Show simple item record

dc.contributor.authorKrakowiak, Beata
dc.date.accessioned2019-04-30T13:58:26Z
dc.date.available2019-04-30T13:58:26Z
dc.date.issued1997
dc.identifier.issn0867-5856
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/28095
dc.description.abstractPrezentowany artykuł jest częścią pracy dotyczącej funkcji turystycznej karpackich parków narodowych. Autorka dokonuje w nim przeglądu zagospodarowania turystycznego wybranych parków i jego charakterystyki. W badanej grupie zaznacza się duże zróżnicowanie pod względem wszystkich elementów zagospodarowania turystycznego. Jest ono konsekwencją położenia obszaru, ukształtowania terenu, dostępności komunikacyjnej i wieku parku.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofseriesTuryzm;2
dc.titleZagospodarowanie turystyczne karpackich parków narodowychpl_PL
dc.title.alternativeL’aménagement touristique des parcs nationaux des Karpatespl_PL
dc.title.alternativeTourist Management of the Carpathian National Parkspl_PL
dc.typeArticlepl_PL
dc.page.number25-47pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationKatedra Geografii Miast i Turyzmu, Uniwersytet Łódzkipl_PL
dc.referencesBaranowska-Janota M., 1986, Turystyka na obszarach parków narodowych i krajobrazowych, „Problemy Turystyki”, z. 3/4, s. 37-43.pl_PL
dc.referencesBoczarow M. K., 1976, Metody statystyki matematycznej w geografii, PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesDenisiuk Z., 1995, Ochrona przyrody i krajobrazu, [w:] Karpaty Polskie, red. J. Warszyńska, Kraków.pl_PL
dc.referencesFischbach J., 1989, Funkcja turystyczna jednostek przestrzennych i program jej badania, „Acta Universitatis Lodziensis”, Turyzm, z. 5, s. 7-26.pl_PL
dc.referencesKrzysztofiak M., 1981, Statystyka dla wyższych zawodowych studiów ekonomicznych, PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesLijewski T., Mikułowski B, Wyrzykowski J., 1992, Geografia turystyki Polski, PWE, Warszawa.pl_PL
dc.referencesMapa turystyczna - Babia Góra, I : 25 000, 1994, Oficyna Wydawnicza „Rewasz”, Pruszków.pl_PL
dc.referencesMapa turystyczna - Bieszczady, 1 : 75 000, 1993, PPWK, Warszawa-Wroclaw.pl_PL
dc.referencesMapa turystyczna - Gorce, 1 : 75 000, 1995, PPWK, Warszawa-Wrocław.pl_PL
dc.referencesMapa turystyczna - Magurski Park Narodowy, I : 50 000, 1996, Przedsiębiorstwo Geodezyjno- Kartograficzne, Rzeszów.pl_PL
dc.referencesMapa turystyczna - Pieniński Park Narodowy, I : 22 500, 1994, PPWK, Warszawa-Wrocław.pl_PL
dc.referencesMapa turystyczna - Tatry i Podhale, I : 25 000, 1995, PPWK, Warszawa-Wroclaw.pl_PL
dc.referencesMielnicka B., 1992, Problemy turystyczne górskich parków narodowych, „Problemy Zagospodarowania Ziem Górskich”, z. 35, s. 111-119.pl_PL
dc.referencesMoskała E., 1987, Schroniska górskie PTTK w województwie nowosądeckim, Wyd. PTTK „Kraj”, Warszawa-Kraków.pl_PL
dc.referencesNorcliffe G. B„ 1986, Statystyka dla geografów, PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesSewerniak J., 1976, Turystyka piesza w Kampinoskim i Słowińskim Parku Narodowym (zarys problematyki przestrzennej), „Biuletyn Informacyjny”, nr 3, Instytut Turystyki, Warszawa.pl_PL
dc.referencesSewerniak J„ 1982, Problematyka zagospodarowania programowo-przestrzennego szlaków turystyki pieszej, „Problemy Turystyki, nr 4/18.pl_PL
dc.referencesWarszyńska J., 1995, Karpaty Polskie, Kraków.pl_PL
dc.relation.volume7pl_PL


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record