Show simple item record

dc.contributor.authorKościewicz, Dawid
dc.contributor.editorPiestrzyński, Tomasz
dc.contributor.editorJerzyk-Wojtecka, Justyna
dc.date.accessioned2019-02-13T12:09:47Z
dc.date.available2019-02-13T12:09:47Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.citationKościewicz D., Elektroniczne bazy danych w usługach informacyjnych biblioteki akademickiej, [w:] Biblioteka w chmurze czy chmury nad biblioteką, red. T. Piestrzyński, J. Jerzyk-Wojtecka, WUŁ, Łódź 2018, doi: 10.18778/8142-336-6.14.pl_PL
dc.identifier.isbn978-83-8142-336-6
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/26792
dc.description.abstractThe aim of the paper is to discuss the challenges for providing effective scientific information in an economic library, in the context of use of electronic databases. The electronic databases subscribed by the Main Library of the Wrocław University of Economics are described, regarding the challenges for their use by the Library`s users. The article is based on a subject literature from the field of science of librarian studies, as well as on the author`s personal experience and observations. The paper ends with following conclusions: academic libraries have to conduct an effective information education of their users; increasing the information competences of users, regarding databases, should be a priority of librarians charged with scientific information; a beneficial form of enriching academic library`s information resources is reaching for information sources of the European Union.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofBiblioteka w chmurze czy chmury nad biblioteką;
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.subjectbiblioteka akademickapl_PL
dc.subjectinformacja naukowapl_PL
dc.subjectbazy danychpl_PL
dc.titleElektroniczne bazy danych w usługach informacyjnych biblioteki akademickiejpl_PL
dc.typeBook chapterpl_PL
dc.page.number245-254pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationBiblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiupl_PL
dc.identifier.eisbn978-83-8142-337-3
dc.referencesBorowska M., Efektywne zarządzanie informacją pełnotekstową, [w:] Biblioteka Akademicka. Infrastruktura–Uczelnia–Otoczenie. Gliwice, 24–25 października 2013, Gliwice 2014, s. 89–94, http://delibra.bg.polsl.pl/Content/14692/Borowska_Marlena_tekst.pdf, [dostęp: 22.06.2018].pl_PL
dc.referencesChrapczyńska B., Nowoczesne usługi informacyjne kluczem do sukcesu użytkowników. Stan obecny i perspektywy, [w:] Biblioteka – klucz do sukcesu użytkowników (ePublikacje Instytutu Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa, nr 5), Kraków 2008, s. 142–149, http://skryba.inib.uj.edu.pl/wydawnictwa/e05/chrapczynska-n.pdf, [dostęp: 22.06.2018].pl_PL
dc.referencesEdukacja informacyjna w bibliotece akademickiej, [w:] Biblioteka na miarę: przestrzeń, zasoby, usługi, Wrocław 2016, s. 153–168.pl_PL
dc.referencesEurostat, [dostęp: 22.06.2018], http://ec.europa.eu/eurostat/web/microdata.pl_PL
dc.referencesICM, [dostęp: 22.06.2018], http://vls.icm.edu.pl/statystyki/.pl_PL
dc.referencesKBKE, [dostęp: 22.06.2018], http://kangur.uek.krakow.pl/biblioteka/konsorcjum/.pl_PL
dc.referencesMavedoza J., The impact of cloud computing on the future of academic library practices and services, „New Library World”, 2013, vol. 114, issue 3/4, s. 132–141.pl_PL
dc.references„Perspektywy”, http://www.perspektywy.pl/RSW2016/ranking-uczelni-akademickich/ranking-wg-typow-uczelni/uczelnie-ekonomiczne, [dostęp: 22.06.2018].pl_PL
dc.referencesRadwański A., Chmura bibliotek, „Biuletyn EBIB” 2015, nr 3 (157/a), http://open.ebib.pl/ojs/index.php/ebib/article/view/345, [dostęp: 22.06.2018].pl_PL
dc.referencesRadwański A., Chmury, chmury, chmury…, „Biuletyn EBIB” 2012, nr 8 (135), [dostęp: 22.06.2018], http://open.ebib.pl/ojs/index.php/ebib/article/view/154.pl_PL
dc.referencesŚwirad M., Przeobrażenia w bibliotece jako odpowiedź na zmieniające się potrzeby obecnych i przyszłych użytkowników, [w:] Dolnośląskie Centrum Informacji Naukowej i Ekonomicznej – biblioteka otwarta, Wrocław 2011, s. 47–53.pl_PL
dc.referencesWu W.W., Lan L.W., Lee Y.T., Factors hindering acceptance of using cloud services in University: a case study, „The Electronic Library”, 2013, vol. 31, issue 1, s. 84–98.pl_PL
dc.identifier.doi10.18778/8142-336-6.14


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe