Lutyńska Krystyna, Lutyński Jan (red.): Analizy i próby technik badawczych w socjologii. T. VI: Daniłowicz Paweł, Sztabiński Paweł B.: Zmienne osobowe w badaniach socjologicznych. Analizy weryfikacyjne. Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk- Łódź: Ossolineum, 1986, 259 s.

Recent Submissions