Show simple item record

dc.contributor.authorLiszewski, Stanisław
dc.date.accessioned2019-06-27T09:20:26Z
dc.date.available2019-06-27T09:20:26Z
dc.date.issued2007
dc.identifier.issn0867-5856
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/29031
dc.description.abstractWzrost zainteresowania miastem jako obiektem turystycznym stawia przed badaczami nowe wyzwanie. Miasto nie jest bowiem wyłącznie obszarem przyjmującym turystów, ale również skupiskiem mieszkańców, którzy posiadają własne Potrzeby turystyczne realizowane poza miejscem ich zamieszan ia. Celem pracy jest przedstawienie koncepcji nowego, kompleksowego badania turystyki miasta. W końcowej części Pracy zaprezentowano wskazania dotyczące klasyfikacji i typologii turystycznej miast, przy uwzględnieniu zarówno podaży turystycznej, jak i popytu na usługi turystyczne mieszkańców miast.pl_PL
dc.description.abstractThe growing interest in urban areas as a tourism phenomenon presents a new challenge to researchers. Urban areas do not only receive tourists, but are also a conglomeration of inhabltants who have their own tourism needs satisfied elsewhere. The aim of the article is to present an outline for a new, comprehensive, study of urban tourism. In the finał part the author presents suggestions for the classiflcatlon and typology of urban tourism, considering both tourism supply and the demand for tourism services elsewhere shown by urban inhabitants.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofseriesTuryzm/Tourism;1/2
dc.subjectpodaż turystyczna miastapl_PL
dc.subjectpopyt turystyczny Mieszkańców miastpl_PL
dc.subjectklasyfikacja turystyczna miastpl_PL
dc.subjecttypologia turystyczna miastpl_PL
dc.subjecturban tourism supplypl_PL
dc.subjecturban tourism demandpl_PL
dc.subjecturban tourism elassifleationpl_PL
dc.subjecturban tourism typologypl_PL
dc.titleMiasto jako obszar podaży i popytu turystycznego. Studium z geografii turyzmupl_PL
dc.title.alternativeUrban Areas as a Location of Tourism Supply and Demand: A Study in Tourism Geographypl_PL
dc.typeArticlepl_PL
dc.rights.holder© Copyright by Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2007pl_PL
dc.page.number77-92pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzki, Katedra Geografii Miast i Turyzmupl_PL
dc.referencesBachvarov, M., 1999, Europejskie miasta kultury a turystyka, Turyzm 9, 1, s. 189-199.pl_PL
dc.referencesBachvarov, M., Dziegieć, E., 2005, Relacje pomiędzy pojęciami „rekreacja" i „turystyka", Turyzm 15, 1-2, s. 79-93.pl_PL
dc.referencesButowski, L., 1996, Funkcja turystyczna we współczesnych dużych miastach europejskich, [w:] Turystyka - szansą rozwoju kraju. Materiały pokongresowe. Kongres Turystyki Polskiej, Warszawa, s. 253- 265.pl_PL
dc.referencesDziegieć, E., Liszewski, S., 1985, Wyjazdy wakacyjno-urlopowe mieszkańców Łodzi, Acta Uniuersitatis Lodziensis. Turyzm, 1, s. 5-26.pl_PL
dc.referencesGrzelka, D., 1996, Lokalizacja biur podróży na terenie Łodzi, Turyzm 6, 1, s. 5-29.pl_PL
dc.referencesJackowski, A., 1981, Typologia funkcjonalna miejscowości turystycznych (na przykładzie województwa nowosądeckiego), Rozprawy habilitacyjne, nr 53, Uniwersytet Jagielloński, Kraków, s. 137.pl_PL
dc.referencesKowalczyk-Anioł, J., 2006, Rozwój przestrzeni urlopowo-wakacyjnej łódzkich rodzin na przykładzie studentów Uniwersytetu Łódzkiego i ich rodzin, maszynopis pracy doktorskiej w Katedrze Geografii Miast i Turyzmu Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.pl_PL
dc.referencesLatosińska, J., 1998, Przestrzeń urlopowo-wakacyjna pracowników wyższych uczelni Łodzi, Łódzkie Towarzystwo Naukowe, Łódź, 159 s.pl_PL
dc.referencesLatosińska, J., 1998a, Przestrzeń turystyczna łodzian, Turyzm 8, 2, s. 5-26.pl_PL
dc.referencesLiszewski, S. (red.). 1989, Funkcja turystyczna Augustowa Instytut Turystyki, Warszawa, 123 s.pl_PL
dc.referencesLiszewski. S., 1992, Miasto przemysłowe jako obiekt turystyczny, Turyzm 2, 1. s. 9-24.pl_PL
dc.referencesLiszewski, S., 1999, Przestrzeń turystyczna miasta (przykład Łodzi), Turyzm9, 1, s. 51-73.pl_PL
dc.referencesLiszewski, S., 2005, Metropolitalny region tuiystyczno- -wypoczynkowy. Przykład miasta Łodzi, Turyzm 15, 1-2, s. 121-138.pl_PL
dc.referencesMatczak, A., 1998, Turystyczna baza noclegowa Łodzi i jej wykorzystanie w latach 1979-1997, Turyzm 8, 2, s. 27-56.pl_PL
dc.referencesMatczak, A., 1989, Problemy badania funkcji turystycznej miast Polski, Acta Uniuersitatts Lodziensls. Turyzm, 5, s. 25-37.pl_PL
dc.referencesMatczak, A., 2002, Efektywność wykorzystania rejestrowanych obiektów noclegowych w Łodzi w latach 1979-2000, Turyzm, 12, 2, s. 65-78.pl_PL
dc.referencesMatczak, A. (red.), 2004, Lokalizacja hoteli w krajowych metropoliach Europy Środkowo-Wschodniej, Łódzkie Towarzystwo Naukowe, Łódź, 129 s.pl_PL
dc.referencesMatczak, A., 2005, Turystyka w przestrzeni miejskiej Ustki - polskiego kurortu nadbałtyckiego, Turyzm 15, 1-2, s. 139-149.pl_PL
dc.referencesRadkowska, B., 2004, Turystyka polska w 2003 roku. Wielkie miasta. Instytut Turystyki, Warszawa, 60 s.pl_PL
dc.referencesSzymczak, M.. 1978-1991, Słownik Języka polskiego, PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesWłodarczyk, 13., Mileska, M.. 2004, Historia rozwoju hotelarstwa w Łodzi, Turystyka i Hotelarstwo 5, s. 55-93.pl_PL
dc.referencesWyrzykowski, J.. 1992, Wrocław jako wielkie centrum krajoznawcze, Turyzm 2, 1, s. 49-60.pl_PL
dc.referencesWyrzykowski, J., 2005, Czas wolny mieszkańców Wrocławia i jego wykorzystanie, Turyzm 15, 1-2, s. 209-215-pl_PL
dc.relation.volume17pl_PL


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record