Show simple item record

dc.contributor.authorBoczkowski, Andrzej
dc.contributor.authorKaźmierska, Kaja
dc.contributor.authorKonecki, Krzysztof
dc.contributor.authorMatuchniak-Mystkowska, Anna
dc.contributor.authorSikora, Jan
dc.date.accessioned2018-09-20T05:34:42Z
dc.date.available2018-09-20T05:34:42Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.issn2300-1690
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/25743
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherKatedra Socjologii Polityki i Moralności, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny UŁpl_PL
dc.relation.ispartofWładza Sądzenia;13
dc.rightsUznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Na tych samych warunkach 3.0 Polska*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/pl/*
dc.subjectKościół katolickipl_PL
dc.subjectszkolnictwo wyższepl_PL
dc.subjectakademiapl_PL
dc.subjectdebata publicznapl_PL
dc.subjectpracapl_PL
dc.subjectsocjologiapl_PL
dc.subjecthumanizacja pracypl_PL
dc.titleO roli Akademii, Kościoła katolickiego i języku debaty publicznejpl_PL
dc.typeOtherpl_PL
dc.page.number9-21pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationInstytut Socjologii, Uniwersytet Opolskipl_PL
dc.contributor.authorAffiliationInstytut Socjologii, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Uniwersytet Łódzkipl_PL
dc.contributor.authorAffiliationInstytut Socjologii, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Uniwersytet Łódzkipl_PL
dc.contributor.authorAffiliationInstytut Socjologii, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Uniwersytet Łódzkipl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Ekonomiczny w Poznaniupl_PL
dc.contributor.authorBiographicalnoteAndrzej Boczkowski – prof. nadzw. dr hab., w latach 1995–2016 w Instytucie Socjologii UŁ, obecnie w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Opolskiego. Główne obszary zainteresowań: socjologia edukacji, socjologia zdrowia i medycyny oraz metodologia badań społecznych. Autor bądź współautor stu kilkudziesięciu publikacji naukowych oraz licznych wystąpień na krajowych i zagranicznych konferencjach naukowych.pl_PL
dc.contributor.authorBiographicalnoteKaja Kaźmierska – socjolog, doktor habilitowana, profesor Uniwersytetu Łódzkiego, kierownik Katedry Socjologii Kultury Uniwersytetu Łódzkiego, dyrektor Instytutu Socjologii. Specjalizuje się w badaniach biograficznych, zagadnieniach tożsamości i pamięci biograficznej. Autorka książek: Doświadczenia wojenne Polaków a kształtowanie tożsamości etnicznej. Analiza narracji Kresowych (IFiS PAN, Warszawa 1999), Biografia i pamięć. Na przykładzie generacyjnego doświadczenia ocalonych z Zagłady (NOMOS, Kraków 2008) oraz Biography and Memory: The Generational Experience of the Shoah Survivors Academic Studies Press, Boston 2012. Metoda biograficzna w socjologii. Antologia tekstów, Zakład Wydawniczy NOMOS, Kraków (2012), współautorka Opowiedzieć Uniwersytet. Łódź akademicka w biografiach wpisanych w losy Uniwersytetu Łódzkiego, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź (2015 drugie wyd. 2016).pl_PL
dc.contributor.authorBiographicalnoteKrzysztof T. Konecki – profesor zwyczajny i prodziekan ds. nauki na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego oraz kierownikiem Katedry Socjologii i Zrządzania. Jego zainteresowania obejmują socjologię jakościową, symboliczny interakcjonizm, teorię ugruntowaną, metodologię nauk społecznych, socjologię wizualną, komunikację i zarządzanie międzykulturowe, kulturę organizacyjną i zarządzanie oraz badania kontemplatywne. Jest redaktorem naczelnym „Przeglądu Socjologii Jakościowej” i pełni aktualnie funkcję przewodniczącego Polskiego Towarzystwa Socjologicznego.pl_PL
dc.contributor.authorBiographicalnoteAnna Matuchniak-Mystkowska – profesor socjologii, kierownik Katedry Socjologii Sztuki i Edukacji Uniwersytetu Łódzkiego – zajmuje się socjologią kultury i sztuki, socjologią francuską, socjologią historyczną, ruchami społecznymi, instytucjami kultury i publicznością. Jest autorką wielu artykułów, rozdziałów w monografiach wieloautorskich i kilku książek: Gust i kompetencja. Społeczne zróżnicowanie recepcji malarstwa (Wyd. UŁ, Łódź 1988); Publiczność wobec metafory plastycznej. O recepcji groteski Jerzego Dudy-Gracza (Wyd. UŁ, Łódź 1999); Zarys socjologii sztuki Pierre’a Bourdieu (Oficyna Naukowa, Warszawa 2010), Za drutami oflagów. Studium socjologiczne (Wyd. Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych, Opole 2014), Za drutami oflagów. Jeniec wojenny 613X/A (Wyd. CMJW, Opole 2016), a także współautorką: z Jacqueline Heinen, L’Avortement en Pologne. La croix et la bannière (L’Harmattan, Paris 1992) i Aborcja w Polsce. Kwadratura koła (Polskie Towarzystwo Religioznawcze, Warszawa 1995); z Norbertem Bandier i Bogusławem Sułkowskim, Pratiques culturelles et logique des institutions Cultural Practicies and the Logic of Institutions (Lyon – Łódź) (Wyd. UŁ, Łódź 2004); z Norbertem Bandier, Abdelhafidem Hammouchem i Bogusławem Sułkowskim, Lokalne pola produkcji kulturalnej w Polsce i we Francji (Wyd. UŁ, Łódź 2010).pl_PL
dc.contributor.authorBiographicalnoteJan Sikora – profesor zwyczajny. Zainteresowania naukowo-badawcze prof. J. Sikory ukierunkowane są na społeczno-ekonomiczne problemy obszarów wiejskich, politykę społeczną dotyczącą pracy zawodowej i czasu wolnego seniorów, socjologię zarządzania, ekonomiczno-socjologiczne uwarunkowania turystyki i agroturystyki, etykę biznesu turystycznego. Jest autorem bądź współautorem kilkudziesięciu publikacji zwartych oraz ponad czterystu artykułów.pl_PL


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Na tych samych warunkach 3.0 Polska
Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Na tych samych warunkach 3.0 Polska