Show simple item record

dc.contributor.authorHoffmann, Marta
dc.date.accessioned2018-09-19T09:13:47Z
dc.date.available2018-09-19T09:13:47Z
dc.date.issued2016-12-02
dc.identifier.issn2300-1690
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/25732
dc.description.abstractZadaniem artykułu jest analiza działalności Stowarzyszenia STOPNOP, zmierzającego do eliminacji szczepionek z polskiej polityki zdrowotnej, jako jednego z przejawów zjawiska tzw. obywatelskiego krytycyzmu. Jest on rozumiany jako zestaw wielopłaszczyznowych i świadomych działań obywateli, które nakierowane są na wyrażanie sprzeciwu wobec instytucji państwa. Działalność Stowarzyszenia nie jest wymierzona w konkretny rząd – jest raczej szerokim protestem wobec teleologicznego fundamentu każdego demokratycznego państwa, jakim jest zapewnienie funkcjonowania zdrowej populacji. Antyszczepionkowcy optują za tzw. prawem do wyboru, czyli przesunięciem odpowiedzialności za zdrowie dzieci ze zbiorowego bytu politycznego, czyli państwa, na byt indywidualny, czyli obywatela. Postulują także konkretne działania, których konsekwencje oznaczałyby uczynienie z „krytycznych rodziców” podmiotu polityki zdrowotnej nakierowanej na sprawę szczepień. W tym sensie, Stowarzyszenie zmierza – w dalszej konsekwencji – do przebudowy relacji państwo – obywatel.pl_PL
dc.description.abstractThe main aim of the article below is to follow acticity of the Association STOP-NOP, which is focused on the elimination of vaccines from Polish health policy and is a protest against biopolitical competeneces of the state. The Association does not oppose a specific government – rather, is a broad social resistance against teleological fundament of every democratic country which is maintaining health population. Anti-vaccinal movements opt for the so called „right to choice”, that is, preserving parents’ – instead of public – responsibility to protect the health of their children. They also propose activities focused on making parents the main subject of health policy towards children’s health. In this sense, the Association tries – in consequence – to change relations between a citizen and the state.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherKatedra Socjologii Polityki i Moralnościpl_PL
dc.relation.ispartofWładza Sądzenia;10
dc.rightsUznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/*
dc.subjectpolityka szczepionkowapl_PL
dc.subjectbiopolitykapl_PL
dc.subjectkrytycyzm obywatelskipl_PL
dc.subjectruch antyszczepionkowypl_PL
dc.titleAntyszczepionkowcy – antysystemowcy? Krytyczna działalność Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Wiedzy o Szczepieniach STOP NOPpl_PL
dc.typeArticlepl_PL
dc.page.number100-109pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationZakład Teorii Polityki i Państwa Instytutu Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowiepl_PL
dc.contributor.authorBiographicalnoteMarta Hoffmann – doktorantka II roku w Zakładzie Teorii Polityki i Państwa w Instytucie Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych UJ. Tytuły magistra uzyskała z zakresu stosunków międzynarodowych i kulturoznawstwa międzynarodowego. Jej zainteresowania naukowe oscylują wokół teorii stosunków międzynarodowych, relacji pomiędzy polityką a medycyną, procesów medykalizacyjnych na świecie oraz roli jaką spełnia w tym zakresie Światowa Organizacja Zdrowia.pl_PL
dc.referencesKonstytucja RP z 2 kwietnia 1997 r., Dz.U. 1997 nr 78 poz. 483.pl_PL
dc.referencesRozporządzenie Ministra Zdrowia z 18 sierpnia 2011 r. w sprawie obowiązkowych szczepień ochronnych, Dz.U. 2011 nr 182 poz. 1086 z późn. zm.pl_PL
dc.referencesStatut Stowarzyszenia z 2 lutego 2011 r. dostępny na stronie: http://www.stopnop.pl/ stowarzyszenie1/3-statut-stowarzyszenia [dostęp: 25.07.2017 r.]pl_PL
dc.referencesBeck, A. (1960). Issues in the anti-vaccination movement in England, Medical History, vol. 4, no. 4.pl_PL
dc.referencesBurgess, D.C. et al. (2006). The MMR vaccination and autism controversy in United Kingdom 1998– 2005: Inevitable community outrage or a failure of risk communication?, Vaccine, vol. 24.pl_PL
dc.referencesConrad, P. (1992). Medicalization and Social Control, Annual Review of Sociology, vol. 18.pl_PL
dc.referencesFoucault, M. (2010). Bezpieczeństwo, terytorium, populacja, przeł. M. Herer. Warszawa.pl_PL
dc.referencesFoucault, M. (2011). Narodziny biopolityki, przeł. M. Herer. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.pl_PL
dc.referencesFoucault, M. (1999). Narodziny kliniki, przeł. P. Pieniążek. Warszawa.pl_PL
dc.referencesFoucault, M. (2012). Rządzenie żywymi, przeł. M. Herer. Warszawa.pl_PL
dc.referencesJolley, D., Douglas K.M. (2014). The Effects of AntiVaccine Conspiracy Theories on Vaccination Intentions, PloS, vol. 9, no. 2.pl_PL
dc.referencesKata, A. (2010). A postmodern Pandora’s box: Antivaccination misinformation on the Internet, Vaccine, vol. 28.pl_PL
dc.referencesMarchewka, A., Majewska A., Młynarczyk G. (2015). Działalność ruchu antyszczepionkowego, rola środków masowego komunikowania oraz wpływ poglądów religijnych na postawę wobec szczepień ochronnych, Post Microbiology, vol. 54, no. 2.pl_PL
dc.referencesPoland, G.A., Jacobson, R.M. (2001). Understanding those who do not understand: a brief review of the anti-vaccine movement, Vaccine, vol. 19.pl_PL
dc.referencesRogalska, J. et al. (2010). Źródła informacji oraz wiedza rodziców na temat szczepień ochronnych w Polsce, Przegląd Epidemiologiczny, vol. 64.pl_PL
dc.referencesSztompka, P. (2007). Zaufanie. Fundament społeczeństwa. Kraków: Wydawnictwo Znak.pl_PL
dc.referencesSalmon, D.A et al. (2006). Compulsory vaccination and conscientious or philosophical exemptions: past, present, and future, Lancet, vol. 367.pl_PL
dc.referencesWakefield, A. et al. (1998). Ileal-lymphoid-nodular hyperplasia, non-specific colitis, and pervasive developmental disorder in children, Lancet, vol. 351.pl_PL
dc.referencesWolfe, R.M., Sharp, L. (2002). Antivaccinationists past and present, British Medical Journal, vol. 325.pl_PL
dc.referenceswww.stopnop.plpl_PL
dc.referenceswww.facebook.com/stowarzyszeniestopnoppl_PL
dc.referenceswww.who.intpl_PL
dc.contributor.authorEmailmarta1990.hoffmann@uj.edu.plpl_PL


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska