Gostkowski Zygmunt (red.): Analizy i próby technik badawczych w socjologii. Problemy humanizacji procesu badawczego. T. IX. Warszawa: Wydawnictwo IFiS PAN, 1992, 166 s

Recent Submissions