Show simple item record

dc.contributor.authorMroczek-Żulicka, Aleksandra
dc.date.accessioned2018-09-17T09:22:54Z
dc.date.available2018-09-17T09:22:54Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.issn0867-5856
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/25678
dc.description.abstractRekreacja twórcza od wielu lat opisywana jest w literaturze przedmiotu jako jeden z rodzajów rekreacji. Niezwykle rzadko jednak przeprowadza się badania nad jej znaczeniem czy chociażby motywacją do uprawiania tego typu aktywności. Autorka podejmuje się próby skonfrontowania istniejących definicji rekreacji twórczej ze zmieniającymi się współcześnie trendami w spędzaniu wolnego czasu oraz aktywności rekreacyjnej. Celem artykułu jest podkreślenie roli twórczego podejścia do organizowania rekreacji jako szansy na pełniejsze wykorzystanie potencjału aktywności rekreacyjnej wpływającej na rozwój osobowości jednostki. Aby zobrazować walory twórczej rekreacji oraz twórczego podejścia do organizacji rekreacji, autorka dokonuje analizy studium przypadku Zakładów Przemysłów Twórczych Wi-Ma w Łodzi.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofseriesTuryzm/Tourism;1
dc.subjectrekreacjapl_PL
dc.subjecttwórczośćpl_PL
dc.subjectkreatywnośćpl_PL
dc.subjecttwórcza rekreacjapl_PL
dc.subjectŁódźpl_PL
dc.titleTwórcza rekreacja a twórcze podejście do organizacji rekreacji – studium przypadku Zakładów Przemysłów Twórczych Wi-Ma w Łodzipl_PL
dc.typeArticlepl_PL
dc.rights.holderTourismpl_PL
dc.page.number[55]-66
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzki, Wydział Nauk Geograficznych, Instytut Geografii Miast i Turyzmu, Zakład Geografii Rekreacji
dc.identifier.eissn2080-6922
dc.referencesBABBIE E., 2007, Badania społeczne w praktyce, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesBACHVAROV M., DZIEGIEĆ E., 2005, The relation between the concepts of recreation and tourism, „Turyzm”, 15, 1/2, s. 79–93.pl_PL
dc.referencesBONISŁAWSKI R., PODOLSKA J., 2008, Spacerownik łódzki, Agora, Łódź.pl_PL
dc.referencesCREEK J., 2008, Creative leisure opportunities, „NeuroRehabilitation”, 23, IOS Press, s. 299–304.pl_PL
dc.referencesCZAJKOWSKI K., 1979, Wychowanie do rekreacji, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa.pl_PL
dc.referencesDEMEL M., HUMEN W., 1970, Wprowadzenie do rekreacji fizycznej, Sport i Turystyka, Warszawa.pl_PL
dc.referencesDEREK M., 2014, Miejska przestrzeń czasu wolnego, [w:] M. Madurowicz (red.), 2014, Kształtowanie współczesnej przestrzeni miejskiej, Wyd. Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa, s. 210–217.pl_PL
dc.referencesDEREK M., 2011, Przestrzeń czasu wolnego w przestrzeni publicznej miasta, [w:] I. Jażdżewska (red.), Człowiek w przestrzeni publicznej miasta, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.pl_PL
dc.referencesGEHL J., 2013, Życie między budynkami. Użytkowanie przestrzeni publicznych, Wyd. RAM, Kraków.pl_PL
dc.referencesHUNNICUTT B.K., 2006, The history of western leisure, [w:] Ch. Rojek, S.M. Shaw, J. Veal (eds.), A handbook of leisure studies, Palgrave Macmillan, Basingstoke, s. 55–56.pl_PL
