Show simple item record

dc.contributor.authorKrakowiak, Tomasz
dc.date.accessioned2018-09-21T07:24:26Z
dc.date.available2018-09-21T07:24:26Z
dc.date.issued2017-03-10
dc.identifier.issn2300-1690
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/25758
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherKatedra Socjologii Polityki i Moralnościpl_PL
dc.relation.ispartofWładza Sądzenia;11
dc.rightsUznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/*
dc.titleKilka uwag o ironii demokracji i procesów demokratyzacyjnychpl_PL
dc.typeArticlepl_PL
dc.page.number166-177pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationPaństwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Skierniewicachpl_PL
dc.contributor.authorBiographicalnoteTomasz Krakowiak – specjalizuje się w socjologii kultury. W obszarze jego zainteresowań naukowych mieszczą się procesy komunikowania, analiza dyskursu, semiotyka kultury, procesy cywilizacyjne. Członek Polskiego Towarzystwa Socjologicznego oraz członek Zarządu Stowarzyszenia Oświatowego „Twoja Szkoła” prowadzącego Szkołę Podstawową i Gimnazjum im. Marii Montessori w Łodzi.pl_PL
dc.referencesBensaid, D. (2011). Permanent Scandal. In Democracies in What State? (16–43). New York: Columbia University Press.pl_PL
dc.referencesButterwick, R. (1998). Poland’s Last King and English Culture: Stanistaw August Poniatowski, 1732–1798. (Oxford Historical Monographs.) New York: Clarendon Press Oxford University.pl_PL
dc.referencesCzyżewski, M. (2012). Socjologia wobec kultury. Uwagi na marginesie koncepcji Antoniny Kłoskowskiej, Przegląd Socjologiczny, LXI/3, ss. 67–89.pl_PL
dc.referencesDerrida, J. (1992). Farmakon. W: Tegoż, Pismo filozofii, Kraków.pl_PL
dc.referencesHegel, G. W. F. (1958). Wykłady z filozofii dziejów. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.pl_PL
dc.referencesHofmannsthal, H. (1997). Ironia rzeczy. W: Tegoż, Księga przyjaciół i szkice wybrane, Kraków.pl_PL
dc.referencesHuntington, S. (1995). Trzecia fala demokratyzacji. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.pl_PL
dc.referencesJedlicki, J. (1996). Trzy wieki desperacji. Rodowód kryzysu cywilizacji europejskiej, Znak nr 1, ss. 4–25.pl_PL
dc.referencesKoselleck, R. (2001). Semantyka historyczna. Poznań: Wydawnictwo Poznańskie.pl_PL
dc.referencesKoselleck, R. (2012). Warstwy czasu. Studia z meta historii. Warszawa: Oficyna Naukowa.pl_PL
dc.referencesKrakowiak, T. (2014). Kilka uwag na temat kształtowania się współczesnej kultury politycznej, Władza Sądzenia, nr 4, ss. 65–101, [dostęp 28.07.2017], dostępny na www.wladzasadzenia.pl.pl_PL
dc.referencesKroński, T. (1960). Faszyzm a tradycja europejska. W: Rozważania wokół Hegla. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe PWN.pl_PL
dc.referencesMannheim, K. (1956). The Democratization of Culture. W: Tegoż, Essays on the Sociology of Culture, London: Routledge and Kegan Paul.pl_PL
dc.referencesMannheim, K. (1974). Człowiek i społeczeństwo w dobie przebudowy. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe PWN.pl_PL
dc.referencesMansfield, H. C., Winthrop, D. (2000). Editors’ Introduction. W: Alexis de Tocqueville, Democracy in America. Univesrsity of Chicago Press.pl_PL
dc.referencesMeier, Ch. (2012). Powstanie polityczności u Greków, Teologia Polityczna. Warszawa.pl_PL
dc.referencesMill, J. S. O wolności. Warszawa: Wydawnictwo Akme.pl_PL
dc.referencesMitosek, Z. (2013). Co z tą ironią? Gdańsk: słowo/ obraz terytoria.pl_PL
dc.referencesMüller, J-W. (2016). Przeciw demokracji. Idee polityczne XX wieku w Europie. Warszawa: Wydawnictwo Krytyki Politycznej.pl_PL
dc.referencesMüller, J-W. (2017). Co to jest populizm? Warszawa: Wydawnictwo Krytyki Politycznej.pl_PL
dc.referencesRustow, D. (1970). Transitions to Democracy. Toward a Dynamic Model, Comparative Politics, vol 2, nr 3, ss. 337–363.pl_PL
dc.referencesScheler, M. (1997). Resentyment a moralność. Warszawa: Wydawnictwo „Czytelnik”pl_PL
dc.referencesSloterdijk, P. (2008). Krytyka cynicznego rozumu. Wrocław: Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej.pl_PL
dc.referencesSzacki, J. (1999). Mannheim, hasło. W: Encyklopedia Socjologii. Warszawa: Wydawnictwo „Oficyna Naukowa”pl_PL
dc.referencesTalmon, J. L. (2015). Źródła demokracji totalitarnej. Kraków: Universitas.pl_PL
dc.referencesTocqueville, A. (1976). O demokracji w Ameryce. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy.pl_PL
dc.referencesWidzicka, M. (2010). Semantyka historyczna w ujęciu Reinharta Kosellecka. Zarys problematyki, Historyka, T. XLpl_PL
dc.referencesZetterbaum, M. (2010). Alexis de Tocqueville. W: Strauss, L., Cropse, J., Historia filozofii politycznej. Warszawa.pl_PL
dc.contributor.authorEmailkrakowiak.tomasz@gmail.compl_PL


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska