Gostkowski Zygmunt (red.): Analizy i próby technik badawczych w socjologii. Społeczne obrazy i stereotypy chłopa, urzędnika i robotnika. Studia eksploracyjne. T. VII. Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź: Ossolineum, 1989, 427 s.

Recent Submissions