Show simple item record

dc.contributor.authorSkowronek, Ewa
dc.contributor.authorBrzezińska-Wójcik, Teresa
dc.contributor.authorStasiak, Andrzej
dc.date.accessioned2019-04-08T10:52:38Z
dc.date.available2019-04-08T10:52:38Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.citationSkowronek E., Brzezińska-Wójcik T., Stasiak A., 2019, Culinary heritage as an opportunity to make lubelskie voivode¬ship’s tourist offer more attractive (E Poland), Quaestiones Geographicae, 38(1), 85–95.pl_PL
dc.identifier.issn0137-477X
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/27507
dc.description.abstractLubelskie voivodeship has been standing out from other Polish administrative regions because of its agri¬cultural function that has been shaped for centuries. Food and agricultural products originating in this region are seen as healthy, ecological and tradition-based. These resources have been noticed and used by the local government for building the regional brand and for promoting it. The main aim of this paper was to present the level of Polish peo-ple’s familiarity with lubelskie culinary heritage. Research findings obtained by means of the preliminary study and the diagnostic poll prove initiatives that have been undertaken to be effective. Inhabitants of other voivodeships do recognise lubelskie voivodeship and its culinary tradition, furthermore, a great majority know regional products from lubelskie. A development of tourism based on such a heritage is therefore an opportunity to make lubelskie voivode-ship’s tourist offer more attractive. The offer may also become an important component for creating the brand.pl_PL
dc.language.isoenpl_PL
dc.publisherBogucki Wydawnictwo Naukowepl_PL
dc.relation.ispartofQuaestiones Geographicae;
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.subjecttourismpl_PL
dc.subjectculinary heritagepl_PL
dc.subjectregional productspl_PL
dc.subjectperception of the lubelskie voivodeshippl_PL
dc.subjectEastern Polandpl_PL
dc.titleCulinary heritage as an opportunity to make lubelskie voivode¬ship’s tourist offer more attractive (E Poland)pl_PL
dc.typeArticlepl_PL
dc.page.number85-95pl_PL
dc.identifier.eissn2081-6383
dc.referencesAb Karim S., Chi S., 2010. Culinary tourism as a destination attraction: an empirical examination of destinations’ food image. Journal of Hospitality Marketing and Management 19(6): 531–555. DOI: 10.1080/19368623.2010.493064.pl_PL
dc.referencesAdamczuk F., 2013. Produkty tradycyjne i regionalne i ich wykorzystanie w promocji regionu. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Polityka Ekonomiczna 307: 15–24.pl_PL
dc.referencesAudyt Turystyczny Województwa Lubelskiego (2015). Online: http://archiwalne.lubelskie.pl/img/userfiles/files/PDF/turystyka/Audyt_turystyczny.pdf (accessed 20 September 2018).pl_PL
dc.referencesBański J., 2017. Rozwój obszarów wiejskich. Wydawnictwo Naukowe PWE, Warszawa.pl_PL
dc.referencesBekier-Jaworska E., Bochenek M., 2014. Brandt products of regional cuisine in the promotion of tourism in Roztocze. Polish Journal of Sport and Tourism 21(4): 263–272.pl_PL
dc.referencesBerg P.O., Sevon G., 2015. Food-branding places – A sensory perspective. Place Branding and Public Diplomacy: 1–16. DOI: 10.1057/pb.2014.29.pl_PL
dc.referencesBoyne S., Hall D., 2004. Place promotion through food and tourism: Rural branding and the role of websites. Place Branding 1(1): 80–92.pl_PL
dc.referencesBuczak T. 2018. Prezentacja na temat „Plan działalności POT na 2019 rok – założenia, tematy przewodnie i obszary współpracy z Regionem Lubelskim”. IX Lubelska Gala Turystyki, 5.X.2018, Lublin.pl_PL
dc.referencesCharters S., Spielmann N., Babin B. J., 2017. The nature and value of terroir products. European Journal of Marketing 51(4): 748–771. DOI: 10.1108/EJM-06-2015-0330.pl_PL
