Now showing items 1-1 of 1

    • Funkcjonowanie modelu sprzedażowego equity release w Polsce 

      Buzałek, Przemysław (Wydział Ekonomiczno Socjologiczny, 2019)
      Artykuł traktuje o funkcjonowaniu modelu sprzedażowego equity release w Polsce. Wskazane są w nim podstawowe różnice między odwróconym kredytem hipotecznym a świadczeniami doży-wotnimi, scharakteryzowane są umowy, w ramach ...