Show simple item record

dc.contributor.authorMeyer, Beata
dc.contributor.authorNiezgoda, Agnieszka
dc.date.accessioned2018-09-17T09:22:54Z
dc.date.available2018-09-17T09:22:54Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.issn0867-5856
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/25677
dc.description.abstractCelem autorek artykułu jest próba identyfikacji relacji pomiędzy zmianami w postrzeganiu czasu wolnego a kreowaniem przestrzeni rekreacji i przestrzeni turystycznej na obszarach miejskich. Autorki w szczególności śledzą zmiany związane z tzw. trzecią falą (TOFFLER 2001), kompresją czasu (NIEZGODA 2017) oraz odejściem od tzw. synchronizacji. Ilustracją prowadzonych wcześniej rozważań jest analiza aktywności rekreacyjnej mieszkańców i turystów w Szczecinie oraz próba identyfikacji relacji przestrzeni rekreacji i przestrzeni turystycznej. Wraz z postępującą kompresją czasu wolnego aktywność turystów w odwiedzanych obszarach staje się podobna do form aktywności wolnoczasowej mieszkańców, co powoduje jej realizację w tym samym otoczeniu. W przestrzeni miasta postępuje interferencja przestrzeni rekreacji i przestrzeni turystycznej, uniemożliwiająca ich rozdzielenie, ale nadal pozwalająca na wyodrębnienie pewnych podprzestrzeni, o wyższej intensywności zachowań turystycznych lub rekreacyjnych.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofseriesTuryzm/Tourism;1
dc.subjectczas wolnypl_PL
dc.subjectprzestrzeń turystycznapl_PL
dc.subjectprzestrzeń rekreacjipl_PL
dc.titlePostrzeganie czasu wolnego a kształtowanie przestrzeni rekreacji i przestrzeni turystycznej na obszarze miejskimpl_PL
dc.typeArticlepl_PL
dc.rights.holderTourismpl_PL
dc.page.number[49]-54
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Szczeciński, Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług, Katedra Marketingu Usług
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Wydział Gospodarki Międzynarodowej, Katedra Turystyki
dc.identifier.eissn2080-6922
dc.referencesAUSTIN D.R., LEE Y., 2013, Inclusive and special recreation opportunities for diverse populations to flourish, Sagamore Publishing LLC, s. 396.pl_PL
dc.referencesBELLEZZA S., PAHARIA N., KEINAN A., 2017, Conspicuous consumption of time: When business and lack of leisure time become a status symbol, „Journal of Consumer Research”, 44 (1), s. 118–138.pl_PL
dc.referencesBOMBOL M., 2005, Ekonomiczny wymiar czasu wolnego, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa.pl_PL
dc.referencesBOMBOL M., 2008, Czas wolny jako kategoria diagnostyczna procesów rozwoju społeczno-gospodarczego, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa.pl_PL
dc.referencesBUTLER R., 2006, Volatile demand for tourism? – We can only market efficiently to what we know, rather than to what we imagine, [w:] P. Keller, T. Bieger (eds.), Marketing efficciency in tourism. Coping with volatile demand, Erich Schmidt Verlag, Berlin, s. 13–22.pl_PL
dc.referencesCZAJA S., 2011, Czas w ekonomii, Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław.pl_PL
dc.referencesDĄBROWSKI A. (red.), 2006, Zarys teorii rekreacji ruchowej, Wyd. AlmaMer WSE, AWF Warszawa, Warszawa.pl_PL
dc.referencesDRZEWIECKI M., 1992, Wiejska przestrzeń rekreacyjna, Instytut Turystyki, Warszawa.pl_PL
dc.referencesGOŁEMBSKI G., NIEZGODA A., 2012, The role of time in the global tourism market – A demand perspective, [w:] M. Kasimoglu (ed.), Visions for global tourism industry, InTech, Rijeka, s. 167–178.pl_PL
dc.referencesGULAM A., 2016, Recreation – need and importance in modern society, „International Journal of Physiology, Nutrition and Physical Education”, 1 (2), s. 157–160.pl_PL
dc.referencesHAWORTH J.T., 1997, Work, leisure and well-being, Routledge, London, http://www.questia.com/PM.qst?a=od=103046280.pl_PL
dc.referencesHURD A.R., ANDERSON D.M., 2011, The park and recreation professional’s handbook, http://www.humankinetics.com/excerpts/excerpts/definitions-of-leisure-playand-recreation.pl_PL
dc.referencesJUNG B., 2011, W kierunku nowej ekonomii czasu wolnego, [w:] R. Winiarski (red.), Rekreacja i czas wolny. Studia humanistyczne, Oficyna Wydawnicza Łośgraf, Warszawa, s. 160–174.pl_PL
dc.referencesKACHNIEWSKA M., NAWROCKA E., NIEZGODA A., PAWLICZ A., 2012, Rynek turystyczny, Wolters Kluwer, Warszawa.pl_PL
dc.referencesKOWALCZYK A., 2000, Geografia turyzmu, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa, s. 287.pl_PL
dc.referencesKOWALCZYK A., 2014, Fenomenologia przestrzeni turystycznej, „Tourism/Turyzm”, 24/1, s. 915.pl_PL
dc.referencesKRAUS R., PETERSON J.A., MARTIN W.D., 1985, Recreation and leisure: The changing scene, Jones and Burtlett Publishers, s. 309.pl_PL
dc.referencesKRAUS R., 1971, Recreation and leisure in modern society, Appleton-Century-Croft, New York, s. 312.pl_PL
dc.referencesLISZEWSKI S., 1995, Przestrzeń turystyczna, „Turyzm”, 5, 2, s. 87–103.pl_PL
dc.referencesLISZEWSKI S., 2013, Treści, formy, przestrzenie i klasyfikacje turystyki (artykuł dyskusyjny), [w:] R. Wiluś, J. Wojciechowska (red.), Nowe–stare formy turystyki w przestrzeni, ser. „Warsztaty z Geografii Turyzmu”, 3, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 9–20.pl_PL
dc.referencesMEERAS L., 2010, Leisure and recreation, University of Tartu, College Department of Tourism, Pärnu, s. 50.pl_PL
dc.referencesMEYER B. (red.), 2015, Obsługa uczestników turystyki i rekreacji. Wybrane aspekty, Wyd. Difin S.A., Warszawa, s. 356.pl_PL
dc.referencesMYŚLIWSKA K., 2011, Socjologia czasu wolnego, [w:] R. Winiarski (red.), Rekreacja i czas wolny. Studia humanistyczne, Oficyna Wydawnicza Łośgraf, Warszawa, s. 134–159.pl_PL
dc.referencesNIEZGODA A., 2014, Czas wolny a zmiany na rynku turystycznym, [w:] B. Krakowiak, J. Latosińska (red.), Przeszłość, teraźniejszość i przyszłość turystyki, ser. „Warsztaty z Geografii Turyzmu”, 5, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 101–113.pl_PL
dc.referencesNIEZGODA A., 2017, Leisure and tourism – relationship and changes, „Folia Turistica”, 44.pl_PL
dc.referencesRaport o stanie miasta Szczecin 2016, http://bip.um.szczecin.pl/chater_11808.asp?soid=E1F8717034EF4BC4A54CDD4C73258EB4.pl_PL
dc.referencesREICH F., PECHLANER H., HOELZL B., 2006, Price satisfaction in the hotel industry, [w:] P. Keller, T. Bieger (red.), Marketing efficciency in tourism. Coping with volatile demand, Erich Schmidt Verlag, Berlin, s. 107–116.pl_PL
dc.referencesREID D.G., FULLER A.M., HAYWOOD K.M., BRYDEN J., 1993, The integration of tourism, culture and recreation in rural Ontario, Queen’s Printer, Toronto.pl_PL
dc.referencesTANAŚ S., 2008, Miejsce cmentarzy w turystyce kulturowej – wokół problemu badawczego, „Turystyka Kulturowa”, 2, s. 4–16.pl_PL
dc.referencesTOCZEK-WERNER S., 2007, Podstawy rekreacji i turystyki, Wyd. Akademii Wychowania Fizycznego, Wrocław.pl_PL
dc.referencesTOFFLER A., 2001, Trzecia fala, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa.pl_PL
dc.referencesVEAL A.J., 1992, Definitions of leisure and recreation, „Australian Journal of Leisure and Recreation”, 2 (4), s. 44–48, 52; Republished by School of Leisure, Sport and Tourism, University of Technology, Sydney, as Working Paper No. 4, accessed at: www.business.uts.edu.au/lst/research.pl_PL
dc.referencesWHITROW G.J., 2004, Czas w dziejach, Wyd. Prószyński i S-ka, 296 ss.pl_PL
dc.referencesWIĘCKOWSKI M., 2014, Przestrzeń turystyczna – próba nowego spojrzenia, „Tourism/Turyzm”, 24/1, s. 17–24.pl_PL
dc.referencesWŁODARCZYK B., 2014, Przestrzeń w turystyce, turystyka w przestrzeni – o potrzebie podziałów i klasyfikacji, „Tourism/ Turyzm”, 24/1, s. 25–34.pl_PL
dc.contributor.authorEmailbeata.meyer@wzieu.pl
dc.contributor.authorEmailagnieszka.niezgoda@ue.poznan.pl
dc.identifier.doi10.18778/0867-5856.28.1.06
dc.relation.volume28pl_PL


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record