dc.referencesISO-AHOLA S.E., JACKSON, E., DUNN, E., 1994, Starting, ceasing, and replacing leisure activities over the lifespan, „Journal of Leisure Research”, 26, s. 227–249.pl_PL
dc.referencesKELLY J.R., 1996, Leisure, Allyn and Bacon, Boston.pl_PL
dc.referencesKIEŁBASIEWICZ-DROZDOWSKA I., 2001, Teoria i metodyka rekreacji, Wyd. AWF, Poznań.pl_PL
dc.referencesKONECKI K.T., CHOMCZYŃSKI P., 2012, Słownik socjologii jakościowej, Wyd. Difin SA, Warszawa.pl_PL
dc.referencesKRAWCZYK Z., 2007, O turystyce i rekreacji. Studia i szkice, Wyd. AlmaMer, Warszawa.pl_PL
dc.referencesKUNICKI B.J., 1997, Rekreacja fizyczna, [w:] Z. Krawczyk (red.), Encyklopedia kultury polskiej XX wieku. Kultura fizyczna. Sport, Instytut Kultury, Warszawa.pl_PL
dc.referencesKVALE S., 2010, Prowadzenie wywiadów, Państwowe Wyd. Naukowe, Warszawa.pl_PL
dc.referencesKWILECKA M., BROŻEK Z., 2007, Bezpośrednie funkcje rekreacji, AlmaMer Wyższa Szkoła Ekonomiczna, Warszawa.pl_PL
dc.referencesMOKRAS-GRABOWSKA J., 2014, Przestrzeń turystyczno-artystyczna Łodzi na przykładzie Galerii Urban Forms, „Tourism/ Turyzm”, 24/2, s. 23–30.pl_PL
dc.referencesMOKRAS-GRABOWSKA J., 2015, Czas wolny w dobie postmodernizmu, „Folia Turistica”, s. 11–29.pl_PL
dc.referencesNAPIERAŁA M., MUSZKIETA R., 2011, Wstęp do teorii rekreacji, Wyd. Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz.pl_PL
dc.referencesNĘCKA E., 2001, Psychologia twórczości, Gdańskie Wyd. Psychologiczne, Gdańsk.pl_PL
dc.referencesNIEDBALSKI J., 2013, Odkrywanie CAQDAS: wybrane bezpłatne programy komputerowe wspomagające analizę danych jakościowych, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.pl_PL
dc.referencesPOEL H. VAN DER, 2006, Sociology and cultural studies, [w:] Ch. Rojek, S.M. Shaw, J. Veal (eds.), A handbook of leisure studies, Palgrave Macmillan, Basingstoke, s. 93–95.pl_PL
dc.referencesPotencjały przemysłów kreatywnych w Łódzkim Obszarze Metropolitalnym. Raport, 2014, ASM – Centrum Badań i Analiz Rynku sp. z o.o., http://www.rot-lodkie.pl/mescms/attachments/attaches/000/000/057/original/RAPORT_PRZEMYS%C5%81_KREATYWNE.pdf, 21.12.2017.pl_PL
dc.referencesROJEK CH., SHAW S.M., VEAL J. (eds.), 2006, A handbook of leisure studies, Palgrave Macmillan, Basingstoke.pl_PL
dc.referencesSALERNO A., 2009, Consumer creative experience: the role of motivational orientation in creative leisure activity, „Recherche et Applications en Marketing”, 24, 1.pl_PL
dc.referencesSILVERMAN D., 2008, Prowadzenie badań jakościowych, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesSIWIŃSKI W., PLUTA B. (red.), 2010, Teoria i metodyka rekreacji, Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego, Poznań.pl_PL
dc.referencesSTAKE R., 2009, Jakościowe studium przypadku, [w:] N.K. Denzin, Y.S. Lincoln (red.), Metody badań jakościowych, 1, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa, s. 623–653.pl_PL
dc.referencesSTEVENSON D., 2006, The arts and entertainment: Situating leisure in the creative economy, [w:] Ch. Rojek, S.M. Shaw, J. Veal (eds.), A handbook of leisure studies, Palgrave Macmillan, Basingstoke, s. 354–362.pl_PL
