Show simple item record

dc.contributor.authorWiluś, Robert
dc.date.accessioned2019-06-27T08:57:19Z
dc.date.available2019-06-27T08:57:19Z
dc.date.issued2007
dc.identifier.issn0867-5856
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/29029
dc.description.abstractWspółczesna turystyka szczególnie mocno związana jest z obszarami wodnymi. Woda jest bowiem jednym z najbardziej popularnych walorów turystycznych. Turystyka na obszarach wodnych tworzy przestrzeń turystyczną, której zakres, struktura oraz wielkość zależą przede wszystkim od stopnia dostępności do wody oraz możliwości jej wykorzystania do celów turystycznych. Rzeki są jednymi z mniej wykorzystywanych Przez turystykę obszarów wodnych w porównaniu np. do mórz czy jezior. W artykule zaprezentowano przede wszystkim zależności rozwoju turystyki od specyfiki układu, jaki tworzy rzeka i jej dolina, które prowadzą do powstania nadrzecznej przestrzeni turystycznej. Nadrzeczna przestrzeń turystyczna jest zróżnicowana zarówno wewnętrznie wzdłuż biegu rzeki, jak i w profilu poprzecznym doliny rzecznej.pl_PL
dc.description.abstractContemporaiy tourism is strongly related to water areas as water is one of the most popular tourism assets. Tourism in water areas creates a tourism space whose extent, structure and slze depend mosUy on access to water and the possibility of using it for tourism. Compared to seas or lakes, rivers are water areas not heavily explóited by tourism. The article presents the relatlon between tourism development and the particular river-valley system which creates river valley tourism space. This space is diverstfied both along the river and in the cross-section of the valley.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofseriesTuryzm/Tourism;1/2
dc.subjectprzestrzeń turystycznapl_PL
dc.subjectnadrzeczna przestrzeń turystycznapl_PL
dc.subjectrzekapl_PL
dc.subjectdolina rzekipl_PL
dc.subjecttourism spacepl_PL
dc.subjectriver valley tourism spacepl_PL
dc.subjectriverpl_PL
dc.subjectriver valleypl_PL
dc.titleNadrzeczna przestrzeń turystycznapl_PL
dc.title.alternativeRiver Valley Tourism Spacepl_PL
dc.typeArticlepl_PL
dc.rights.holder© Copyright by Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2007pl_PL
dc.page.number127-143pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzki, Katedra Geografii Miast i Turyzmupl_PL
dc.referencesChurski, Z., 1998, Loara - przyroda - człowiek, [w:] Rzeki Kultura - cywilizacja - historia. T. 7, J. Kołtuniak (red.), „Śląsk" Sp. z o.o.. Katowice, s. 229-251.pl_PL
dc.referencesClarke, M., 1996, Kanały Anglii - wczoraj i dziś (Historia i ponowne wykorzystanie zabytków przemysłu), [w:) Rzeki Kultura - cywilizacja - historia. T. 5, J. Kołtuniak (red.), „Śląsk” Sp. z.o.o., Katowice, s. 107-135.pl_PL
dc.referencesDewailly, J. M., Coudroy de Lille, L., Lefort, I„ Montes, Ch ., Simon, A., 2005, Recherche d'une methodologle d'evaluation d'un projet d’amenagement de tourisme fluvial, Etude realisee dans le carde du programme PREDIT pour le Ministere de l'Equipement, des Transports, du Logement, du Tourisme et de la mer, Institute de Reserches Geographiques, Universite Lumiere Lyon 2, maszynopis.pl_PL
