Gostkowski Zygmunt, Lutyński Jan (red.): Analizy i próby technik badawczych w socjologii. Wywiad kwestionariuszowy w świetle badań metodologicznych. T. IV. Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk: Ossolineum, 1972, 534 s.

Recent Submissions