Show simple item record

dc.contributor.authorPietrzak, Wit
dc.date.accessioned2018-08-24T11:51:58Z
dc.date.available2018-08-24T11:51:58Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.issn2084-140X
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/25417
dc.description.abstractThe article focuses on Paul Muldoon’s 1994 collection The Prince of the Quotidian. The pamphlet is regarded as a poetic autobiography that takes its impetus from a dual drive towards particularising of experience on the one hand and iterative multiplication of its textual representation. Taking cue from Derrida’s Shibboleth: For Paul Celan, I argue that Muldoon sets up a network of connection that his speaker functions within, thereby positioning himself on the threshold between centripetal focus on life, however mundane it should be, and centrifugal textuality, motivated by intertextual references.en_GB
dc.description.abstractArtykuł koncentruje się na pochodzącym z 1994 roku zbiorze Paula Muldoona The Prince of the Quotidian, traktowanym jako poetycka autobiografia, która czerpie swoją siłę z dwoistego podejścia – do precyzowania doświadczenia z jednej strony, a powtarzalnego (wielokrotnego) multiplikowania jego tekstowej reprezentacji z drugiej strony. Przyjmując wskazówkę z Shibboleth: For Paul Celan Derridy, Autor artykułu dowodzi, że Muldoon tworzy sieć powiązań, w której funkcjonuje rozmówca, tym samym stawiając siebie na granicy między dośrodkowym skupieniem na życiu, jakkolwiek przyziemne może być, a odśrodkową tekstualnością, motywowaną przez intertekstualne odniesienia.pl_PL
dc.language.isoplen_GB
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegoen_GB
dc.relation.ispartofseriesCzytanie Literatury. Łódzkie Studia Literaturoznawcze;6
dc.subjectPaul Muldoonen_GB
dc.subjectautobiographyen_GB
dc.subjectcontemporary Irish poetryen_GB
dc.subjectPaul Muldoonpl_PL
dc.subjectautobiografiapl_PL
dc.subjectwspółczesna poezja irlandzkapl_PL
dc.titleBetween the Bittern and the Café du Monde: Paul Muldoon’s The Prince of the Quotidianen_GB
dc.title.alternativePomiędzy bąkami a Cafe du Monde: The Prince of the Quotidian Paula Muldoonapl_PL
dc.typeArticleen_GB
dc.rights.holder© copyright by Authors, Łódź 2017; © copyright for this edition by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2017en_GB
dc.page.number[183]-191
dc.contributor.authorAffiliationZakład Literatury i Kultury Brytyjskiej, Instytut Filologii Angielskiej, Wydział Filologiczny, Uniwersytet Łódzki
dc.identifier.eissn2449-8378
dc.referencesBolton J., Irish Stew at the Café du Monde: Heterogeneity and the Émigré Experience in Paul Muldoon’s “Yarrow”, „South Atlantic Review” 1999, no. 64, p. 48–71.pl_PL
dc.referencesDerrida J., Acts of Literature, ed. D. Attridge, Routledge, New York 1992.pl_PL
dc.referencesDerrida J., Szibbolet dla Paula Celana, trans. A. Dziadek, Fa-art., Bytom 2000.pl_PL
dc.referencesHeaney S., The Place of Writing, Scholars’ Press, Atlanta 1989.pl_PL
dc.referencesHeaney S., The Spirit Level, Faber, London 1996.pl_PL
dc.referencesHeaney S., Wintering Out, Faber, London 1972.pl_PL
dc.referencesJoyce J., Ulysses, Shakespeare and Company, Paris 1922.pl_PL
dc.referencesKendal T., Paul Muldoon, Seren, Brigend 1996.pl_PL
dc.referencesKennedy-Andrews E., Writing Home: Poetry and Place in Northern Ireland, 1968–2008, Brewer, Cambridge 2008.pl_PL
dc.referencesMuldoon P., Poems, Faber, London 2001.pl_PL
dc.referencesMuldoon P., The Prince of the Quotidian, Gallery Press, Oldcastle 1994.pl_PL
dc.referencesWills C., Reading Paul Muldoon, Bloodaxe, Newcastle upon Tyne 1998.Yeats W.B., The Collected Poems of W.B. Yeats, ed. R.J. Finneran, Scribner, New York 1996.pl_PL
dc.contributor.authorEmailwitpietrzak@wp.pl
dc.identifier.doi10.18778/2299-7458.06.09


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record