Show simple item record

dc.contributor.authorJaremen, Daria E.
dc.contributor.authorRapacz, Andrzej
dc.date.accessioned2018-09-17T09:22:54Z
dc.date.available2018-09-17T09:22:54Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.issn0867-5856
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/25674
dc.description.abstractW sytuacji niewystarczających dotacji na działalność merytoryczną muzeów, zwłaszcza samorządowych, a także niskiej frekwencji zwiedzających, słabo zainteresowanych tradycyjną ofertą placówek, istnieje pilna potrzeba wzbogacania jej o dodatkowe elementy odpowiadające oczekiwaniom współczesnego klienta. Obserwacja prężnie działających muzeów w Polsce i na świecie wskazuje, że takim atrakcyjnym, poszerzającym produkt muzealny komponentem jest organizacja wydarzeń kulturalnych. Artykuł jest próbą wyjaśnienia roli wydarzeń kulturalnych w kształtowaniu produktu muzeum na podstawie analizy konkretnego przypadku Muzeum Miejskiego „Dom Gerharta Hauptmanna” w Jeleniej Górze-Jagniątkowie.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofseriesTuryzm/Tourism;1
dc.subjectmuzeumpl_PL
dc.subjectprodukt muzeumpl_PL
dc.subjectwydarzenia kulturalnepl_PL
dc.titleWydarzenia kulturalne formą kreowania nowego oblicza obiektów muzealnychpl_PL
dc.typeArticlepl_PL
dc.rights.holderTourismpl_PL
dc.page.number[25]-34
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wydział Ekonomii, Zarządzania i Turystyki w Jeleniej Górze, Katedra Marketingu i Zarządzania Gospodarką Turystyczną
dc.identifier.eissn2080-6922
dc.referencesALLEN J., 2009, Event planning: The ultimate guide to successful meetings, corporate events, fundraising galas, conferences, conventions, incentives and other special events, John Wiley Sons Ontario, Canada, ss. 448, ISBN: 978-0-470-15574-5.pl_PL
dc.referencesBLADEN C., KENNELL J., ABSON E., WILDE N., 2012, Events management, Routledge, Oxon, ss. 440, ISBN: 978-0-415-57742-7.pl_PL
dc.referencesCRESWELL J.W., 1998, Qualitative inquiry and research design: Choosing among five traditions, Sage Publications Inc., Thousand Oaks, CA, ss. 403, ISBN: 978-0-761-90144-0.pl_PL
dc.referencesFOLGA-JANUSZEWSKA D., 2008, Muzea w Polsce 1989–2008. Stan, zachodzące zmiany i kierunki rozwoju muzeów w Europie oraz rekomendacje dla muzeów polskich. Raport dla Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Warszawa.pl_PL
dc.referencesGETZ D., 2005, Event management and event tourism, Cognizant Communication Corporation, New York, ss. 439, ISBN: 978-1-882-34546-5.pl_PL
dc.referencesGETZ D., 2008, Event tourism: Definition, evolution, and research, „Tourism Management”, 29, s. 403–428.pl_PL
dc.referencesGETZ D., PAGE J.S., 2016, Progress and prospects for event tourism research, „Tourism Management”, 52, s. 593–631.pl_PL
dc.referencesGOLDBLATT J., 2002, Global event special events: Twenty first century management, John Wiley Sons Inc., New York, ss. 459, ISBN: 0-471-39687-7.pl_PL
dc.referencesGREFFE X., KREBS A., PFLIEGER S., 2017, The future of the museum in the twenty-first century: recent clues from France, „Museum Management and Curatorship”, 32 (40), s. 319–334.pl_PL
dc.referencesHEIJNEN W., 2010, The new professional: Underdog or expert? New museology in the 21th century, „Sociomuseology”, 3 (37), s. 13–23.pl_PL
dc.referencesHÖLLING H.B., 2017, Lost to museums? Changing media, their worlds, and performance, „Museum History Journal”, 10 (1), s. 97–111.pl_PL
dc.referencesIDZIAK W., 2007, Współczesne tendencje w muzealnictwie, http://muzoblog.org/files/W_Idziak_Wspolczesne_tendencje.pdf, 25.02.2018 r.pl_PL
dc.referencesJAGO L.K., SHAW R.N., 1998, Special events: A conceptual and definitional framework, „Festival Management Event Tourism”, 5, s. 21–32.pl_PL
