Show simple item record

dc.contributor.authorLechowski, Łukasz
dc.date.accessioned2019-06-24T08:51:38Z
dc.date.available2019-06-24T08:51:38Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/28911
dc.descriptionPraca nagrodzona w XXI edycji konkursu Marszałka Województwa Łódzkiego za najlepsze rozprawy i prace tematycznie związane z województwem łódzkim.pl_PL
dc.description.abstractNa potrzeby realizacji celu przyjęto hipotezę badawczą: Wpływ budowy autostrady na zmiany zagospodarowania terenu otaczających ją gmin może na badanym obszarze mieć charakter zarówno stymulujący jak i destymulujący. Można założyć, że stymulantę zmian zagospodarowania na terenach położonych w sąsiedztwie autostrady stanowią węzły autostradowe, natomiast oś pasa autostrady jest destymulantą tych zmian. Badania obejmowały lata 2004–2014 i były przeprowadzone w 7 gminach powiatu zgierskiego, położonego w Łódzkim Obszarze Metropolitalnym (ŁOM). W badaniach skoncentrowano się na dwóch podstawowych elementach zagospodarowania: strukturze funkcjonalno-przestrzennej terenu opartej na zdjęciu użytkowania ziemi oraz przestrzennym zróżnicowaniu działek – ich wielkości, własności oraz kształtu. Strukturę funkcjonalno-przestrzennej przeanalizowano w oparciu o dwustopniową klasyfikację zdjęcia użytkowania ziemi. Badania zmian użytkowania ziemi w odniesieniu do dostępności transportowej do wjazdów na autostradę wykazały, że węzły autostrady są stymulantą rozwoju terenów usługowych, przemysłowych, komunikacyjnych oraz nieużytków. Jest zatem stymulantą dla urbanizacji przestrzeni. Dla terenów mieszkaniowych wjazdy na autostradę (reprezentowane przez węzły autostrady) są stymulantą rozwoju od pewnej odległości. Ze względu na ograniczenia prawne i planistyczne zaobserwowano mniejsze wzrosty terenów mieszkaniowych w bezpośrednim otoczeniu wjazdu na autostradę. Nie odnotowano większego wpływu dostępności transportowej do węzłów dla terenów zieleni i rekreacji, terenów wód, użytków rolnych oraz terenów chowu, hodowli i obsługi rolnictwa. W przypadku lasów zaobserwowano niewielkie wzrosty udziału ich powierzchni w otoczeniu węzłów. W oparciu o przeprowadzone badania empiryczne stwierdzono, że oś autostrady jest stymulantą rozwoju terenów niezurbanizowanych, w szczególności nieużytków seminaturalnych oraz terenów leśnych. W najbliższym otoczeniu jest również destymulantą rozwoju terenów mieszkaniowych. W latach 2004-2014 zaobserwowano wyższe udziały terenów przemysłowych i logistycznych w otoczeniu autostrady, ale występowały one wyłącznie w najbliższym otoczeniu węzłów. Dla pozostałych form użytkowania ziemi nie można stwierdzić zależności pomiędzy odległością od osi autostrady a wielkością zmian ich funkcji.pl_PL
dc.description.sponsorshipPraca powstała w wyniku realizacji projektu badawczego o nr UMO-2012/07/N/HS4/02310 finansowanego ze środków Narodowego Centrum Naukipl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.subjectautostradypl_PL
dc.subjectgeografia osadnictwapl_PL
dc.subjectzagospodarowanie terenupl_PL
dc.titleWpływ budowy autostrad A1 i A2 na zmiany zagospodarowania terenu w gminach powiatu zgierskiego w świetle metod GISpl_PL
dc.title.alternativeImpact of A1 and A2 highway construction on changes in land development in the communes of Zgierz poviat with GISpl_PL
dc.typePhD/Doctoral Dissertationpl_PL
dc.rights.holderŁukasz Lechowskipl_PL
dc.page.number415pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzki, Wydział Nauk Geograficznychpl_PL
dc.contributor.authorBiographicalnoteAutor jest pracownikiem Zakładu Geoinformacji IMGiT UŁ.pl_PL
dc.contributor.authorEmaillukasz.lechowski@geo.uni.lodz.plpl_PL
dc.dissertation.directorJażdżewska, Iwona
dc.dissertation.reviewerŚleszyński, Przemysław
dc.dissertation.reviewerSzmytkie, Robert
dc.date.defence2019-06-24


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe