SPIS TREŚCI

1. Teoretyczno-badawcze nurty w polskiej kreatologii
Krzysztof J. Szmidt
2. Kreatywność antropologiczna
Leszek Kopciuch
3. Uwaga na twórczość! Poznawcze aspekty kreatywności
Krzysztof T. Piotrowski
4. Intermedialne warsztaty twórcze "Przestrzenie Mixmedialne", czyli kształcenie wyobraźni z wyobraźnią
Wiesława Limont
5. Krytycznie o twórczości i twórczo o krytycyzmie – uwarunkowania oraz aplikacje postawy konstruktywnie krytycznej
Iwona Czaja-Chudyba
6. Teaching for Creativity: Mini-c, Little-c and Experiential Learning in College Classroom
Magdalena Grohman
7. Twórcze orientacje życiowe studentów. Studium porównawcze
Agata Cudowska
8. Jedna teoria – dwie inspiracje badawcze. Relacje z badań prowadzonych z wykorzystaniem podejścia teoretyczno-metodologicznego Howarda E. Grubera
Zofia Okraj, Monika Modrzejewska-Świgulska
9. Drama czy/i teatr. Aspekt procesualny i atrybutywny projektu dramowo-teatralnego "Bezsenność Jutki"
Kamila Witerska
10. Aktualizowanie potencjalności twórczej w kontekście kultury i sztuki a habitus pierwotny – rozważania obrazoburcze?
Katarzyna Krasoń
11. Twórczy potencjał Internetu w zakresie upowszechniania kultury. Blogi o muzyce poważnej
Magdalena Sasin
12. Transgresja twórcza w procesie rozwoju osobistego
Aleksandra Chmielińska
13. Między twórczością, edukacją a wychowaniem. Miejsce relaksacji w praktyce pedagogicznej
Gabriela Dobińska, Angelika Cieślikowska-Ryczko
14. Recenzja: Scott Barry Kaufman, Carolyn Gregoire "Kreatywni. I masz pomysł na wszystko", tłum. K. Mojkowska, Wyd. Muza, Warszawa 2018
Magdalena Sasin
15. Recenzja: „The Nature of Human Creativity”, edited by Robert J. Sternberg and James C. Kaufman, Cambridge University Press, Cambridge 2018
Krzysztof J. Szmidt

Recent Submissions