżnicowanie cen usług hotelowych w Polsce. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.pl_PL
dc.referencesNiewiadomski P., 2006, Ekspansja międzynarodowych systemów i łańcuchów hotelowych do Europy Środkowej i Wschodniej po roku 1989, „Turystyka i Hotelarstwo”, nr 9, s. 161–209.pl_PL
dc.referencesNowakowski M., 2000, Obiekt hotelarski jako przedsiębiorstwo, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesPanasiuk A. (red.), 2001, Turystyka. Zarys wykładu, Fundacja Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.pl_PL
dc.referencesPanasiuk A., Szostak D., 2009. Hotelarstwo. Usługi – eksploatacja – zarządzanie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesPawlusiński R. (red.), 2013, Współczesne uwarunkowania i problemy rozwoju turystyki, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ, Kraków.pl_PL
dc.referencesPender L., Sharpley R. (red.), 2008, Zarządzanie turystyką, tłum. J. Sawicki, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.pl_PL
dc.referencesPłocka J., 2000, Wybrane zagadnienia z zagospodarowania turystycznego, cz. 1, Centrum Kształcenia Ustawicznego, wyd. 2, Toruń.pl_PL
dc.referencesPuciato D., 2012, Przesłanki lokalizacji wybranych przedsiębiorstw hotelowych w Opolu, „Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich”, nr 2, s. 113–120.pl_PL
dc.referencesRecommendations on tourism statistics (Zalecenia odnośnie do statystyki turystyki), 1994, United Nations, New York.pl_PL
dc.referencesRogacki H., 2009, Dynamika i przekształcenia strukturalne turystycznej bazy noclegowej w Polsce w ujęciu przestrzennym, „Folia Turistica”, nr 21, s. 203–220.pl_PL
dc.referencesRogalewska B., 1978, Tendencje lokalizacyjne zakładowych ośrodków wczasowych w Polsce do 1971 roku, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław– Warszawa.pl_PL
dc.referencesRogalewski O., 1974, Zagospodarowanie turystyczne, WSiP, Warszawa.pl_PL
dc.referencesRotter K., 2004, Ekonomiczne znaczenie lokalizacji hotelu w przestrzeni miasta, „Turystyka i Hotelarstwo”, nr 5, s. 27–36.pl_PL
dc.referencesRouba R., 2012, Hotelarstwo w zabytkowych rezydencjach jako czynnik modyfikujący otoczenie, Łódzkie Towarzystwo Naukowe, Łódź.pl_PL
dc.referencesRozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 grudnia 2005 roku zmieniające Rozporządzenie w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których świadczone są usługi hotelarskie, Dz.U. 2006, Nr 5, poz. 29.pl_PL
dc.referencesRozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 692/2011 z dnia 6 lipca 2011 roku w sprawie europejskiej statystyki w dziedzinie turystyki.pl_PL
dc.referencesRozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 listopada 2008 roku, Dz.U. 2008, Nr 221, poz. 1436 (z późn. zmianami).pl_PL
dc.referencesSala J., 2006, Internacjonalizacja rynku usług hotelarskich w Polsce, „Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie”, nr 704, s. 5–25.pl_PL
dc.referencesSala J., 2008, Formy współczesnego hotelarstwa, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Kraków.pl_PL
dc.referencesSala J., 2014, Motele, ich rola i tendencje rozwojowe na międzynarodowym rynku turystycznym, [w:] G. Gołembski, A. Niezgoda (red.), Turystyka wobec zmian współczesnego świata. Strategie, marketing, programowanie, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Poznań, s. 278–292.pl_PL
dc.referencesSammel A., Sammel A., Majewska D., 2015, Ceny usług w wybranych gospodarstwach agroturystycznych w województwie zachodniopomorskim, „Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu”, t. 16, z. 6, s. 427–431.pl_PL
dc.referencesSarnecki C., 2010, Analiza rynku hotelowych usług noclegowych w Polsce w latach 2003–2008, „Equilibrium”, nr 1, s. 253–269.pl_PL
dc.referencesSiwiński W., Tauber R.D., Mucha-Szajek E. (red.), 2004, Hotelarstwo, gastronomia, turystyka i rekreacja w procesie integracji europejskiej, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Hotelarstwa i Gastronomii, Poznań.pl_PL
dc.referencesStuczyński M., 2012, Odpowiedzialność hotelarstwa za środowisko w kontekście turystyki zrównoważonej, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu”, nr 258, s. 79–88.pl_PL
dc.referencesSzafrańska E., Włodarczyk B., 2011, Turystyka w powiatach województwa łódzkiego w 2009 roku, „Warsztaty z Geografii Turyzmu”, R. 1, s. 21–37.pl_PL
dc.referencesSzczechowicz B., 2014, Poziom i zróżnicowanie cen usług noclegowych oferowanych przez schroniska górskie na terenie Karpat Polskich, Słowackich i Czeskich, [w:] J. Kantyka (red.), Wellness jako forma kultury fizycznej i turystyki – aspekty zdrowotne i ekonomiczne, Wydawnictwo Akademii Wychowania Fizycznego, Katowice, s. 126–148.pl_PL