dc.referencesSZMIDT K.J., 2013, Pedagogika twórczości, Gdańskie Wyd. Psychologiczne, Gdańsk.pl_PL
dc.referencesTOCZEK-WERNER S., 2005, Podstawy rekreacji i turystyki, Wyd. Akademia Wychowania Fizycznego, Wrocław.pl_PL
dc.referencesTRNKA R., ZAHRADNIK M., KUŠKA M., 2016, Emotional creativity and real-life involvement in different types of creative leisure activities, „Creativity Research Journal”, 28, 3, s. 348–356, doi: 10.1080/10400419.2016.1195653.pl_PL
dc.referencesWANTUCH-MATLA D., 2016, Przestrzeń publiczna 2.0. Miasto u progu XXI wieku, Księży Młyn Dom Wydawniczy, Łódź.pl_PL
dc.referencesWARSZYŃSKA J., JACKOWSKI A., 1979, Podstawy geografii turyzmu, PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesWHITING J., HANNAM K., 2015, Creativity, self-expression and leisure, „Leisure Studies”, 34, 3, s. 372-384, doi: 10.1080/02614 367. 2014.923494.pl_PL
dc.referencesWINIARSKI R. (red.), 2011, Rekreacja i czas wolny, Oficyna Wydawnicza Łośgraf, Warszawa.pl_PL
dc.referencesWOLAŃSKA T., 1971, Rekreacja fizyczna, Centralny Ośrodek Metodyki Upowszechniania Kultury, Warszawa.pl_PL
dc.referencesZARADKIEWICZ J., 2014, Z prezesa mecenas, „Łódź Kreuje Innowacje. Magazyn Informacyjny Miasta Łodzi”, 5, s. 22–27.pl_PL
dc.referenceshttp://uml.lodz.pl/dla-mieszkancow/o-miescie/strategia-lodzii-planowanie/strategia-zintegrowanego-rozwoju-lodzi-2020/, 21.12.2017.pl_PL
dc.referenceshttp://Wi-Ma.pl/category/aktualnosci/, 8.11.2017.pl_PL
dc.referenceshttp://Wi-Ma.pl/category/branza_kreatywna/, 9.11.2017.pl_PL
dc.referenceshttp://Wi-Ma.pl/category/spis_firm/, 7.11.2017.pl_PL
dc.referenceshttp://Wi-Ma.pl/miejsce/, 04.11.2017.pl_PL
dc.referenceshttp://Wi-Ma.pl/miejsce/, 8.11.2017.pl_PL
dc.referenceshttp://www.4kultury.pl/program, 9.11.2017.pl_PL
dc.referenceshttp://www.dzienniklodzki.pl/kultura/a/wima-i-jej-perlyswietuja-od-doliny-kreatywnej-do-projektu-spolecznegozdjecia,10693709/, 8.11.2017.pl_PL
dc.referenceshttp://www.kreatywna.lodz.pl/page/161,2012-Lodz-kreuje.html, 27.04.2016.pl_PL
dc.referenceshttps://sjp.pwn.pl/szukaj/tw%C3%B3rczy.html, 23.12.2017.pl_PL
dc.referenceshttps://trends.google.pl/, 13.11.2017.pl_PL
dc.referenceshttps://www.facebook.com/events/1168018453318565/, 8.11.2017.pl_PL
dc.referenceshttps://www.facebook.com/events/368459630180911/, 10.11.2017.pl_PL
dc.referenceshttps://www.facebook.com/pg/FabLabLodz/events/?ref=page_internal, 8.11.2017.pl_PL
dc.referenceshttps://www.facebook.com/pg/FolkandRoll/events/?ref=page_internal, 8.11.2017.pl_PL
dc.referenceshttps://www.facebook.com/pg/TeatrZamiast/events/?ref=page_internal, 8.11.2017.pl_PL
dc.referenceshttps://www.facebook.com/pg/wima.hq/events/?ref=page_internal, 8.11.2017.pl_PL
dc.referenceshttps://www.facebook.com/pg/wima.hq/reviews/?ref=page_internal, 09.11.2017.pl_PL
dc.contributor.authorEmailaleksandra.mroczek@geo.uni.lodz.pl
dc.identifier.doi10.18778/0867-5856.28.1.07
dc.relation.volume28pl_PL


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record