Show simple item record

dc.contributor.authorNałęcz, Hanna
dc.contributor.authorOstrowska-Tryzno, Anna
dc.contributor.authorPawlikowska-Piechotka, Anna
dc.date.accessioned2018-09-17T09:22:55Z
dc.date.available2018-09-17T09:22:55Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.issn0867-5856
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/25679
dc.description.abstractSiłownie plenerowe stają się w miastach europejskich coraz powszechniejsze i stanowią nowy element ich infrastruktury w miejscach rekreacji i sportu. Lokalizowane są w parkach miejskich, osiedlach mieszkaniowych, przy terenach sportowych czy szkołach. Ustawione w tego typu obiektach urządzenia są przeznaczane najczęściej dla osób starszych lub z niepełnosprawnością. Celem autorek artykułu było przeprowadzenie analizy użytkowania siłowni plenerowych, znajdujących się w Warszawie oraz okolicznych miejscowościach.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofseriesTuryzm/Tourism;1
dc.subjectsport dla wszystkichpl_PL
dc.subjectinfrastruktura sportowo-rekreacyjnapl_PL
dc.subjectsiłownie plenerowepl_PL
dc.subjectoutdoorowa aktywność rekreacyjnapl_PL
dc.subjectrekreacja w mieściepl_PL
dc.titleSiłownie plenerowe jako przykład outdoorowej aktywności rekreacyjnej na terenach zurbanizowanychpl_PL
dc.typeArticlepl_PL
dc.rights.holderTourismpl_PL
dc.page.number[67]-75
dc.contributor.authorAffiliationInstytut Matki i Dziecka w Warszawie
dc.contributor.authorAffiliationAkademia Wychowania Fizycznego w Warszawie, Wydział Turystyki i Rekreacji
dc.contributor.authorAffiliationAkademia Wychowania Fizycznego w Warszawie, Wydział Turystyki i Rekreacji
dc.identifier.eissn2080-6922
dc.referencesBALE J., 2001, Sport, Space and the City, Caldwell, New York.pl_PL
dc.referencesCERVER F., 1992, Sport Facilities, New Architecture Publishing, Madrid.pl_PL
dc.referencesCHEISURA A., 2004, The role of urban parks for sustainable city, „Landscape and Urban Planning”, 68, 1, s. 129–138.pl_PL
dc.referencesCHMIELEWSKI M.J., 2002, Urbanistyka, Wyd. Politechniki Warszawskiej, Warszawa.pl_PL
dc.referencesCHOW H.-W., 2013, Outdoor fitness equipment in parks: a qualitative study from older adults’ perceptions, „BMC Public Health”, 13, 1216, doi: 10.1186/1471-2458-13-1216.pl_PL
dc.referencesDALY J., 2000, Recreation and Sport. Planning and Design, Human Kinetics, Chicago.pl_PL
dc.referencesEuropean Commission, 2013, Building a Green Infrastructure for Europe, European Union.pl_PL
dc.referencesKORZENIEWSKI W., 1989, Budownictwo mieszkaniowe. Poradnik projektanta, Wyd. Arkady, Warszawa.pl_PL
dc.referencesKOZDROŃ E., 2008, Zorganizowana rekreacja ruchowa kobiet w starszym wieku w środowisku miejskim. Propozycja programu i analiza efektów prozdrowotnych, Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie, Warszawa.pl_PL
dc.referencesLEE A.C.K., MAHESWARAN R., 2011, The health benefits of urban green spaces: a review of evidence, „Journal of Public Health”, 33, 2, s. 212–222, doi: 10.1093/pubmed/fdq068.pl_PL
dc.referencesLEITNER M.J., 2004, Leisure in later life, Sagamore Publishing, University of Illinois, Urbana.pl_PL
