Show simple item record

dc.contributor.authorBalcerzak, Michał
dc.contributor.editorSkomerska-Muchowska, Izabela
dc.date.accessioned2019-11-07T16:47:28Z
dc.date.available2019-11-07T16:47:28Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.citationBalcerzak M., Immunitety międzynarodowe w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, [w:] Ewolucja immunitetów mających swoje źródło w prawie międzynarodowym, Skomerska-Muchowska I. (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2014, s. 75-92, doi: 10.18778/7969-407-5.05pl_PL
dc.identifier.isbn978-83-7969-407-5
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/30708
dc.descriptionCelem niniejszego opracowania jest wskazanie najważniejszych problemów poruszonych w orzeczeniach Europejskiego Trybunału Praw Człowieka (dalej: Trybunał, ETPC) na tle immunitetów wynikających ze zwyczajowych lub traktatowych norm prawa międzynarodowego publicznego, a także sformułowanie tez i ocen związanych z kierunkami rozwoju orzecznictwa strasburskiego w tej dziedzinie.pl_PL
dc.description.sponsorshipUdostępnienie publikacji Wydawnictwa Uniwersytetu Łódzkiego finansowane w ramach projektu „Doskonałość naukowa kluczem do doskonałości kształcenia”. Projekt realizowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój; nr umowy: POWER.03.05.00-00-Z092/17-00.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofSkomerska-Muchowska I. (red.), Ewolucja immunitetów mających swoje źródło w prawie międzynarodowym, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2014;
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.subjectimmunitet międzynarodowypl_PL
dc.subjectEuropejski Trybunał Praw Człowiekapl_PL
dc.subjectprawo międzynarodowepl_PL
dc.titleImmunitety międzynarodowe w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Praw Człowiekapl_PL
dc.typeBook chapterpl_PL
dc.page.number75-92pl_PL
dc.identifier.eisbn978-83-7969-769-4
dc.identifier.doi10.18778/7969-407-5.05


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe