Show simple item record

dc.contributor.authorKowalska, Katarzyna
dc.date.accessioned2019-05-20T08:30:46Z
dc.date.available2019-05-20T08:30:46Z
dc.date.issued2012
dc.identifier.issn0867-5856
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/28290
dc.descriptionZaproponowana metoda oceny regionu pod kątem turystycznym została zastosowana w pracy magisterskiej K. Kowalskiej pt. Atrakcyjność turystyczna Karelii Północnej (Finlandia), która powstała w Instytucie Geografii Miast i Turyzmu Uniwersytetu Łódzkiego pod kierunkiem prof. Stanisława Liszewskiego w 2010 r.pl_PL
dc.description.abstractW artykule przedstawiono propozycję syntetycznej oceny atrakcyjności turystycznej regionów. To holistyczne podejście znalazło zastosowanie w pracy magisterskiej autorki, która posłużyła za przykład. Zaprezentowano wyniki badań ankietowych oraz waloryzacji bonitacji punktowej wykonane dla regionu Karelii Północnej. W podsumowaniu znalazła się próba oceny metod zastosowanych przez autorkę.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofseriesTuryzm/Tourism;1
dc.subjectatrakcyjność turystycznapl_PL
dc.subjectwaloryzacja według bonitacji punktowejpl_PL
dc.subjectmetody oceny atrakcyjności turystycznejpl_PL
dc.subjectsyntetyczna ocena atrakcyjności turystycznejpl_PL
dc.subjectKarelia Północna (Finlandia)pl_PL
dc.titlePróba syntetycznej oceny atrakcyjności turystycznej regionu na przykładzie Karelii Północnej (Finlandia)pl_PL
dc.rights.holder© Copyright by Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2012pl_PL
dc.page.number23-30pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzki, Wydział Nauk Geograficznychpl_PL
dc.identifier.eissn2080-6922
dc.referencesKACZMAREK J., STASIAK A., WŁODARCZYK B., 2010, Produkt turystyczny – pomysł, organizacja, zarządzanie, rozdz. 2, PWE, Warszawa.pl_PL
dc.referencesKOWALSKI R., 1996, Przegląd metod waloryzacji środowiska przyrodniczego, „Folia Turistica”, nr 6, s. 7–18.pl_PL
dc.referencesLEHTIPUU M., 1996, Finland a Lonely Planet travel survival kit, Lonely Planet, Finlandia, s. 354–390.pl_PL
dc.referencesMICHOWIAK A., 2004, Waloryzacja turystyczna gminy Dubeninki w świetle różnych metod badawczych, „Turyzm”, 14/2, s. 57–71.pl_PL
dc.referencesRAIVO P.J., 2002, The peculiar touch of the East: reading the post-war landscapes of he Finnish Orthodox Church, „Social and Cultural Geography”, vol. 3. No. 1, s. 12–24.pl_PL
dc.referencesROGALEWSKI O., 1977, Zagospodarowanie turystyczne, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa.pl_PL
dc.referencesVIRTAMO P., VUORJOKI K., 2005, Outdoor Karelia Finland, PK Media Service Oy, Helsinki.pl_PL
dc.referencesWARSZYŃSKA J., JACKOWSKI A., 1978, Podstawy geografii turyzmu, PWN, Warszawa, s. 20–32.pl_PL
dc.referencesWARSZYŃSKA J., 1974, Ocena zasobów środowiska naturalnego dla potrzeb turystyki (na przykładzie województwa krakowskiego), Zeszyty Naukowe UJ, Prace Geograficzne, z. 36, s. 9–17.pl_PL
dc.contributor.authorEmailkasiakowalska1386@gmail.compl_PL
dc.relation.volume22pl_PL


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record