dc.referencesMAAS J., VERHEIJ R.A., GROENEWEGEN P.P., DE VRIES S., SPREUWENBERG P., 2006, Green space, urbanity and health: how strong is the relation?, „Journal of Epidemiology Community Health”, 60 (7), s. 587–592, doi: 10.1136/jech.2005.043125).pl_PL
dc.referencesMOGIŁA-LISOWSKA J., 2010, Rekreacyjna aktywność dorosłych Polaków – uwarunkowania i styl uczestnictwa, Akademia Wychowania Fizycznego Warszawa, Warszawa.pl_PL
dc.referencesMORGULEC-ADAMOWICZ N., KOSMOL A., MOLIK B. (red.), 2015, Adaptowana aktywność fizyczna, Wyd. Lekarskie PZWL, Warszawa.pl_PL
dc.referencesOSTROWSKI W., 2001, Wprowadzenie do historii budowy miast. Ludzie i środowisko, Wyd. Politechniki Warszawskiej, Warszawa.pl_PL
dc.referencesPAWLIKOWSKA-PIECHOTKA A., 2014, Europejskie tradycje rekreacji w mieście, Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie, Warszawa.pl_PL
dc.referencesPIĄTKOWSKA K., SCHOLTZ A., WIRSZYŁŁO R., 1976, Rekreacja w osiedlu, Centralny Ośrodek Badawczo-Projektowy Budownictwa Ogólnego, Warszawa.pl_PL
dc.referencesRZEGOCIŃSKA-TYŻUK B., 2005, Sport w przestrzeni publicznej współczesnego miasta, „Architektura. Czasopismo Techniczne”, 1–A, 9, 102, s. 231–256.pl_PL
dc.referencesRZEGOCIŃSKA-TYŻUK B., 2010, Przestrzeń sportu w miejskim środowisku mieszkaniowym, „Architektura. Czasopismo Techniczne”, 1–A (2), 6, 107, s. 109–118.pl_PL
dc.referencesSAWYER T.H., 2006, Facility Planning and Design for Health, Physical Activity, Recreation and Sport, Sagamore Publishing, Urbana.pl_PL
dc.referencesSCOTT A., STRIDE V., NEVILLE L., HUA M., 2015, Design and promotion of an outdoor gym for older adults: a collaborative project, „Health Promotion Journal of Australia”, 25, 3, s. 212–214.pl_PL
dc.referencesSTUTZERBACHER P., ULRICH S., 2002, Architecture for Sport, Wiley Academy, New York.pl_PL
dc.referencesTOŁWIŃSKI T., 1963, Urbanistyka, t. 1–3, Wyd. Politechniki Warszawskiej, Warszawa.pl_PL
dc.referencesTYSZKA A., 2012, Polskie miasta ogrody w tradycji europejskiej, [w:] Polska tradycja miast ogrodów, Stowarzyszenie Związek Podkowian, Podkowa Leśna.pl_PL
dc.referencesUJMA-WĄSOWICZ K., 2012, Kształtowanie przestrzeni sportowo-rekreacyjnej w mieście. Ewolucja problemu, Wyd. Politechniki Śląskiej, Gliwice.pl_PL
dc.referencesVAN DEN BERG A., MAAS J., VERHEIJ R.A., GROENWEGEN P.P., 2010, Green space as a buffer between stressful life events and health, „Social Science and Medicine”, 70, 8 (April), s. 1203–1210.pl_PL
dc.referencesWEJCHERT K., 2008, Elementy kompozycji architektonicznej, Wyd. Arkady, Warszawa.pl_PL
dc.referencesWIRSZYŁŁO R., 1982, Urządzenia Sportowe, Wyd. Arkady, Warszawa.pl_PL
dc.referenceshttp://sportowa.warszawa.pl/.pl_PL
dc.referenceshttps://app.twojbudzet.um.warszawa.pl.pl_PL
dc.referenceshttps://cordis.europa.eu/.pl_PL
dc.referenceshttps://weburbanist.com/.pl_PL
dc.referenceswww.bip.msit.gov.pl.pl_PL
dc.referenceswww.fitpark.pl.pl_PL
dc.contributor.authorEmailhanna.nalecz@imid.med.pl
dc.contributor.authorEmailanna.tryzno@awf.edu.pl
dc.contributor.authorEmailanna.piechotka@gmail.com
dc.identifier.doi10.18778/0867-5856.28.1.08
dc.relation.volume28pl_PL


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record