dc.referencesKAP M., 2016, Muzeum w dobie konwergencji i nowych mediów – nowe trendy, nowe technologie, nowe możliwości, „Kultura – Media – Teologia”, 25, s. 100–132.pl_PL
dc.referencesKRUCZEK Z., 2017, Frekwencja w polskich atrakcjach turystycznych 2011–2015. Dynamika, trendy, studia przypadku, Proksenia, Kraków, ss. 200, ISBN: 978-83-60789-66-7.pl_PL
dc.referencesKRUCZEK Z., KUREK A., NOWACKI M., 2012, Krajoznawstwo. Teoria i metodyka, Proksenia, Kraków, ss. 240, ISBN: 978-83-60789-01-8.pl_PL
dc.referencesKRZYWORZEKA P., 2014, Muzea w pogoni za nowoczesnością. O możliwościach wykorzystania etnografii w zarządzaniu i zarządzania w etnografii, „Zbiór Wiadomości do Antropologii Muzealnej”, 1, s. 177–198.pl_PL
dc.referencesKultura w 2007 r., 2008, GUS, Warszawa.pl_PL
dc.referencesKultura w 2009 r., 2010, GUS, Warszawa.pl_PL
dc.referencesKultura w 2015 r., 2016, GUS, Warszawa.pl_PL
dc.referencesLORD B., LORD G.D., 1997, The manual of Museum Management, Altamira Press, Walnut Creek–London–New York–Oxford.pl_PL
dc.referencesMATTHEWS D., 2008, Special event production: The process, Butterworth-Heinemann, Oxford, ss. 266, ISBN: 978-0-7506-8243-5.pl_PL
dc.referencesMATTHEWS D., 2016, Special event production: The process, Rutledge, London–New York, ss. 264, ISBN: 978-1-138-78565-6.pl_PL
dc.referencesMCCALL V., GREY C., 2014, Museums and the ‘new museology’: theory, practice and organizational change, „Journal of Museum Management Curatorship”, 29 (1), s. 19–35.pl_PL
dc.referencesMORSE J.M., 2000, Determining sample size, „Qualitative Health Research”, 10 (1), s. 3–5.pl_PL
dc.referencesMORSE J.M., 1994, Designing funded qualitative research, [in:] N.K. Denzin, Y.S. Lincoln (eds.), Handbook of qualitative inquiry, Publication Sage, Thousand Oaks, CA, s. 220–235, ISBN: 978-0-803-94679-8.pl_PL
dc.referencesMURZYN-KUPISZ M., 2016, Społeczno-ekonomiczne aspekty funkcjonowania muzeów: zatrudnienie, przychody i wydatki instytucji muzealnych, w Muzea w Polsce. Projekt statystyka muzeów (2013–2015), NIMOZ, Warszawa, s. 81–117.pl_PL
dc.referencesMuseums Association, 2015, Cuts survey 2015. Report, www.museumsassociation.org; 24.10.2017 r.pl_PL
dc.referencesMuseums Association, 2017, Museums in the UK 2017. Report, www.museums association.org; 24.10.2017 r.pl_PL
dc.referencesPATTON M.Q., 1990, Qualitative evaluation and research methods, Sage, Newbury Park, California.pl_PL
dc.referencesSpecial eurobarometer 399. Cultural access and participation report, 2013, European Commission.pl_PL
dc.referencesSTASIAK A., 2010, O potrzebie rewolucji w polskim muzealnictwie XXI wieku, [w:] Kultura i turystyka – razem czy oddzielnie?, A. Stasiak (red.), Wyd. WSTH, Łódź, s. 117–134.pl_PL
dc.referencesVERGO, P., 1989, The new museology (Chapter one), [in:] The new museology, P. Vergo (ed.), Books, London, s. 10–23.pl_PL
dc.referencesThemed Entertainment Association (TEA), 2016, The global attractions attendance report, 2016. Theme index and museum index, www.TEAconnect.org, 24.02.2018 r.pl_PL
dc.referencesTOMIUC A., 2014, Navigating culture. Enhancing visitor museum experience through mobile technologies. From smartphone to gogle glass, „Journal of Media Research”, 7, 3 (20), s. 33–46, ISSN: 1844-8887.pl_PL
dc.referencesWALTL CH., 2006, Museums for visitors: Audience development – A crucial role for successful museum management strategies, Intercom 2006, Conference paper, Taiwan: ICOM, s. 1–7, http://www.intercom.museum/Taiwan2006a.html; 18.10.2017 r.pl_PL
dc.referenceshttps://sjp.pwn.pl/sjp-local/slowniki.pl_PL
dc.contributor.authorEmaildaria.jaremen@ue.wroc.pl
dc.contributor.authorEmailandrzej.rapacz@ue.wroc.pl
dc.identifier.doi10.18778/0867-5856.28.1.03
dc.relation.volume28pl_PL


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record