Gostkowski Zygmunt, Lutyński Jan (red.): Analizy i próby technik badawczych w socjologii. T. II. Wrocław-Warszawa-Kraków: Ossolineum, 1968, 292 s.

Recent Submissions