Show simple item record

dc.contributor.authorWłodarczyk, Bogdan
dc.date.accessioned2019-06-26T10:57:17Z
dc.date.available2019-06-26T10:57:17Z
dc.date.issued2007
dc.identifier.issn0867-5856
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/29020
dc.description.abstractW artykule dokonano identyfikacji i charakterystyki cech przestrzeni turystycznej jako głównego przedmiotu badań geografii turyzmu. Podjęto także próbę określenia sposobów pojmowania przestrzeni oraz dokonano podziału tej przestrzeni opierając się na wybranych koncepcjach funkcjonujących w polskiej literaturze przedmiotu.pl_PL
dc.description.abstractThe author idenUfies and describes the characteristics of tourism space as the main research field in tourism geography. He also attempts to describe the ways tourism space is perceived and to divide it on the basis of selected concepts found in the Polish literature on the subject.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofseriesTuryzm/Tourism;1/2
dc.subjectdefinicje przestrzeni turystycznejpl_PL
dc.subjectcechy przestrzeni turystycznejpl_PL
dc.subjectsposoby pojmowania przestrzeni turystycznejpl_PL
dc.subjectdefinitions of tourism spacepl_PL
dc.subjectcharacteristics of tourism spacepl_PL
dc.subjectperception of tourism spacepl_PL
dc.titlePrzestrzeń turystyczna - Pojęcie, wymiary, cechypl_PL
dc.title.alternativeTourism Space: Concept, ‘Dimensions’ and Featurespl_PL
dc.typeArticlepl_PL
dc.rights.holder© Copyright by Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2007pl_PL
dc.page.number145-158pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzki, Katedra Geografii Miast i Turyzmupl_PL
dc.referencesBenedetto, C. A., Bojanic, D. C., 1993, Tourism area life cycle extenslons, Annals of Tourism Research, vol. 20 (3), s. 557-569.pl_PL
dc.referencesButler, R. W., 1980, The Concept of a Tourlst Area Cycle of Evolution: Impllcatlons for the Management of Resources, Tfie Canadian Geograplier 24, s. 5-12.pl_PL
dc.referencesDewailly, J-M., 1996, L’espace touristiąue: du reel au virtuel, 28e Congres sur la Geographie, La Haye (Pay-Bas), ss. 17,pl_PL
dc.referencesDewailly, J-M., Flament, E., 2000, Le tourisme, Campus Geographle, SEDI2S, ss. 192.pl_PL
dc.referencesDziegieć, E., 1995, Urbanizacja turystyczna terenów wiejskich w Polsce, Turyzm 5/1, s. 5-56.pl_PL
dc.referencesHovinen, G. R., 1981, A tourlst cycle ln Lancaster County, Pensylvanla, Canadian Geographer 25 (3), s. 283-286.pl_PL
dc.referencesKowalczyk, A., 2000, Geografia turyzmu, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, ss. 287.pl_PL
dc.referencesKowalczyk-Aniol, J., 2006, Rozwój przestrzeni urlopowo- - wakacyjnej łódzkich rodzin na przykładzie studentów Uniwersytetu Łódzkiego i ich rodzin, maszynopis pracy doktorskiej, Katedra Geografii Miast i Turyzmu UŁ.pl_PL
dc.referencesLatosinska, J., 1998, Przestrzeń urlopowo wakacyjna pracowników wyższych uczelni Łodzi, „Szlakami Nauki" 27, Łódzkie Towarzystwo Naukowe, Łódź, ss. 159.pl_PL
dc.referencesLatosinska, J., 2006, Przestrzeń turystyczna - jedno pojęcie dwa znaczenia. Rozważania na temat indywidualnej przestrzeni turystycznej, Turyzm 16/2, Łódź, s. 93-98.pl_PL
dc.referencesLisowski, A., 2003, Koncepcje przestrzeni w geografii człowiekai Uniwersytet Warszawski, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych, Warszawa, ss. 198.pl_PL
