SPIS TREŚCI

STUDIA

1. Wieś polska w perspektywie stulecia. Refleksje rocznicowe 1918-2018
MARIA WIERUSZEWSKA-ADAMCZYK
2. Samorząd terytorialny szczebla powiatowo-gminnego w II Rzeczypospolitej wobec funkcjonowania oświaty i szkół powszechnych na wsi (1918-1939)
ROMUALD TURKOWSKI
3. Bolesław Roja. Legionowym szlakiem dowódcy czwartaków
ALEKSANDRA ANNA KOZŁOWSKA
4. Status kobiety w polskiej kulturze ludowej. Szkic antropologiczny
ANNA FIGIEL
5. Etos chłopski i ludzie pracy. Nauczyciele z awansu społecznego o pracy w badaniach nad pamięcią Polski Ludowej 2009-2012
MARCIN KĘPIŃSKI
6. Wiejskie szkoły ewangelickie w okolicach Łodzi w XIX wieku –ujęcie geograficzno-historyczne
MONIKA CEPIL, TOMASZ FIGLUS

MATERIAŁY

7. Młodowiejska biografistyka i co z niej wynika
ELŻBIETA CIBORSKA
8. Siedemdziesiąta rocznica urodzin i pięćdziesiąta rocznica pracy naukowej i zawodowej doktora Janusza Gmitruka
RYSZARD MIAZEK
9. Pamięć o wojnie ciągle żywa
LESZEK ORŁOWSKI

AUTOREFERATY

10. Regionalizm łowicki w okresie Polski Ludowej
KAROLINA WANDA RUTKOWSKA

RECENZJE

11. [Rec.:] Barbara Chlebowska: W Grabowie Wielkanoc trwa trzy dni. Historia i dzień dzisiejszy Święta Palanta, Łódź 2018, ss. 132
ANDRZEJ LECH
12. [Rec.:] Leszek Orłowski: Lisowski ślad, Łódź 2018, ss. 228
ANDRZEJ LECH
13. [Rec.:] My, regionaliści. W stronę autowizerunku, red. Damian Kasprzyk, Fundacja Ważka, Wrocław 2018, ss. 198
ANDRZEJ LECH
14. [Rec.:] Paweł Perzyna: Błażej Stolarski. 1880-1939. Biografia społecznika, działacza gospodarczego i polityka, Łódź-Warszawa 2017, ss. 479 + fot.
ANDRZEJ LECH
15. Epilog życia Błażeja Stolarskiego. Suplement do biografii
PAWEŁ PERZYNA

Recent Submissions