Show simple item record

dc.contributor.authorJanuchta-Szostak, Anna
dc.contributor.authorKaraśkiewicz, Agata
dc.date.accessioned2018-09-17T09:30:08Z
dc.date.available2018-09-17T09:30:08Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.issn0867-5856
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/25681
dc.description.abstractRiverside areas have substantial recreational and tourist assets, but their potential in the settlements of Wielkopolska is underused due to difficult access to the river and the poor development of the embankments. The aim of the research is to analyse the functional-spatial structure and the development of River Warta areas in the settlements of Wielkopolska with respect to their usefulness in recreation. Particular attention is paid to accessibility and the location of recreational infrastructure in the Warta Valley. Out of the eleven Wielkopolska settlements which were included, only in four – Konin, Śrem, Poznań and Sieraków – had sections of embankment boulevards been built. In the riverside areas there are few recreational facilities used in connection with the close proximity of the river. However, a great tourist asset of the Warta Valley is the Great Waterway Loop of Wielkopolska, which operates successfully due to the growing number of harbours and marinas in all the settlements included in the study.en_GB
dc.language.isoenen_GB
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegoen_GB
dc.relation.ispartofseriesTuryzm/Tourism;1
dc.subjectriver Wartaen_GB
dc.subjectriverside boulevardsen_GB
dc.subjectpromenadesen_GB
dc.subjectpublic spaceen_GB
dc.subjectrecreational infrastructureen_GB
dc.titleRecreational development in the settlements of the Warta Valley in Wielkopolskaen_GB
dc.typeArticleen_GB
dc.rights.holder© Copyright by Lodz University, Lodz 2018en_GB
dc.page.number[15]-23
dc.contributor.authorAffiliationPoznań University of Technology, Faculty of Architecture
dc.identifier.eissn2080-6922
dc.referencesBERNAT S., 2007, Rewitalizacja dolin rzecznych w miastach, [in:] U. Myga-Piątek (ed.), Doliny rzeczne. Przyroda – krajobraz – człowiek, Komisja Krajobrazu Kulturowego Polskiego Towarzystwa Geograficznego, pp. 255-264.en_GB
dc.referencesFLORKOWSKA A., 2017, Funkcja na obszarach szczególnego zagrożenia powodziowego w nadwarciańskich miastach Wielkopolski, [in:] J. Nyćkowiak, J. Leśny (eds.), Badania i Rozwój Młodych Naukowców w Polsce, Architektura, Wyd. Młodzi Naukowcy, Poznań, pp. 13-19.en_GB
dc.referencesJANUCHTA-SZOSTAK A., FLORKOWSKA A., 2016, Zagospodarowanie terenów nadrzecznych w nadwarciańskich miastach Wielkopolski, [in:] A. Januchta-Szostak, M. Banach (eds.), Zrównoważone miasto – idee i realia, 1, ser. „Człowiek – Ekologia – Architektura”, Wyd. Politechniki Poznańskiej, Poznań, pp. 67-83.en_GB
dc.referencesJANUCHTA-SZOSTAK A., KARAŚKIEWICZ A., 2017, Nadrzeczne bulwary jako narzędzie regeneracji miejskiej przestrzeni publicznej – studium polskich miast, [in:] A. Januchta-Szostak, M. Banach (eds.), Regeneracja miasta, 3, ser. „Człowiek – Ekologia – Architektura”, Wyd. Politechniki Poznańskiej, Poznań, pp. 61-74.en_GB
dc.referencesKOWALCZYK A., DEREK M., 2010, Zagospodarowanie turystyczne, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa, pp. 34-57.en_GB
dc.referencesMCHARG J., 1969, Design with Nature, Doubleday/Natural History Press: New York, NY.en_GB
dc.referencesMUSZYŃSKA-JELESZYŃSKA D., 2013, Tereny nadrzeczne w aspekcie rozwoju i rewitalizacji miast, Journal of Health Sciences, 3, 14, pp. 99-107.en_GB
dc.referencesPANCEWICZ A., 2004, Rzeka w krajobrazie miasta, Wyd. Politechniki Śląskiej, Gliwice.en_GB
dc.referencesPIETRZAK M., 2013, Potencjał rekreacyjny – istota, treść i zakres pojęcia, Problemy Ekologii Krajobrazu: ‘Rekreacja w krajobrazach o wysokim potencjale’, XXXIV, pp. 205-211.en_GB
dc.referencesPRIEOBRAŻENSKIJ W.S., WIEDIENIN J.A., 1971, Geografia i oddych, Izd. Znanie, Moskwa.en_GB
dc.referencesPRZEWOŹNIAK M., 1991, Krajobrazowy system interakcyjny strefy nadmorskiej w Polsce, Uniwersytet Gdański, Gdańsk.en_GB
dc.referencesRICHLING A., 1992, Kompleksowa geografia fizyczna, PWN, Warszawa.en_GB
dc.referencesSŁOWIŃSKI M., NADOLNY G., 2007, Wielka Pętla Wielkopolski. Warta – Noteć – Gopło – Warta. Przewodnik nie tylko dla wodniaków, Satchwell, Warszawa.en_GB
dc.referencesTOŁWIŃSKI T., 1948, Urbanistyka, 1 i 2, Wyd. Ministerstwa Odbudowy, Warszawa.en_GB
dc.referencesStrategia rozwoju turystyki w województwie wielkopolskim do 2020 roku, 2015, Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego, Poznań.en_GB
dc.referencesUstawa z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.en_GB
dc.referencesUstawa z 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne.en_GB
dc.referenceshttp://mapy.isok.gov.pl/imap/; 02.04.2017.en_GB
dc.referenceshttp://www.wielka-petla.pl/wielka-petla-wielkopolski.html; 11.10.2017.en_GB
dc.referenceshttps://www.bip.gov.pl/; 24.02.2018.en_GB
dc.contributor.authorEmailanna.januchta-szostak@put.poznan.pl
dc.contributor.authorEmailmiastur@geo.uni.lodz.pl
dc.identifier.doi10.18778/0867-5856.28.1.10
dc.relation.volume28en_GB


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record