Czasopismo Acta Universitatis Lodziensis. Folia Librorum należy do serii zeszytów naukowych Uniwersytetu Łódzkiego. Pierwszy tom ukazał się w 1989 r., zastępując wydawane od 1981 roku Acta Universitatis Lodziensis. Folia Scientiarum Atrium et Librorum. Opracowania redakcyjnego Acta Universitatis Lodziensis. Folia Librorum od początku podjęli się pracownicy dwóch placówek naukowych Uniwersytetu: Katedry Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Uniwersytetu Łódzkiego (aktualnie: Katedry Informatologii i Bibliologii) oraz Biblioteki Uniwersyteckiej.
W latach 1989-2001 funkcję redaktora naczelnego pełniła prof. Hanna Tadeusiewicz, a w skład rady naukowo-dydaktycznej serii wchodzili: prof. Janusz Dunin, Jan Janiak, Jerzy Andrzejewski i dr Bogumił Karkowski. W latach 2003-2008 zeszyty naukowe ukazywały się pod redakcją prof. Stanisławy Kurek-Kokocińskiej, w latach 2008-2015 pod redakcją prof. Jadwigi Koniecznej. Obecnie redaktor naczelną czasopisma jest prof. Magdalena Przybysz-Stawska.
Decyzją Redakcji od numeru 1 wydanego w 2014 r. czasopismo ukazuje się jako półrocznik.

Acta Universitatis Lodziensis. Folia Librorum

Redaktor naczelna
dr hab. Magdalena Przybysz-Stawska

Z-ca redaktora naczelnego
dr Agata Walczak-Niewiadomska

Sekretarz
dr Grzegorz Czapnik

Kolegium redakcyjne
redakcja tematyczna – dr hab. prof. UŁ Ewa Andrysiak, prof. dr hab. Andrzej Wałkówski, dr Zbigniew Gruszka
redakcja językowa, korekta polonistyczna – dr Alina Brzuska-Kępa
redakcja statystyczna – dr hab. prof. UŁ Jan Degirmendžić
członek zespołu – mgr Tomasz Piestrzyński
konsultant ds. jęz. angielskiego – dr Joanna Pawliczak

Rada naukowa
prof. dr hab. Hanna Tadeusiewicz, Uniwersytet Łódzki (Polska)
prof. dr hab. Grażyna Gzella, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu (Polska)
dr hab. prof. UJK Jolanta Chwastyk-Kowalczyk, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach (Polska)
dr hab. prof. UKW Zdzisław Kropidłowski, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy (Polska)
dr hab. prof. UwB Jadwiga Sadowska, Uniwersytet w Białymstoku (Polska)
dr Artur Jazdon, Uniwersytet Adama Mickiewicza (Polska)
dr Kateřina Lohrová, Západočeská univerzita v Plzni (Czechy)
dr Libuše Foberová, Slezská univerzita v Opavě (Czechy)
dr Anna Karlskov Skyggebjerg, Aarhus Universitet (Dania)
Aase Kristine Tveit, Hogskolen i Oslo og Akershus (Norwegia)
doc. dr Olga Ciwkacz, Narodowy Uniwersytet Przykarpacki im. Wasyla Stefanyka we Lwowie (Ukraina)
prof. Bruce Fraser, Boston University (USA)
prof. Ken P. Turner, University of Brighton (Wielka Brytania)

Wszystkie artykuły dostępne są w Otwartym Dostępie (Open Access) na licencji CC BY-NC-ND 4.0 (Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych).

News

Folia Librorum nr 30/2020(1)

Collections in this community

Recent Submissions

View more