dc.referencesDuda-Seifert M., Drozdowska M., 2015. Kulinarne produkty turystyczne Polski – analiza przestrzenna i ocena dynamiki rozwoju, In: B. Krakowiak, A. Stasiak (eds.), Kultura i turystyka – wokół wspólnego stołu. Łódź, Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Łódzkiego: 151–172.pl_PL
dc.referencesDuda-Seifert M., Drozdowska M., Rogowski M., 2016. Produkty turystyki kulinarnej Wrocławia i Poznania – analiza porównawcza. Turystyka Kulturowa 5: 101–114. Online: http://turystykakulturowa.org/ojs/index.php/tk/article/view/773/692 (accessed 10 July 2018).pl_PL
dc.referencesFabisiak A., Jaworski M., 2017. Kuchnia polska jako element uatrakcyjnienia oferty turystycznej. Zeszyty Naukowe Uczelni Vistula 54(3): 112–124.pl_PL
dc.referencesFox R., 2007. Reinventing the gastronomic identity of Croatian tourist destinations. International Journal of Hospitality Management 26(3): 546–559.pl_PL
dc.referencesGębarowski M., 2010. Tradycyjne produkty żywnościowe w działaniach promocyjnych polskich miast. Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej Nr 272, Zarządzanie i Marketing 17 (2/10): 115–121.pl_PL
dc.referencesHall C.M, Sharpless L., Mitchell R., Macionis N., Cambourne B. (eds), 2003. Food Tourism around the World: Development. Management and Markets, Butterworth Heinemann, Boston, MA.pl_PL
dc.referencesHarasimiuk M., Świeca A., 2006. Natural environment of the Lublin Region. In: Skowronek E., Wołoszyn W., Speck T., Born K.M. (eds.), Cultural Landscapes of the Lublin Upland and Roztocze. Lublin, Kartpol s.c.: 9–22.pl_PL
dc.referencesIvanova L., Terziyska I., Trifonova J., 2014. Characteristics of traditional food – the viewpoint of the tourism business. Service Management 3(14): 123–130.pl_PL
dc.referencesKrukowska R., 2012. Innowacyjne działania promocyjne w zakresie rozwoju turystyki aktywnej w województwie lubelskim. In: D. Jegorow, A. Niedużak (eds.), Wpływ sektora B+R na wzrost polskiej konkurencyjności polskiej gospodarki poprzez rozwój innowacji, vol. 1. Chełm, Chełmskie Stowarzyszenie Rozwoju Społeczno-Gospodarczego CIVIS: 83–97.pl_PL
dc.referencesKrupa J., 2010. Dziedzictwo kulinarne elementem atrakcyjności turystycznej regionu. Problemy Ekologii Krajobrazu (27): 451–455.pl_PL
dc.referencesLertputtarak S., 2012. The relationship between destination image, food image, and revisiting Pattaya. Thailand. International Journal of Business and Management 7(5): 111–122. DOI:10.5539/ijbm.v7n5p111.pl_PL
dc.referencesLista produktów tradycyjnych. Online: https://www.gov.pl/rolnictwo/lista-produktow-tradycyjnych12 (accessed 10 July 2018).pl_PL
dc.referencesLuceri B., Latusi S., Zerbini C., 2016. Product versus region of origin: which wins in consumer persuasion?. British Food Journal 118(9): 2157–2170. DOI: 10.1108/BFJ-01-2016-0035.pl_PL
dc.referencesMajewski J., 2008. Turystyka kulinarna i kreowanie marki obszaru. Rocznik Naukowy Wyższej Szkoły Turystyki i Rekreacji w Warszawie 7: 127–132.pl_PL
dc.referencesMichoń D., 2017. Zróżnicowanie rozwoju społeczno-gospodarczego województw ze względu na realizację celów polityki spójności, Wiadomości Statystyczne 12 (679): 80–94.pl_PL
dc.referencesMilewska M., Prączko A., Stasiak A., 2017. Podstawy gastronomii. Od żywności do turystyki kulinarnej, PWE, Warszawa.pl_PL
dc.referencesNizioł A., 2016. A role of local products in the regional tourism development as exemplified by Podkarpackie voivodeship. Annales UMCS, sec. B, 71(2): 103–115. DOI: 10.17951/b.2016.71.2.103.pl_PL
dc.referencesOkumus B., Okumus F., McKercher B., 2007. Incorporating local and international cuisines in the marketing of tourism destinations: The cases of Hong Kong and Turkey. Tourism Management 28: 253–261.pl_PL
dc.referencesOlszewski-Strzyżowski J., 2010. „Kuchnia polska” ważną ofertą uzupełniającą działania promocyjne krajowej turystyki. In: Z. Dolatowski, D. Kołożyn-Krajewska (eds.), Gastronomia w ofercie turystycznej regionu. Częstochowa, Wydawnictwo WSHiT w Częstochowie oraz Polskie Towarzystwo Technologów Żywności: 634–652.pl_PL
