Show simple item record

dc.contributor.authorKubus, Artur
dc.contributor.authorŁuć, Bartłomiej
dc.contributor.authorMinkowska, Monika
dc.contributor.authorWawrzyniak, Monika
dc.contributor.authorWychowaniec, Aleksandra
dc.date.accessioned2018-09-21T14:08:14Z
dc.date.available2018-09-21T14:08:14Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.issn2544-7440
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/25786
dc.description.abstractThe article is an attempt of presenting the possibilities of placing the real facts and the characters from Bałuty district in Łódź taken from Polish Interwar Period in the tourism. The “career” of Menachem Bornsztajn is taken into account in the analysis. In the region of Łódź he was known as “Slepy Maks”. Despite his enormous “fame”, he is an unknown character among the society of Stare Bałuty district, where he grew up. It is confirmed by survey research carried out among citizens of Stare Bałuty. The trust is that there are particular episodes related to that character, however they are not forming the coherent touristic product. The main purpose of this article is to show how the hidden potential of the story about Slepy Maks can be used to create a new, competitive touristic product of the city. en_GB
dc.description.abstractArtykuł jest próbą zaprezentowania możliwości wykorzystania w turystyce oryginalnych wydarzeń i postaci łódzkich Bałut z okresu 20-lecia międzywojennego. Do analiz wybrano „karierę” Menachema Bornsztajna znanego w łódzkim półświatku jako Ślepy Maks. Pomimo jego ogromnej „sławy” jest on dzisiaj postacią nieznaną nawet wśród mieszkańców Starych Bałut, na których się wychował. Potwierdzają to przeprowadzone badania ankietowe wśród osób zamieszkujących tę dzielnicę. Istnieją co prawda pojedyncze wydarzenia związane z tą postacią, jednak nie tworzą one spójnego produktu turystycznego. Głównym celem artykułu jest wskazanie, w jaki sposób potencjał związany z postacią Ślepego Maksa mógłby być wykorzystany do wykreowania nowego, konkurencyjnego produktu turystycznego miasta. pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofseriesWarsztaty z Geografii Turyzmu; 1
dc.subjecttourist producten_GB
dc.subjecttourismen_GB
dc.subjectŁódźen_GB
dc.subjectBałutyen_GB
dc.subject“Slepy Maks”en_GB
dc.subjectprodukt turystycznypl_PL
dc.subjectturystykapl_PL
dc.subjectturystyka literacka i filmowapl_PL
dc.subjectdziedzictwo kulturowepl_PL
dc.subjectŁódźpl_PL
dc.subjectBałutypl_PL
dc.subjectŚlepy Makspl_PL
dc.titleLegenda Ślepego Maksa jako podstawa opracowania nowego produktu turystycznego Łodzipl_PL
dc.title.alternativeThe legend of Blind Maks as the basis for developing a new tourist product of Łódźen_GB
dc.typeArticlepl_PL
dc.rights.holder© Copyright by Authors, Łódź 2017; © Copyright for this edition by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2017pl_PL
dc.page.number63-70
dc.contributor.authorAffiliationArtur Kubus, Bartłomiej Łuć - absolwent studiów licencjackich, student II roku studiów magisterskich „turystyka i rekreacja” na Wydziale Nauk Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiego.
dc.contributor.authorAffiliationMonika Minkowska, Monika Wawrzyniak, Aleksandra Wychowaniec - absolwentka studiów licencjackich, studentka II roku studiów magisterskich „turystyka i rekreacja” na Wydziale Nauk Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiego.
