Show simple item record

dc.contributor.authorŚliczyńska, Joanna Elżbieta
dc.date.accessioned2018-07-24T13:28:47Z
dc.date.available2018-07-24T13:28:47Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.issn0860-7435
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/25354
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofseriesActa Universitatis Lodziensis. Folia Librorum;26
dc.titleZbigniew Domżał i Andrzej Wałkówski, Imię róży inaczej… W tajemniczym świecie pisarzy i rękopi-sów klasztoru cystersów w Mogile do początków XVI wieku, Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2016, 190 ss.pl_PL
dc.typeArticlepl_PL
dc.rights.holderActa Univeristatis Lodziensis. Folia Librorumpl_PL
dc.page.number109-112
dc.contributor.authorAffiliationZakład Historii Krajów Nadbałtyckich, Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
dc.identifier.eissn2450-1336
dc.referencesBobowski, Kazimierz (1992). O potrzebie badań nad skryptoriami dokumentowymi cystersów na ziemiach polskich w okresie średniowiecza. Stan i propozycje metod badawczych. W: J. Strzelczyk (red.), Cystersi w kulturze średniowiecznej Europy. Poznań: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, s. 55–62.pl_PL
dc.referencesDomżał, Zbigniew (2007). Das Skriptorium des Zisterzienserklosters bis zum Ende des 13. Jah-rhunderts (Eldena in Deutschland), Łódź: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Edukacji Zdrowotnej.pl_PL
dc.referencesEco, Umberto (1987). Imię róży. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy.pl_PL
dc.referencesKaczmarczyk, Kazimierz Kowalski, Gerard (oprac.) (1919). Katalog archiwum opactwa Cystersów w Mogile. Kraków: Wydawnictwo Sekcji Archiwalnej Krajowego Grona Konserwatorskiego nr 1.pl_PL
dc.referencesKętrzyński, Wojciech (1893). Wstęp. W: Monumenta Poloniae Historica, T. 6. Kraków: Akademia Umiejętności, s. 429.pl_PL
dc.referencesKuna, Hanna (1984). Z dziejów biblioteki OO. Cystersów w Mogile od jej założenia do początku XVIII wieku. Rocznik Naukowo-Dydaktyczny WSP w Krakowie. Prace Biblioteko-znawcze, 2(89), 31-59.pl_PL
dc.referencesMikołaj z Krakowa (1893). Chronicon monasterii Claratumbensis ordinis Cisterciensis auctore fratre Nicolao de Cracovia. W: Monumenta Poloniae Historica, T. 6. Kraków: Akade-mia Umiejętności, s. 429–480.pl_PL
dc.referencesWałkówski, Andrzej (1996). Skryptoria cystersów filiacji portyjskiej na Śląsku do końca XIII wieku. Zielona Góra – Wrocław: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Tadeusza Kotarbińskiego – Centrum Badań Śląskoznawczych i Bohemistycznych Uniwersytetu Wrocławskiego.pl_PL
dc.referencesWałkówski, Andrzej (2009). Skryptorium klasztoru cystersów w Mogile do końca XIII wieku. Łódź: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Edukacji Zdrowotnej.pl_PL
dc.contributor.authorEmailasiuulek@autograf.pl
dc.identifier.doi10.18778/0860-7435.26.06
dc.relation.volume1pl_PL


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record