dc.referencesOrłowski D. 2016. Kuchnia regionalna i jej wykorzystanie w rozwoju turystyki kulinarnej na Lubelszczyźnie. In: G. Godlewski, J. Roszak (eds.), Niematerialne i materialne dziedzictwo Lubelszczyzny jako podstawa rozwoju turystyki kulturowej. Warszawa, Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk.pl_PL
dc.referencesRand G.E.D., Health E., 2006. Towards a framework for food tourism as an element of destination marketing. Current Issues in Tourism 9(3): 206–234.pl_PL
dc.referencesRand G.E.D., Heath E., Alberts N., 2003. The role of local and regional food in destination marketing: A South African situation analysis. Journal of Travel & Tourism Marketing 14(3–4): 97–112.pl_PL
dc.referencesRolnictwo w województwie lubelskim w 2016 r. Informacje i Opracowania Statystyczne. Urząd Statystyczny w Lublinie, Lublin 2017.pl_PL
dc.referencesSala J., 2008. Rola usług gastronomicznych w podnoszeniu konkurencyjności regionalnego produktu turystycznego. Rocznik Naukowy Wyższej Szkoły Turystyki i Rekreacji w Warszawie 7: 31–43.pl_PL
dc.referencesSchlüter, R., 2012. Promoting regional cuisine as intangible cultural heritage in Latin America. In: D. Dodd (ed.), Food and the Tourism Experience. Paris: OECD: 68–75.pl_PL
dc.referencesSieczko A., 2010. Rola kuchni regionalnych w kreowaniu lokalnego produktu turystycznego. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego 590, Ekonomiczne Problemy Usług 52: 391–400.pl_PL
dc.referencesSkoczylas K., 2012. Promocja i kreowanie wizerunku regionu na podstawie kampanii promocyjnych województwa lubelskiego. In: R. Krukowska (ed.), Turystyczne, rekreacyjne i geograficzne aspekty kształtowania przestrzeni. Lublin, Karpol s.c.: 5–11.pl_PL
dc.referencesSkowronek E., 2012. Budowanie innowacyjności oferty turystycznej województwa lubelskiego w zakresie turystyki kulturowej. In: D. Jegorow, A. Niedużak (eds.), Wpływ sektora B+R na wzrost konkurencyjności polskiej gospodarki poprzez rozwój innowacji, vol. 1, Chełm, Chełmskie Stowarzyszenie Rozwoju Społeczno-Gospodarczego CIVIS: 99–126.pl_PL
dc.referencesSkowronek E., Wojciechowski K.H., Świeca A., 2006. The history of the ethnic transformations of the Lublin Region. In: Skowronek E., Wołoszyn W., Speck T., Born K.M. (eds.), Cultural Landscapes of the Lublin Upland and Roztocze. Lublin, Kartpol s.c.: 33–47.pl_PL
dc.referencesSokół J.L., 2014. Kuchnia regionalna produktem markowym województwa podlaskiego. In: S. J. Snarski, M. Jalinik (eds.), Przedsiębiorczość w turystyce. Białystok, Ecopress: 193–205.pl_PL
dc.referencesStasiak A., 2007. Gastronomia jako produkt turystyczny. Turystyka i Hotelarstwo 11: 103–126.pl_PL
dc.referencesStasiak A., 2015. Rozwój turystyki kulinarnej w Polsce. In: B. Krakowiak, A. Stasiak (eds.), Kultura i turystyka – wokół wspólnego stołu. Łódź, Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Łódzkiego: 119–150.pl_PL
dc.referencesSzczęsna J., Gawrysiak L., 2009. Wielokulturowe dziedzictwo Lubelszczyzny elementem potencjału turystycznego regionu. Annales UMCS, sec. B, 64 (1): 37–52.pl_PL
dc.referencesTellstrom R., Gustafsson I.-B., Mossberg L., 2006. Consuming heritage: The use of local food culture in branding. Place Branding 2(2): 130–143.pl_PL
dc.referencesVan Ittersum K., Candel M., Meulenberg M.T.G. 2003. The influence of the image of a product’s region of origin on the product evaluation. Journal of Business Research 56(3): 215–226. DOI: 10.1016/S0148-2963(01)00223-5.pl_PL
dc.referencesWinawer Z., Wujec H., 2010. Tradycyjne i regionalne produkty wysokiej jakości we wspólnej polityce rolnej. Poradnik dla producentów. Warszawa, Fundacja dla Polski.pl_PL
dc.relation.volume38(1)pl_PL


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe