Show simple item record

dc.contributor.authorMroczek-Żulicka, Aleksandra
dc.date.accessioned2018-09-17T09:30:10Z
dc.date.available2018-09-17T09:30:10Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.issn0867-5856
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/25686
dc.description.abstractArtistic recreation has been described in the literature for many years as one of its types. However, research into its meaning, or even motivation, is rarely undertaken. The author attempts to confront existing definitions of artistic recreation with changing trends in spending free time and types of recreational activity. She emphasizes the role of a creative approach to the organization of recreation as an opportunity for the better utilization of its potential to affect the development of the individual personality. To illustrate the values of artistic recreation and a creative approach to its organization, the author analyzes the case study of WI-MA Creative Industries Establishments.en_GB
dc.language.isoenen_GB
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegoen_GB
dc.relation.ispartofseriesTuryzm/Tourism;1
dc.subjectrecreationen_GB
dc.subjectcreativityen_GB
dc.subjectcreative recreationen_GB
dc.subjectartistic recreationen_GB
dc.subjectcreative leisureen_GB
dc.subjectcity of Lodzen_GB
dc.titleCreative and artistic recreation and a creative approach to recreation organization: a case study of WI-MA Creative Industries Establishmentsen_GB
dc.typeArticleen_GB
dc.rights.holder© Copyright by Lodz University, Lodz 2018en_GB
dc.page.number[53]-63
dc.contributor.authorAffiliationUniversity of Lodz, Faculty of Geographical Sciences, Institute of Geography of the City and Turism, Department of Geography of Recreation
dc.identifier.eissn2080-6922
dc.referencesBABBIE E., 2007, Badania społeczne w praktyce, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa.en_GB
dc.referencesBACHVAROV M., DZIEGIEĆ E., 2005, The relation between the concepts of recreation and tourism, Turyzm, 15, 1/2, pp. 79-93.en_GB
dc.referencesBONISŁAWSKI R., PODOLSKA J., 2008, Spacerownik łódzki, Agora, Łódź.en_GB
dc.referencesCREEK J., 2008, Creative leisure opportunities, NeuroRehabilitation, 23, IOS Press, pp. 299-304.en_GB
dc.referencesCZAJKOWSKI K., 1979, Wychowanie do rekreacji, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa.en_GB
dc.referencesDEMEL M., HUMEN W., 1970, Wprowadzenie do rekreacji fizycznej, Sport i Turystyka, Warszawa.en_GB
dc.referencesDEREK M., 2011, Przestrzeń czasu wolnego w przestrzeni publicznej miasta, [in:] I. Jażdżewska (ed.), Człowiek w przestrzeni publicznej miasta, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.en_GB
dc.referencesDEREK M., 2014, Miejska przestrzeń czasu wolnego, [in:] M. Madurowicz (ed.), 2014, Kształtowanie współczesnej przestrzeni miejskiej, Wyd. Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa, pp. 210-217.en_GB
dc.referencesGEHL J., 2013, Życie między budynkami. Użytkowanie przestrzeni publicznych, Wyd. RAM, Kraków.en_GB
dc.referencesHUNNICUTT B.K., 2006, The history of western leisure, [in:] Ch. Rojek, S.M. Shaw, J. Veal (eds.), A handbook of leisure studies, Palgrave Macmillan, Basingstoke, pp. 55-56.en_GB
dc.referencesISO-AHOLA S.E., JACKSON E., DUNN E., 1994, Starting, ceasing, and replacing leisure activities over the lifespan, Journal of Leisure Research, 26, pp. 227-249.en_GB
dc.referencesKELLY J.R., 1996, Leisure, Allyn and Bacon, Boston.en_GB
dc.referencesKIEŁBASIEWICZ-DROZDOWSKA I., 2001, Teoria i metodyka rekreacji, Wyd. AWF, Poznań.en_GB
dc.referencesKONECKI K.T., CHOMCZYŃSKI P., 2012, Słownik socjologii jakościowej, Wyd. Difin SA, Warszawa.en_GB
dc.referencesKRAWCZYK Z., 2007, O turystyce i rekreacji. Studia i szkice, Wyd. AlmaMer, Warszawa.en_GB
dc.referencesKUNICKI B.J., 1997, Rekreacja fizyczna, [in:] Z. Krawczyk (ed.), Encyklopedia kultury polskiej XX wieku. Kultura fizyczna. Sport, Instytut Kultury, Warszawa.en_GB
dc.referencesKVALE S., 2010, Prowadzenie wywiadów, Państwowe Wyd. Naukowe, Warszawa.en_GB
dc.referencesKWILECKA M., BROŻEK Z., 2007, Bezpośrednie funkcje rekreacji, AlmaMer Wyższa Szkoła Ekonomiczna, Warszawa.en_GB
dc.referencesMOKRAS-GRABOWSKA J., 2014, Art-tourism space in Łódź: the example of the Urban Forms Gallery, Tourism/Turyzm 24/2, pp. 23-30.en_GB
dc.referencesMOKRAS-GRABOWSKA J., 2015, Czas wolny w dobie postmodernizmu, Folia Turistica, Wyd. Akademia Wychowania Fizycznego im. B. Czecha w Krakowie, Kraków, pp. 11-29.en_GB
