Gostkowski Zygmunt, Lutyński Jan (red.): Analizy i próby technik badawczych w socjologii. Studia pilotażowe i analizy weryfikacyjne. T. V. Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk: Ossolineum, 1975, 598 s

Recent Submissions