dc.referencesDrapella-Hermansdorfer, A., 1993, Świętość rzeki, [w:] Karta kulturowa rzeki. Referaty wygłoszone na sympozjum w Rudach 4-5 listopada 1992, G. Bożek (red.). Centrum Dziedzictwa Kulturowego Górnego Śląska. Katowice, s. 125-128.pl_PL
dc.referencesDrobek, W., 1993, Region nadrzeczny - niektóre zagadnienia definicyjne i przestrzenne, [w:] Karta kulturowa rzeki Referaty wygłoszone na sympozjum w Rudach 4-5 listopada 1992, G. Bożek (red.), Centrum Dziedzictwa Kulturowego Górnego Śląska, Katowice, s. 50-61.pl_PL
dc.referencesDrobek, W., 1996, Przestrzeń kulturowa rzeki, (w:) Rzeki- Kultura - cywilizacja - historia T. 3, J. Kołtuniak (red.). „Śląsk" Sp. z o.o., Katowice, s. 221-235.pl_PL
dc.referencesFurgała-Selezniow, G., Turkowski, K„ Nowak, A., Skrzypczak, A., Mamcarz, A., 2003, The Ostróda-Elbląg Canal - its past and future in aquatic tourism, [w:] International Lake Tourism Conference, T. Harkonen (red-). Publlcations of the Savonlinna Institute for Regional Development and Research, 5, Finlandia, s. 55-73.pl_PL
dc.referencesJacher, W., 1993, Przestrzeń społeczna rzeki na przykładzie Odry, (w:) Karta kulturowa rzelct Referaty wygłoszone na sympozjum w Rudach 4-5 listopada 1992, G. Bożek (red.), Centrum Dziedzictwa Kulturowego Górnego Śląska, Katowice, s. 45-50.pl_PL
dc.referencesJałowiecki, B., 1998, Przestrzeń społeczna rzek, (w:] Rzeki Kultura - cywilizacja - historia. T. 7, J. Kołtunlak (red.), „Śląsk" Sp. z o.o., Katowice, s. 127-139.pl_PL
dc.referencesKortelainen, J., 1999, The river as an actor-network: the Flnish forest industry utllizatlon of lake and rlver systems, Oeoforum 20, s. 235-247.pl_PL
dc.referencesKOŹUCHOWSKI, K., 2005, Walory przyrodnicze w turystyce i rekreacji Wydawnictwo Kurpisz S.A., Poznań, ss. 200.pl_PL
dc.referencesKurnatowski, J., 1998, Rzeki są przedłużeniem morza, [w:) Rzeki Kultura - cywilizacja - historia. T. 7, J. Koltuniak (red.), „Śląsk" Sp. z o.o., Katowice, s. 251-275.pl_PL
dc.referencesLazzarotti, O., 2002, French tourlsm geographies: a revlew, Tourism Geographies 4 (2), s. 135-147.pl_PL
dc.referencesLiszewski, S., Baczwarow, M., 1998, Istota i właściwości przestrzeni rekreacyjno-turystycznej, Turyzm 8, 1, s. 39-63.pl_PL
dc.referencesLiszewski, S., 1995, Przestrzeń turystyczna, Turyzm 5, 2, s. 87-103.pl_PL
dc.referencesLiszewski, S., 1999, Przestrzeń turystyczna miasta. (Przykład Łodzi), Turyzm 9, 1, s. 51-71.pl_PL
dc.referencesLiszewski, S. (red.), 2003, Możliwości i kierunki rozwoju turystyki w dolinie Odry, Łódzkie Towarzystwo Naukowe, Lódż.pl_PL
dc.referencesLoomis J., Kent P., Strange L., Fausch K, Covich A., 2000, Measurlng the total economic value of restoring ecosystem services in an impaired river basin: results from a contingent valuatlon survey, Ecological Economics 33, Aprll, s. 103-117.pl_PL
dc.referencesNobis, A., 1996, Założenia „Karty kulturowej rzeki", [w:] Rzeki Kultura - cywilizacja - historia. T. 5, J. Kołtunlak (red.), „Śląsk” Sp. z o.o., Katowice, s. 235-251.pl_PL
dc.referencesPiskozub, A., 2001, Rzeki w dziejach cywilizacji Wydawnictwo Adam Marszalek, Toruń, s. 244.pl_PL
