Kubiak Anna (red.): Analizy i próby technik badawczych w socjologii. T. XII: Grzeszkiewicz-Radulska Katarzyna, Respondenci niedostępni w badaniach sondażowych. Łódź: Wydawnictwo UŁ, 2009, 384 s.

Recent Submissions