dc.identifier.eissn-
dc.referencesBABBIE E., 2004, Badania społeczne w praktyce, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesINDELAK J., 1990, Szczury ze złego miasta, Wydawnictwo Łódzkie, Łódź.pl_PL
dc.referencesKACZMAREK J., STASIAK A., WŁODARCZYK B., 2010, Produkt turystyczny Pomysł Organizacja, Zarządzanie, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa, s. 142–151.pl_PL
dc.referencesKONARZEWSKI K., 2000, Jak uprawiać badania oświatowe Metodologia praktyczna, Wyd. Szkolne i Pedagogiczne Spółka Akcyjna, Warszawa.pl_PL
dc.referencesMOSTOWICZ A., 1998, Ballada o Ślepym Maksie, Wyd. Biblioteka „Tygla Kultury”, Łódź.pl_PL
dc.referencesMIKA M., 2008, Formy turystyki poznawczej [w:] red. W. KUREK, Turystyka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, s.210–214.pl_PL
dc.referencesNiesamowite przygody „Ślepego Maksa”. Łódzki Rinaldo-Rinaldini (...), 1946, „Express Ilustrowany”, 13.05.1946 r.pl_PL
dc.referencesOCHOCKI A., 2004, Reporter przed konfesjonałem, czyli jak się w Łodzi przed wojną robiło gazetę, Wyd. Literatura, Łódź, s. 66–75.pl_PL
dc.referencesPIETER J., 1967, Ogólna metodologia pracy naukowej, Ossolineum, Wrocław.pl_PL
dc.referencesPIOTROWSKI R., 2014, Ślepy Maks Historia Łódzkiego Ala Capone, Polskie Wydawnictwo Naukowe, Warszawa.pl_PL
dc.referencesPlan wojewódzkiego miasta Łodzi, 1937, Wydział Budownictwa Zarządu Miejskiego, Łódź.pl_PL
dc.referencesProszę o rehabilitację i uniewinnienie, 1936, „Głos Poranny”, 15.10. 1936 r.pl_PL
dc.referencesPRZYBYŁOWSKA I., 1978, Wywiad swobodny ze standaryzowana lista poszukiwanych informacji i możliwości jego zastosowania w badaniach socjologicznych, „Przegląd Socjologiczny”, 30, s. 63–66.pl_PL
dc.referencesSIERPOWSKI S., NAWROCKI S., 1995, Metodyka pracy archiwalnej, UAM, Poznań, s. 249–253.pl_PL
dc.referencesSensacje na procesie Ślepego Maksa, 1935, „Głos Poranny”, 9.05. 1935 r.pl_PL
dc.referencesSkąd się wzięła przyjaźń inspektora policji z hersztem bandy, 1936, „Orędownik”, 16.10.1936 r.pl_PL
dc.referencesSTASIAK A., 2009, Turystyka literacka i filmowa, [w:] K. Buczkowska, A. Mikos von Rohrscheidt (red.), Współczesne formy turystyki kulturowej, t. 1, Akademia Wychowania Fizycznego im. E. Piaseckiego w Poznaniu, Poznań.pl_PL
dc.referencesŚlepy Maks – Anioł Pokoju, 1935, „Głos Poranny”, 11.05.1935 r.pl_PL
dc.referencesŚlepy Maks – król podziemi Łodzi, 1935, „Głos Poranny”, 7.05. 1935 r.pl_PL
dc.referencesTajemnice Bałut. Napad rabunkowy czy zemsta osobista, 1931, „Dziennik Łódzki”, 10.12.1931 r.pl_PL
dc.referencesZbrodnia „Ślepego Maksa” herszta szajki złodziejskiej „Dardanele” i „prezesa” stowarzyszenia „Dusicieli” (...), 1929, „Express Wieczorny Ilustrowany”, 20.09.1929 r.pl_PL
dc.referencesZza kulis roboty „Ślepego Maksa” w Łodzi, 1936, „Orędownik”, 15.10.1936 r. pl_PL
dc.contributor.authorEmailarti1342@wp.pl
dc.contributor.authorEmaillodka@op.pl
dc.contributor.authorEmailmoniamlodz@wp.pl
dc.contributor.authorEmailmoniczka372@onet.pl
dc.contributor.authorEmailola.wychowaniec@o2.pl
dc.identifier.doi10.18778/2544-7440.01.07
dc.relation.volume8pl_PL


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record