dc.referencesNAPIERAŁA M., MUSZKIETA R., 2011, Wstęp do teorii rekreacji, Wyd. Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz.en_GB
dc.referencesNĘCKA E., 2001, Psychologia twórczości, Gdańskie Wyd. Psychologiczne, Gdańsk.en_GB
dc.referencesNIEDBALSKI J., 2013, Odkrywanie CAQDAS: wybrane bezpłatne programy komputerowe wspomagające analizę danych jakościowych, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.en_GB
dc.referencesPOEL H. VAN DER, 2006, Sociology and cultural studies, [in:] Ch. Rojek, S.M. Shaw, J. Veal (eds.), A handbook of leisure studies, Palgrave Macmillan, Basingstoke, pp. 93-95.en_GB
dc.referencesROJEK CH., SHAW S.M., VEAL J. (eds.), 2006, A handbook of leisure studies, Palgrave Macmillan, Basingstoke.en_GB
dc.referencesSALERNO A., 2009, Consumer creative experience: the role of motivational orientation in creative leisure activity, Recherche et Applications en Marketing, 24, 1.en_GB
dc.referencesSILVERMAN D., 2008, Prowadzenie badań jakościowych, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa.en_GB
dc.referencesSIWIŃSKI W., PLUTA B. (eds.), 2010, Teoria i metodyka rekreacji, Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego, Poznań.en_GB
dc.referencesSTAKE R., 2009, Jakościowe studium przypadku, [in:] N.K. Denzin, Y.S. Lincoln (eds.), Metody badań jakościowych, 1, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa, pp. 623-653.en_GB
dc.referencesSTEVENSON D., 2006, The arts and entertainment: Situating leisure in the creative economy, [in:] Ch. Rojek, S.M. Shaw, J. Veal (eds.), A handbook of leisure studies, Palgrave Macmillan, Basingstoke, pp. 354-362.en_GB
dc.referencesSZMIDT K.J., 2013, Pedagogika twórczości, Gdańskie Wyd. Psychologiczne, Gdańsk.en_GB
dc.referencesTOCZEK-WERNER S., 2005, Podstawy rekreacji i turystyki, Wyd. AWF Wrocław, Wrocław.en_GB
dc.referencesTRNKA R., ZAHRADNIK M., KUŠKA M., 2016, Emotional creativity and real-life involvement in different types of creative leisure activities, Creativity Research Journal, 28, 3, pp. 348-356, DOI: 10.1080/10400419.2016.1195653.en_GB
dc.referencesWANTUCH-MATLA D., 2016, Przestrzeń publiczna 2.0. Miasto u progu XXI wieku, Księży Młyn Dom Wydawniczy, Łódź.en_GB
dc.referencesWARSZYŃSKA J., JACKOWSKI A., 1979, Podstawy geografii turyzmu, PWN, Warszawa.en_GB
dc.referencesWHITING J., HANNAM K., 2015, Creativity, self-expression and leisure, Leisure Studies, 34, 3, pp. 372-384, DOI: 10.1080/02614367. 2014.923494.en_GB
dc.referencesWINIARSKI R. (ed.), 2011, Rekreacja i czas wolny, Oficyna Wydawnicza Łośgraf, Warszawa.en_GB
dc.referencesWOLAŃSKA T., 1971, Rekreacja fizyczna, Centralny Ośrodek Metodyki Upowszechniania Kultury, Warszawa.en_GB
dc.referencesZARADKIEWICZ J., 2014, Z prezesa mecenas, Łódź Kreuje Innowacje. Magazyn Informacyjny Miasta Łodzi, 5, pp. 22-27.en_GB
dc.referenceshttp://uml.lodz.pl/dla-mieszkancow/o-miescie/strategia-lodzii-planowanie/strategia-zintegrowanego-rozwoju-lodzi-2020/, 21.12.2017.en_GB
dc.referenceshttp://wi-ma.pl/category/aktualnosci/, 8.11.2017.en_GB
dc.referenceshttp://wi-ma.pl/category/branza_kreatywna/, 9.11.2017.en_GB
dc.referenceshttp://wi-ma.pl/category/spis_firm/, dostęp 7.11.2017.en_GB
dc.referenceshttp://wi-ma.pl/miejsce/, 04.11.2017.en_GB
dc.referenceshttp://wi-ma.pl/miejsce/, 8.11.2017.en_GB
dc.referenceshttp://www.4kultury.pl/program, 9.11.2017.en_GB
dc.referenceshttp://www.dzienniklodzki.pl/kultura/a/wima-i-jej-perlyswietuja-od-doliny-kreatywnej-do-projektu-spolecznegozdjecia,10693709/, 8.11.2017.en_GB
dc.referenceshttp://www.kreatywna.lodz.pl/page/161,2012-Lodz-kreuje.html, 27.04.2016.en_GB
dc.referenceshttps://sjp.pwn.pl/szukaj/tw%C3%B3rczy.html, dostęp: 23.12.2017.en_GB
dc.referenceshttps://trends.google.pl/, 13.11.2017.en_GB
dc.referenceshttps://www.facebook.com/events/1168018453318565/, 8.11.2017.en_GB
dc.referenceshttps://www.facebook.com/events/368459630180911/, 10.11.2017.en_GB
dc.referenceshttps://www.facebook.com/pg/FabLabLodz/events/?ref=page_internal, 8.11.2017.en_GB
dc.referenceshttps://www.facebook.com/pg/FolkandRoll/events/?ref=page_internal, 8.11.2017.en_GB
dc.referenceshttps://www.facebook.com/pg/TeatrZamiast/events/?ref=page_internal, 8.11.2017.en_GB
dc.referenceshttps://www.facebook.com/pg/wima.hq/events/?ref=page_internal, 8.11.2017.en_GB
dc.referenceshttps://www.facebook.com/pg/wima.hq/reviews/?ref=page_internal, 09.11.2017.en_GB
dc.contributor.authorEmailaleksandra.mroczek@geo.uni.lodz.pl
dc.identifier.doi10.18778/0867-5856.28.1.15
dc.relation.volume28en_GB


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record