dc.referencesSewerniak, J., 2002, Rzeki a turystyka (zarys problematyki), [w:] Gospodarka turystyczna wobec integracji i rozszerzenia się Unii Europejskiej, K. Sikora, D. Makiłło (red.), Wyższa Pomorska Szkoła Turystyki i Hotelarstwa, Bydgoszcz, s. 87-94.pl_PL
dc.referencesSmith, S„ 2003, Lake tourlsm research: themes, practice and prospects, (w:] International Lake Tourism Conference, T. Ilarkónen (red.), Publications of the Savonlinna Institute for Regional Development and Research, 5, Finlandia, s. 13-25.pl_PL
dc.referencesSolowiej, D., 1992, Podstawy metodyki oceny środowiska przyrodniczego człowieka Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań.pl_PL
dc.referencesStachowski , J ., 1993, O pojmowaniu przestrzeni w geografii turyzmu, Acta Universitntis Nicolai Copernici Geografia XXVI, Nauki Matematyczno-Przyrodnicze 82, s.171- 180.pl_PL
dc.referencesStalski, M., 1984, Użytkowanie ziemi w turystyce, Przegląd Zagranicznej Literatury Geograficznej 2, IG1PZ PAN, s. 139-148.pl_PL
dc.referencesSteinbach, J ., 1995, Rlver related tourism in Europe - an overview, GeoJoumaL 35.4, s. 443-458.pl_PL
dc.referencesSzczepański, M. S„ 1993, Socjologia przestrzeni i przestrzeń kulturowa rzeki, [w:] Karta kulturowa rzeki Referaty wygłoszone na sympozjum w Rudach 4-5 listopada 1992, G. Bożek (red.), Centrum Dziedzictwa Kulturowego Górnego Śląska. Katowice, s. 25-38.pl_PL
dc.referencesTuohino, A., 2003, Lakes as an opportunity for tourism marketing, (w:) International Lake Tourism Conference, T. Harkonen (red.), Publications of the Savonlinna Institute for Regional Development and Research, 5, Finlandia, s. 305-313.pl_PL
dc.referencesWarszyńska, J ., Jackowski, A., 1978, Podstawy geografii turyzmu, PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesWąsowicz, E., 2004, Produkt turystyczny i jego jakość, (w:] Markowe produkty turystyczne, A. Panasiuk (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego, s. 169-178.pl_PL
dc.referencesWęcławowicz-Bilska, E., 1993, Kilka przykładów zagospodarowania dolin rzek i ich zlewni z punktu widzenia ochrony istniejących zasobów kulturowych, |w:] Karta kulturowa rzeki Referaty wygłoszone na sympozjum w Rudach 4-5 listopada 1992, G. Bożek (red.), Centrum Dziedzictwa Kulturowego Gómego Śląska, Katowice, s. 129-141.pl_PL
dc.referencesWiluś, R., 1997, Rozwój funkcji turystycznej w dolinie rzeki Warty na odcinku od Działoszyna do Uniejowa, „Szlakami Nauki” 24, Łódzkie Towarzystwo Naukowe, Łódź, ss. 216.pl_PL
dc.referencesWłodarczyk, B., 1999, Przemiany form aktywności turystycznej. Przykład krawędzi Wyżyny Łódzkiej, „Szlakami Nauki” 29, Łódzkie Towarzystwo Naukowe, Łódź, ss. 194.pl_PL
dc.referencesWojciechowska, J ., 1998, Kolonizacja turystyczna terenów nadpilicznych, „Szlakami Nauki” 28, Łódzkie Towarzystwo Naukowe, Łódź.pl_PL
dc.referencesWyrzykowski, J „ 1994, Rzeki jako przedmiot zainteresowań turystycznych (na przykładzie Polski), |w:] Rzeki. Kultura - cywilizacja - historia T. 3, J. Koltuniak (red.), „Śląsk" Sp. z o.o., Katowice, s. 157-171.pl_PL
dc.contributor.authorEmailrobwil@geo.uni.lodz.plpl_PL
dc.relation.volume17pl_PL


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record