dc.referencesSzkup R., 2011, Metody badań terenowych w turystyce, [w:] S. Sitek (red.), „Stare i nowe” problemy badawcze w geografii społeczno-ekonomicznej, Polskie Towarzystwo Geograficzne. Oddział Katowicki, Sosnowiec, s. 8–18.pl_PL
dc.referencesSzwichtenberg A., 1995a, Oficjalna statystyka turystyczna a rzeczywistość, „Rynek Turystyczny” nr 6, s. 9–10.pl_PL
dc.referencesSzwichtenberg A., 1995b, Gospodarka turystyczna w okresie przejściowym, Wyższa Szkoła Inżynierska, Koszalin.pl_PL
dc.referencesSzwichtenberg A., 2001, Ułomności metod badawczych i informacji statystycznych wykorzystywanych w geografii turyzmu, [w:] H. Rogacki (red.), Koncepcje teoretyczne i metody badań geografii społeczno-ekonomicznej i gospodarki przestrzennej, Wydawnictwo Naukowe Bogucki, Poznań, s. 201–206.pl_PL
dc.referencesTurystyka w 2015 roku, 2016, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa.pl_PL
dc.referencesUstawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku o usługach turystycznych i rozporządzenia wykonawcze do niej, Dz.U. 1997, Nr 133, poz. 884.pl_PL
dc.referencesWarszyńska J., 2002, Zintegrowane łańcuchy hotelowe w krajach zachodniej Europy na przełomie XX i XXI w., „Turyzm”, t. 12, z. 2, s. 95–106.pl_PL
dc.referencesWarszyńska J., Jackowski A., 1979, Podstawy geografii turyzmu, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa.pl_PL
dc.referencesWawrzyniak S., 1975, Rozwój turystycznej bazy noclegowej w Polsce, [w:] Problemy turystyki zagranicznej, Kraków.pl_PL
dc.referencesWitkowski C., 2002, Hotelarstwo, cz. 1: Podstawy hotelarstwa, Almamer Wyższa Szkoła Ekonomiczna, Warszawa.pl_PL
dc.referencesWitkowski C., 2003, Międzynarodowe systemy hotelowe w Polsce, Wyższa Szkoła Ekonomiczna, Warszawa.pl_PL
dc.referencesWitkowski C., 2005, Przyczynek do kierunków badań naukowych w zakresie hotelarstwa, „Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Społeczno-Przyrodniczej w Lublinie”, t. 1, s. 141–144.pl_PL
dc.referencesWitkowski C., 2007, Aktywność międzynarodowych systemów hotelowych na polskim rynku, Almamer Wyższa Szkoła Ekonomiczna, Warszawa.pl_PL
dc.referencesWitkowski C., Kachniewska M., 2005, Hotelarstwo, cz. 3: Hotelarstwo w gospodarce turystycznej, Wyższa Szkoła Ekonomiczna, Warszawa.pl_PL
dc.referencesWitulska J., 1992, Zarys ekonomiki i organizacji hotelarstwa, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.pl_PL
dc.referencesWłodarczyk B., 1995, Stan zagospodarowania turystycznego w województwach Polski środkowej, [w:] (brak red.), Studium wiedzy o regionie łódzkim. Rozwój turystyki w regionie łódzkim, Łódzkie Towarzystwo Naukowe, Łódź, s. 52–74.pl_PL
dc.referencesWłodarczyk B., 2003, Systemy, łańcuchy hotelowe oraz inne struktury funkcjonalno- organizacyjne w hotelarstwie – próba definicji, „Turystyka i Hotelarstwo”, nr 3, s. 57–78.pl_PL
dc.referencesWłodarczyk B., 2014, Baza noclegowa Łodzi i regionu łódzkiego na początku drugiej dekady XXI wieku, „Warsztaty z Geografii Turyzmu”, R. 5, s. 255–277.pl_PL
dc.referencesWłodarczyk B., 2015, Hotele w przestrzeni miejskiej Łodzi, „Turyzm”, t. 25, z. 2, s. 63–75.pl_PL
dc.referencesWodejko S., 1997, Ekonomiczne zagadnienia turystyki, Prywatna Wyższa Szkoła Handlowa, Warszawa.pl_PL
dc.referencesWojdacki K., 2014, Rozwój bazy hotelowej w Polsce – analiza czasowo-strukturalna, „Handel Wewnętrzny”, R. 60, nr 2, s. 103–124.pl_PL
dc.referencesWojdacki K., 2015, Długookresowe przeobrażenia bazy hotelowej w Polsce – analiza statystyczna, „Folia Turistica”, nr 35, s. 115–140.pl_PL
dc.referenceshttp://www.ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Tourism_statistics/plq.C5.B9r.C3.B3d.C5.82a_i_dost.C4.99pno.C5.9B.C4.87_danych (dostęp: 5.04.2011).pl_PL
dc.referencesMarciniak G., Kraśniewska W., 2009, Kierunki rozwoju badań Głównego Urzędu Statystycznego w obszarze turystyki, http://www.pot.gov.pl/index.php?option=com_rubberdoc&view=doc&id=1630&format=raw (dostęp: 10.07.2018).pl_PL
dc.referencesRaport Horwath HTL, HotelGuideBook 2013, http://www.tpa-horwath.pl/sites/default/files/publications/downloads/hgb2013.pdf (dostęp: 15.12.2015).pl_PL
dc.referencesRaport Horwath HTL, HotelGuideBook 2015–2016, http://www.horwathhtl.pl/files/2012/06/HGB2015-WWW.pdf (dostęp: 15.01.2016).pl_PL
dc.contributor.authorEmailandrzej.matczak@geo.uni.lodz.plpl_PL
dc.contributor.authorEmailroman.szkup@geo.uni.lodz.plpl_PL
dc.identifier.doi10.18778/8142-645-9.01


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe