Show simple item record

dc.contributor.authorNykiel-Mateo, Anna
dc.date.accessioned2019-04-03T09:39:31Z
dc.date.available2019-04-03T09:39:31Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.issn1509-877X
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/27345
dc.description.abstractThe article provides an update on the implementation of the VAT Action Plan as regards the Commission’s proposal setting out the fundamental principles of the definitive single EU VAT area and a number of short-term measures to improve the functioning of the VAT system until the definitive regime has been implemented. It explains problems with the current transitional VAT arrangements, goes through the options for review as set out in the Impact Assessment accompanying the proposal and develops reasoning behind the preferred option. It then presents the contents of the proposal: cornerstones of the definitive system and the “quick fixes” relating to the call-off stock arrangements, VAT identification number, chain transactions and the proof of the intra-Community transport of the goods. It includes the explanation of the notion of the certified taxable person introduced by the proposal.en_GB
dc.description.abstractArtykuł dotyczy postępów w realizacji planu działania w sprawie VAT w związku z propozycją Komisji dotyczącą podstawowych zasad, na których opierałby się jednolity unijny obszar VAT oraz pewnych krótkoterminowych środków mających na celu poprawę bieżącego funkcjonowania obecnego systemu VAT do czasu, aż docelowy system zostanie w pełni uzgodniony i wdrożony. Artykuł wyjaśnia problemy dotyczące funkcjonowania obecnego, tymczasowego systemu VAT, przedstawia przeanalizowane przez Komisję opcje co do kierunku reformy oraz rozwija uzasadnienie dotyczące preferowanej opcji. Artykuł następnie prezentuje najważniejsze punkty propozycji: podstawowe zasady ostatecznego systemu VAT oraz środki krótkoterminowe dotyczące tzw. call-off stock, numeru identyfikacji VAT, transakcji łańcuchowych oraz dowodu wewnątrz wspólnotowego transportu towarów. Przedstawia on również pojęcie podatnika certyfikowanego, dotyczące kategorii godnych zaufania przedsiębiorstw, wprowadzone w propozycji Komisji.pl_PL
dc.language.isoenen_GB
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegoen_GB
dc.relation.ispartofseriesTax Law Quarterly; 1
dc.rightsThis work is licensed under the Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 License.en_GB
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0en_GB
dc.subjectVATen_GB
dc.subjectVAT Action Planen_GB
dc.subjectSMEsen_GB
dc.subjectspecial scheme for small enterprisesen_GB
dc.subjectVAT SME exemptionen_GB
dc.subjectVATpl_PL
dc.subjectplan działania w sprawie VATpl_PL
dc.subjectmałe przedsiębiorstwapl_PL
dc.subjectprocedura szczególna dla małych przedsiębiorstwpl_PL
dc.subjectzwolnienie z VAT małych przedsiębiorstwpl_PL
dc.titleTowards the Definitive VAT System – Update on the Implementation of the VAT Action Planen_GB
dc.typeArticleen_GB
dc.page.number21-36
dc.contributor.authorAffiliationEuropean Commission, Directorate-General for Taxationand Customs Union
dc.referencesA retrospective evaluation of elements of the EU VAT system, Final report TAXUD/2010/DE/328.pl_PL
dc.referencesCommission staff working document Impact Assessment accompanying the document proposal for a Council Directive amending Directive 2006/112/EC as regards harmonising and simplifying certain rules in the value added tax system and introducing the definitive system for the taxation of trade between Member States, Brussels, 4.10.2017, SWD(2017) 325 final.pl_PL
dc.referencesCommunication from the Commission to the European Parliament, the Council and the European Economic and Social Committee on the follow-up to the Action Plan on VAT Towards a single EU VAT area – Time to act, Brussels, 4.10.2017, COM(2017) 566 final.pl_PL
dc.referencesCommunication from the Commission to the European Parliament, the Council and the European Economic and Social Committee on an action plan on VAT – Towards a single EU VAT area – Time to decide, Brussles, 7.04.2016, COM(2016) 148 final.pl_PL
dc.referencesProposal for a Council Directive amending Directive 2006/112/EC as regards harmonising and simplifying certain rules in the value added tax system and introducing the definitive system for the taxation of trade between Member States, Brussels, 4.10.2017, COM(2017) 569 final.pl_PL
dc.referencesProposal for a Council Implementing Regulation amending Implementing Regulation (EU) No. 282/2011 as regards certain exemptions for intra-Community transactions, Brussels, 4.10.2017, COM(2017) 568 final.pl_PL
dc.referencesProposal for a Council Regulation amending Regulation (EU) No. 904/2010 as regards the certified taxable person, Brussels, 4.10.2017, COM(2017) 567 final.pl_PL
dc.contributor.authorEmailkpp@uni.lodz.pl
dc.identifier.doi10.18778/1509-877X.01.02


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

This work is licensed under the Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 License.
Except where otherwise noted, this item's license is described as This work is licensed under the Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 License.