SPIS TREŚCI

  Od redaktorki

 1. Badania biograficzne – metoda, etyka, praktyka
  Kaja Kaźmierska
 2. Artykuły

 3. Po co nam "stare" wywiady? O ponownym wykorzystaniu danych z badań jakościowych (rewizytach, reanalizach i nie tylko
  Magdalena Bielińska i Marta Karkowska
 4. From a Case to a Case Study and Back, or on the Search for Everyman in Biographical Research
  Piotr Filipkowski i Danuta Życzyńska-Ciołek
 5. Etyczne dylematy badań biograficznych z wykorzystaniem fotografii: perspektywa badaczy i badanych
  Łukasz Rogowski
 6. Oral History and Biographical Method. Common Framework and Distinctions Resulting from Different Research Perspective
  Jakub Gałęziowski
 7. Wybrane problemy etyczne w historii mówionej. Refleksje historyka
  Izabela Terela
 8. Metoda biograficzna a emancypacyjna praktyka. Perspektywa społeczno-pedagogiczna
  Mariusz Granosik
 9. Lekceważone potencjały i narosłe nieporozumienia: kilka uwag o metodzie autobiograficznego wywiadu narracyjnego Fritza Schützego
  Katarzyna Waniek
 10. Workshops as an Essential Practice in Doing Biographical Research
  Kaja Kaźmierska i Joanna Wygnańska
 11. Wywiady biograficzne z osobami ze środowisk wykluczenia społecznego – problemy metodologiczne i etyczne
  Agnieszka Golczyńska-Grondas
 12. Badanie wśród uchodźców i przymusowych migrantów – rozważania metodologiczne i etyczne
  Dorota Jaworska, Khedi Alieva, Marcin Boryczko
 13. Recenzje

 14. Recenzja książki: Urszula Klajmon-Lech (2018) Trajektoria życia rodziców dzieci z rzadkimi chorobami genetycznymi. Formy społecznego wsparcia. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek
  Łucja Lange
 15. Recenzja książki: Jewdokimow Marcin (2018) Klasztor w perspektywie socjologicznej: w poszukiwaniu nowego ujęcia.> Warszawa: Wydawnictwo Naukowe UKSW
  Radosław Tyrała
 16. Debata

 17. O czym mówi Sean? Zapis panelu dyskusyjnego o sztuce, nauce i etyce
  Piotr Dobrowolski, Rafał Drozdowski, Małgorzata Jacyno, Agnieszka Jelewska, Adriana Molenda, Julia Niedziejko, Joanna Pańczak, Waldemar Rapior, Marek Wasilewski, Dawid Wiener
 18. Wyniki konkursu fotograficznego

 19. Wyniki IX edycji konkursu fotograficznego "Przeglądu Socjologii Jakościowej"
  Waldemar Dymarczyk

Recent Submissions