Show simple item record

dc.contributor.authorKonecki, Krzysztof
dc.date.accessioned2013-12-03T15:27:07Z
dc.date.available2013-12-03T15:27:07Z
dc.date.issued1994
dc.identifier.citationKrzysztof Konecki, 1994, 'Kultura organizacyjna japońskich przedsiębiorstw. Studium socjologiczne'. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego,pl_PL
dc.identifier.isbn8370167977
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/2883
dc.descriptionPraca habilitacyjna wykonana w Katedrze Socjologii Przemysłu UŁ; Rozdziałpl_PL
dc.description.abstractW rozdziale opisano symboliczne podejście do analizy organizacji. Głównym opisywanym pojęciem jest rytuał organizacyjny. Inspiracje czerpane są z podejścia E. Goffmana, koncepcji rytuału interakcyjnego i z antropologicznego rozumienia rytuału. Rytuały mogą być najtańszymi sposobami unikania niepewności, szczególnie w kraju (Japonii), gdzie istnieje powszechna tradycja ich stosowania.pl_PL
dc.description.sponsorshipUŁ, Monbusho (MInisterstwo Edukacji Narodowej, Japonia)pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.rightsUznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/*
dc.subjectRytuałpl_PL
dc.subjectrytuał interakcyjnypl_PL
dc.subjectrytuałpl_PL
dc.subjectkultura organizacyjnapl_PL
dc.subjectJaponiapl_PL
dc.subjectsymbolizm organizacyjnypl_PL
dc.subjectErving Goffmanpl_PL
dc.titleW stronę modelu rytualnegopl_PL
dc.title.alternativeTowards Ritual Modelpl_PL
dc.typeBook chapterpl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Katedra Socjologii Przemysłu


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska