Show simple item record

dc.contributor.authorMajewska, Anna
dc.date.accessioned2018-07-24T13:31:38Z
dc.date.available2018-07-24T13:31:38Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.issn0208-6034
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/25378
dc.description.abstractThe paper presents the proposal for an interdisciplinary, humanistically oriented analysis of extinct settlements on the example of the results of the author’s research project realized on the territory of the Pisz county in the Warmińsko-Mazurskie voivodship. The project, embedded in the current research trend on the transformations of the contemporary landscape, was focused on the analysis of the relics of the 20th century extinct settlement structures and their material heritage. The research topic was based on the compilation of theoretical assumptions of historical geography (e.g. Koter 1994; Figlus 2016) and fieldwork methodology developed through historical archeology, including contemporary archeology (e.g. Vařeka et al. 2008). The results of the study were published in the article on the case study of the disappearing village – Sokoły Górskie. The research results presented both in the form of cartographic synthesis and field surveying studies conducted within landscape structures show the large quantitative and qualitative dimension of transformations that were taking place as a result of violent socioeconomic changes of the 20th century (e.g. rapid depopulation), which were the effect of global armed conflicts.en_GB
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofseriesActa Universitatis Lodziensis. Folia Archaeologica;32
dc.subjectarchaeology of the contemporary pasten_GB
dc.subjecthistorical geographyen_GB
dc.subjectMasuriaen_GB
dc.subjectcultural heritageen_GB
dc.subjectdeserted villagesen_GB
dc.subjectmemoryen_GB
dc.subjectrural settlementen_GB
dc.subjectarcheologia współczesnościpl_PL
dc.subjectgeografia historycznapl_PL
dc.subjectMazurypl_PL
dc.subjectkrajobraz kulturowypl_PL
dc.subjectzanikłe wsiepl_PL
dc.subjectpamięćpl_PL
dc.subjectosadnictwo wiejskiepl_PL
dc.titleRelikty zanikłych jednostek osadniczych na pograniczu mazursko-mazowieckim. Interdyscyplinarny projekt badawczypl_PL
dc.title.alternativeRelicts of the Deserted Villages at the Masurian-Mazovian Borderland. Interdisciplinary Research Projecten_GB
dc.typeArticlepl_PL
dc.rights.holder© Copyright by Authors, Łódź 2017; © Copyright for this edition by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2017pl_PL
dc.page.number215-235
dc.contributor.authorAffiliationStudentka archeologii Uniwersytetu Łódzkiego, ul. Narutowicza 65, 90–131 Łódź
dc.identifier.eissn2449-8300
dc.referencesFotogrametryczne zdjęcie lotnicze – sygnatura 7_9925, data wykonania: 20.07.1967, zasób Centralnego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, Warszawa.pl_PL
dc.referencesTopographische Karte, 1:25 000, arkusz: Kosuchen, 2498/2598, 1936, źródło: http://igrek.amzp.pl/details.php?id.5174 (dostęp: 19.09.2017).pl_PL
dc.referencesArnold S. (1951), Geografia historyczna Polski, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa.pl_PL
dc.referencesAston M. (1985), Interpreting the landscape. Landscape archaeology and local history, Routledge, London–New York.pl_PL
dc.referencesBailey G. (2007), Time Perspectives, Palimpsests and the Archaeology of Time, „Journal of Anthropological Archaeology”, vol. 26, s. 198–223.pl_PL
dc.referencesBeresford M. (1954), The lost villages of England, Sutton Publishing, London.pl_PL
dc.referencesBeresford M., Hurst J. (1972), Deserted Medieval Villages: Studies, Lutterworth Press, Guildford.pl_PL
dc.referencesBiałuński G. (1993), Z dziejów osadnictwa Krainy Wielkich Jezior Mazurskich: pochodzenie osadników na przykładzie starostwa leckiego (giżyckiego) w XVI–XVII w., „Komunikaty Mazursko-Warmińskie”, nr 3, s. 391–401.pl_PL
dc.referencesBiałuński G. (2002), Kolonizacja Wielkiej Puszczy (do 1568 roku) – starostwa piskie, ełckie, straduńskie zelkowskie i węgoborskie (węgorzewskie), Ośrodek Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Olsztynie, Olsztyn.pl_PL
dc.referencesChlebowski B., Walewski Wł. (red.) (1890), Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, t. XI, Warszawa.pl_PL
dc.referencesCiołkosz A., Miszalski J., Olędzki J.R. (1999), Interpretacja zdjęć lotniczych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesFiglus T. (2016), Problem osad zaginionych na gruncie badań geograficznohistorycznych. Próba konceptualizacji teoretycznej i wybrane zagadnienia metodyczno- empiryczne, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Geographica Socio-Oeconomica”, nr 25, s. 83–108.pl_PL
dc.referencesFokt K. (2016), Villa deserta, deperdita, oblita. Różne oblicza wsi zaginionej: uwagi wstępne, [w:] P. Nocuń, A. Przybyła-Dumin, K. Fokt (red.), Wieś zaginiona. Stan i perspektywy badań, Muzeum „Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie”, Chorzów, s. 9–16.pl_PL
dc.referencesFokt K., Legut-Pintal M. (2016), Zanikłe wsie Wzgórz Strzelińskich: stan i perspektywy badań, [w:] P. Nocuń, A. Przybyła-Dumin, K. Fokt (red.), Wieś zaginiona. Stan i perspektywy badań, Muzeum „Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie”, Chorzów, s. 113–145.pl_PL
dc.referencesFunk L. (2013), Zaniklé osidleni po roce 1945 jako archeologický pramen, Západočeská univerzita v Plzni, Plzeň, maszynopis rozprawy doktorskiej.pl_PL
dc.referencesGołub S. (2012), Katalog zabytków, [w:] K. Mart, A. Rybak, S. Gołub (red.), Las Borek w Chełmnie. Zapomniane miejsce zbrodni hitlerowskich. Wyniki badań archeologicznych i historycznych w miejscu kaźni, Muzeum Ziemi Chełmskiej im. Wiktora Ambroziewicza, Chełm, s. 81–157.pl_PL
dc.referencesKarsvall O. (2013), Retrogressiv metod. En översikt med exempel från historisk geografi och agrarhistoria, „Historisk Tidskrift”, no. 133(3), s. 411–435.pl_PL
dc.referencesKijowska J., Kijowski A., Rączkowski W. (2011), Krajobraz i polityka – wybrane aspekty wpływu decyzji politycznych na zmiany krajobrazu w Polsce, „Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego”, nr 15, s. 103–115.pl_PL
dc.referencesKobiałka D. (2016), UrbEx: archeologiczny flȃneuryzm a multitemporalność dziedzictwa, „Biografia Archeologii”, nr 2(1), s. 3–12.pl_PL
dc.referencesKorycka W. (red.) (1970), Pisz. Z dziejów miasta i powiatu, Wydawnictwo „Pojezierze”, Olsztyn.pl_PL
dc.referencesKostrzewa A. (2007), Wysiedlenie Niemców z powiatu giżyckiego w latach 1945–1948, „Komunikaty Mazursko-Warmińskie”, nr 1, s. 39–55.pl_PL
dc.referencesKoter M. (1994), Od fizjonomii do morfogenezy i morfologii porównawczej. Podstawowe zagadnienia teoretyczne morfologii miast, [w:] M. Koter, J. Tkocz (red.), Zagadnienia geografii historycznej osadnictwa w Polsce, Wydawnictwo UMK, Łódź–Toruń, s. 23–32.pl_PL
dc.referencesKowalczyk E. (2003), Na marginesie kolonizacji „Wielkiej Puszczy”, „Komunikaty Mazursko-Warmińskie”, nr 3, s. 369–374.pl_PL
dc.referencesMarciniak-Kajzer A. (2016), Późnośredniowieczne wsie w świetle badań archeologicznych, „Zeszyty Wiejskie”, nr 22, s. 791–800.pl_PL
dc.referencesMatuszewski E. (1980), Liczebny stan szkolnictwa mazurskiego w 1800 roku, „Komunikaty Mazursko-Warmińskie”, nr 1, s. 17–39.pl_PL
dc.referencesSheppard T. (1912), The Lost Towns of the Yorkshire Coast and Other Chapters Bearing Upon the Geography of the District, Browns’ Savile Press, London.pl_PL
dc.referencesSzmytkie R. (2008), Nieistniejące wsie w Sudetach, [w:] M. Kulesza (red.), Czas i przestrzeń w naukach geograficznych. Wybrane problemy geografii historycznej, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 225–242.pl_PL
dc.referencesSztampke M. (red.) (2014), Laserowi odkrywcy – nieinwazyjne badanie i dokumentowanie obiektów archeologicznych i historycznych województwa świętokrzyskiego, Fundacja Centrum GeoHistorii, Stare Babice.pl_PL
dc.referencesSzulc H. (1995), Morfogeneza osiedli wiejskich w Polsce, „Prace Geograficzne”, nr 163, Wrocław.pl_PL
dc.referencesSzultka Z. (2004), Dynamika zaludnienia Prus Książęcych (Wschodnich) w XVIII wieku, „Komunikaty Mazursko-Warmińskie”, nr 2, s. 147–162.pl_PL
dc.referencesVařeka P., Buraćinská M., Rožmberský P., Veselá R, (2008), Archeologie zaniklých středověkých vesnic na Rokycansku II, Západočeská univerzita v Plzni, Plzeň.pl_PL
dc.referencesVařeka P., Rožmberský P. (red.) (2009), Středovĕká Krajina na Středni Úslavě I, Vydalo nakl. Petr Mikota, Plzeň.pl_PL
dc.referencesZestawienie znaków topograficznych... (1925), Zestawienie znaków topograficznych map austriackich, niemieckich i rosyjskich, Wojskowy Instytut Geograficzny.pl_PL
dc.referencesBank Danych o Lasach: https://www.bdl.lasy.gov.pl/portal/mapy (dostęp: 23.10.2017).pl_PL
dc.referencesGeoportal: www.geoportal.gov.pl (dostęp: 15.03.2017).pl_PL
dc.referencesPinterest: https://pl.pinterest.com/pin/542613455076606827/ (dostęp: 19.09.2017).pl_PL
dc.referencesRubyLane: https://www.rubylane.com/item/551702-1169/German-Childrens-Tea-Set-Complete(dostęp: 19.09.2017).pl_PL
dc.contributor.authorEmailanna.majewska@op.pl
dc.identifier.doi10.18778/0208-6034.32.09


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record