dc.referencesLiszewski, S., Baczwarow, M„ 1998, Istota 1 właściwści przestrzeni rekreacyjno-turystycznej, Turyzm 8/1, Łódź, s. 39-67.pl_PL
dc.referencesLiszewski, S., 1995, Przestrzeń turystyczna, Turyzm 5/2, s. 87-103.pl_PL
dc.referencesLiszewski, S., 1999, Przestrzeń turystyczna miasta (przykład Łodzi), Turyzm 91, s. 51-73.pl_PL
dc.referencesLiszewski, S. 2005, Przestrzeń turystyczna w ujęciu podmiotowym. Przyczynek do dyskusji o przestrzeni w geografii, [w:] Geografia jako nauka o przestrzeni środowisku i krą/obrazie, T. 1, Podstawowe idee i koncepcje w geografii, Łódzkie Towarzystwo Naukowe, Łódź, s. 50-60.pl_PL
dc.referencesLiszewski, S., 2006a, Przestrzenie turystyki i ich transformacja we współczesnym świecie, Turyzm 16/2, s. 7-20.pl_PL
dc.referencesLiszewski, S., 2006b, Nowe przestrzenie turystyczne i rekreacyjne w Polsce i ich rola w rozwoju kraju i regionu, [w:J G. Gołembskl (red.), Tunjstyka w ujęciu podmiotowym i przestrzennym - człowiek, przestrzeń, przedsiębiorstwo. Materiały III Gremium Ekspertów Turystyki Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań, s. 113-126.pl_PL
dc.referencesLozato-Giotart, J-P., 2003, Geographie du tourisme, De l'espace consomme a l'espace maitrise, Pearson Education, ss. 330.pl_PL
dc.referencesMeyer, B., 2004, Turystyka jako ekonomiczny czynnik kształtowania przestrzeni, Uniwersytet Szczeciński, Rozprawy i Studia (DCX1X) 545, Szczecin, ss. 436.pl_PL
dc.referencesMiossec, J -M ., 1976, Elements pour une teorie de l’espace touristiąue, Centre des Hautes Etudes Touristigues, serie C, 36, Alx-en-Provence, ss. 62.pl_PL
dc.referencesOppermann, M., 1993, Tourism space in developlng countries, Annals oj Tourism Research, vol. 20(3), s. 535- 556.pl_PL
dc.referencesPreston-Whyte, R., 2001, Constructed Leisure Space - The Seaside at Durban, Annals oj Tourism Research, vol. 28(3), s. 581-596.pl_PL
dc.referencesPrideaux, B., 2000, The resort development spectrum - a new approach to modellng resort development, Tourism Management 21, s. 225-240.pl_PL
dc.referencesStachowski, J. 1993, O pojmowaniu przestrzeni w geografii turyzmu, Acta Untuersitatis Nicolai Copernici, Geografia XXIV, Nauki Matematyczno-Przyrodnicze 82, Toruń, s. 171-180.pl_PL
dc.referencesStalski, M ., 1984, Użytkowanie ziemi w turystyce, Przegląd Zagranicznej Literatury Geograficznej 2, s. 139-148.pl_PL
dc.referencesWarszyńska, J., Jackowski, A., 1978, Podstawy geografii turyzmu, PWN Warszawa, ss. 333.pl_PL
dc.referencesWarszyńska, J., 1986, Problemy badawcze geografii turyzmu, Folia Geographica, seria Geographia Oeconomta vol. 19, s. 59-63.pl_PL
dc.referencesWojciechowska, J., 1998, Kolonizacja turystyczna terenów nadpilicznych, „Szlakami Nauki" 26, Łódzkie Towarzystwo Naukowe, Łódź, ss. 158.pl_PL
dc.referencesWiluś, R., 1997, Rozwój Junkcji turystycznej w dolinie rzeki Warty na odcinku od Działoszyna do Uniejowa, „Szlakami Nauki" 24, Łódzkie Towarzystwo Naukowe, Łódź, ss. 215.pl_PL
dc.referencesWłodarczyk, B., 1999, Przemiany form aktywności turystycznej - przykład krawędzi Wyżyny Łódzkiej, „Szlakami Nauki” 29, Łódzkie Towarzystwo Naukowe, Łódź, ss. 194.pl_PL
dc.referencesWłodarczyk, B., 2006, Przestrzeń turystyczna - cykliczność, „aktorzy", determinanty rozwoju, Turyzm 16/2. s. 139-148.pl_PL
dc.contributor.authorEmailbowlo@poczta.onet.plpl_PL
dc.relation.volume17pl_PL


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record