SPIS TREŚCI

1. Wprowadzenie
BOGUSŁAW ŚLIWERSKI
2. Introduction
BOGUSŁAW ŚLIWERSKI

STUDIA I ROZPRAWY

3. Tożsamość uniwersytetu w epoce niepewności
ZBYSZKO MELOSIK
4. Ocena parametryczna jednostek naukowych w Polsce w roku 2017 w obszarze nauk humanistycznych i społecznych prowadzących badania naukowe i kształcenie akademickie w zakresie pedagogiki
JÓZEF GÓRNIEWICZ
5. Język teorii naukowych wyjaśniających procesy społeczne. Wprowadzenie w problematykę
KRZYSZTOF RUBACHA
6. Perspektywa rozwoju pedagogiki specjalnej w tyglu jej dualnego i dwoistego charakteru
ZENON GAJDZICA
7. Pedagogika resocjalizacyjna – w kierunku twórczej resocjalizacji
MAREK KONOPCZYŃSKI
8. Odpowiedzialność edukacji za kreowanie dialogu międzykulturowego
JERZY NIKITOROWICZ
9. Selekcyjna funkcja południowoafrykańskiego systemu edukacji w czasach apartheidu (1948–1994)
TOMASZ GMEREK
10. Education for development in the context of various theoretical approaches within educational sciences
ADNAN TUFEKČIĆ
11. Collaborative professional development and curriculum implementation: insights from program evaluation
CATHAL DE PAOR

PRACE Z WARSZTATU

12. Exploring the impact of changes in my practice on one pupil’s learning in mathematics. Joseph – A case study
ANNE T. MULLIGAN
13. Competence of planning educational process in pre-service teacher training
ZDENKA GADUŠOVÁ, L’UBICA PREDANOCYOVÁ

DYSKUSJE / POLEMIKI / RECENZJE

14. Czy rzeczywiście jesteśmy skazani na edukacyjną porażkę? Pedagogika jako narzędzie wyzwolenia uciśnionych tego świata
DOMINIK CHOJNOWSKI
15. Douglas Barnes ponownie odczytany…
TOMASZ ŁUKAWSKI
16. Recenzja: Bogusław Śliwerski, Habilitacja: Diagnoza. Procedury. Etyka. Postulaty, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2017
ZBYSZKO MELOSIK
17. Recenzja: Zbyszko Melosik, Piłka nożna. Tożsamość, kultura i władza, WN UAM, Poznań 2016
MACIEJ BERNASIEWICZ

AKTUALIA / KRONIKA

18. Sprawozdanie z obchodów jubileuszu 50-lecia Zakładu Historii Wychowania WSE UAM w Poznaniu
MICHAŁ NOWICKI

Recent Submissions