Show simple item record

dc.contributor.authorJanuchta-Szostak, Anna
dc.contributor.authorKaraśkiewicz, Agata
dc.date.accessioned2018-09-17T09:22:53Z
dc.date.available2018-09-17T09:22:53Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.issn0867-5856
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/25673
dc.description.abstractCelem badań autorek była analiza struktury funkcjonalno-przestrzennej i stanu zagospodarowania terenów nadwarciańskich w miastach Wielkopolski pod kątem ich przydatności do rekreacji. Szczególną uwagę zwrócono na badanie dostępności rzeki i lokalizacji infrastruktury rekreacyjnej w dolinie Warty. Spośród 11 badanych miast Wielkopolski tylko w czterech: Koninie, Śremie, Poznaniu i Sierakowie, powstały odcinki bulwarów nadrzecznych. W pasie nadwodnym analizowanych miast znajduje się niewiele obiektów o funkcji rekreacyjnej związanej z wykorzystaniem sąsiedztwa rzeki. Atutem zagospodarowania turystycznego doliny Warty jest natomiast aktywizacja szlaku wodnego Wielkiej Pętli Wielkopolski, dzięki rosnącej liczbie przystani i marin, które znajdują się we wszystkich badanych miastach.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofseriesTuryzm/Tourism;1
dc.subjectWartapl_PL
dc.subjectnadrzeczne bulwarypl_PL
dc.subjectpromenadypl_PL
dc.subjectprzestrzeń publicznapl_PL
dc.subjectinfrastruktura rekreacyjnapl_PL
dc.titleZagospodarowanie rekreacyjne doliny Warty w miastach Wielkopolskipl_PL
dc.typeArticlepl_PL
dc.rights.holderTourismpl_PL
dc.page.number[15]-24
dc.contributor.authorAffiliationPolitechnika Poznańska, Wydział Architektury
dc.identifier.eissn2080-6922
dc.referencesBERNAT S., 2007, Rewitalizacja dolin rzecznych w miastach, [w:] U. Myga-Piątek (red.), Doliny rzeczne. Przyroda – krajobraz – człowiek, Komisja Krajobrazu Kulturowego Polskiego Towarzystwa Geograficznego, s. 255–264.pl_PL
dc.referencesFLORKOWSKA A., 2017, Funkcja na obszarach szczególnego zagrożenia powodziowego w nadwarciańskich miastach Wielkopolski, [w:] J. Nyćkowiak, J. Leśny (red.) Badania i rozwój młodych naukowców w Polsce. Architektura, Wyd. Młodzi Naukowcy, Poznań, s. 13–19.pl_PL
dc.referencesJANUCHTA-SZOSTAK A., FLORKOWSKA A., 2016, Zagospodarowanie terenów nadrzecznych w nadwarciańskich miastach Wielkopolski, [w:] A. Januchta-Szostak, M. Banach (red.), Zrównoważone miasto – idee i realia, t. 1, ser. „Człowiek – Ekologia – Architektura”, Wyd. Politechniki Poznańskiej, Poznań, s. 67–83.pl_PL
dc.referencesJANUCHTA-SZOSTAK A., KARAŚKIEWICZ A., 2017, Nadrzeczne bulwary jako narzędzie regeneracji miejskiej przestrzeni publicznej – studium polskich miast, [w:] A. Januchta-Szostak, M. Banach (red.), Regeneracja miasta, t. 3, ser. „Człowiek – Ekologia – Architektura”, Wyd. Politechniki Poznańskiej, Poznań, s. 61–74.pl_PL
dc.referencesKOWALCZYK A., DEREK M., 2010, Zagospodarowanie turystyczne, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa, s. 34–57.pl_PL
dc.referencesMcHARG J., 1969, Design with nature, Doubleday/Natural History Press, New York, NY.pl_PL
dc.referencesMUSZYŃSKA-JELESZYŃSKA D., 2013, Tereny nadrzeczne w aspekcie rozwoju i rewitalizacji miast, „Journal of Health Sciences”, 3, 14, s. 99–107.pl_PL
dc.referencesPANCEWICZ A., 2004, Rzeka w krajobrazie miasta, Wyd. Politechniki Śląskiej, Gliwice.pl_PL
dc.referencesPIETRZAK M., 2013, Potencjał rekreacyjny – istota, treść i zakres pojęcia, „Problemy Ekologii Krajobrazu”: Rekreacja w krajobrazach o wysokim potencjale, XXXIV, s. 205–211.pl_PL
dc.referencesPRIEOBRAŻENSKIJ W.S., WIEDIENIN J.A., 1971, Geografia i oddych, Izd. Znanie, Moskwa.pl_PL
dc.referencesPRZEWOŹNIAK M., 1991, Krajobrazowy system interakcyjny strefy nadmorskiej w Polsce, Uniwersytet Gdański, Gdańsk.pl_PL
dc.referencesRICHLING A., 1992, Kompleksowa geografia fizyczna, PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesSŁOWIŃSKI M., NADOLNY G., 2007, Wielka Pętla Wielkopolski. Warta – Noteć – Gopło – Warta. Przewodnik nie tylko dla wodniaków, Satchwell, Warszawa.pl_PL
dc.referencesTOŁWIŃSKI T., 1948, Urbanistyka, t. 1 i 2, Wyd. Ministerstwa Odbudowy, Warszawa.pl_PL
dc.referencesStrategia rozwoju turystyki w województwie wielkopolskim do 2020 roku, 2015, Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego, Poznań.pl_PL
dc.referencesUstawa z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.pl_PL
dc.referencesUstawa z 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne.pl_PL
dc.referenceshttp://mapy.isok.gov.pl/imap/; 02.04.2017.pl_PL
dc.referenceshttp://www.wielka-petla.pl/wielka-petla-wielkopolski.html; 11.10.2017.pl_PL
dc.referenceshttps://www.bip.gov.pl/; 24.02.2018.pl_PL
dc.contributor.authorEmailanna.januchta-szostak@put.poznan.pl
dc.contributor.authorEmailmiastur@geo.uni.lodz.pl
dc.identifier.doi10.18778/0867-5856.28.1.02
dc.relation.volume28pl_PL


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record