Show simple item record

dc.contributor.authorKamiński, Ireneusz C.
dc.contributor.editorSkomerska-Muchowska, Izabela
dc.date.accessioned2019-11-07T16:49:54Z
dc.date.available2019-11-07T16:49:54Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.citationKamiński I. C., Immunitet jurysdykcyjny państwa między klasycznym prawem międzynarodowym a prawem praw człowieka – uwagi na kanwie wyroku Al-Adsani przeciwko Wielkiej Brytanii, [w:] Ewolucja immunitetów mających swoje źródło w prawie międzynarodowym, Skomerska-Muchowska I. (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2014, s. 93-103, doi: 10.18778/7969-407-5.06pl_PL
dc.identifier.isbn978-83-7969-407-5
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/30709
dc.description.sponsorshipUdostępnienie publikacji Wydawnictwa Uniwersytetu Łódzkiego finansowane w ramach projektu „Doskonałość naukowa kluczem do doskonałości kształcenia”. Projekt realizowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój; nr umowy: POWER.03.05.00-00-Z092/17-00.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofSkomerska-Muchowska I. (red.), Ewolucja immunitetów mających swoje źródło w prawie międzynarodowym, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2014;
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.subjectimmunitet jurysdykcyjny państwapl_PL
dc.subjectklasyczne prawo międzynarodowepl_PL
dc.subjectprawa człowiekapl_PL
dc.subjectAl-Adsanipl_PL
dc.titleImmunitet jurysdykcyjny państwa między klasycznym prawem międzynarodowym a prawem praw człowieka – uwagi na kanwie wyroku Al-Adsani przeciwko Wielkiej Brytaniipl_PL
dc.typeBook chapterpl_PL
dc.page.number93-103pl_PL
dc.identifier.eisbn978-83-7969-769-4
dc.identifier.doi10.18778/7969-407-5.06


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe