Now showing items 1-1 of 1

    • Dodatek kwartalny 

      Grzesiak, Lena ORCID; Zimny, Artur ORCID; Lasek, Jagoda; Konopacka, Joanna; Kosowski, Piotr; Hajdys, Dagmara; Witczak, Radosław ORCID (Wydział Ekonomiczno Socjologiczny, 2019)