Show simple item record

dc.contributor.authorLewandowicz-Nosal, Grażyna
dc.date.accessioned2018-07-24T13:28:47Z
dc.date.available2018-07-24T13:28:47Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.issn0860-7435
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/25350
dc.description.abstractThe article discusses the principles of collecting collections for public libraries for children and youth and school libraries. The qualitative analysis was based on the list of titles of books that were planned to buy 44 school libraries in 2014 as part of the government subsidy. The collected material is divided into the following categories: school reading, literature classics for children, poetry, fairy tales, books for children, Grzegorz Kasdepke's books, literature for children, literature, fantasy, educational books, history and biographies, and others. Most often libraries planned to buy school books, educational books (dictionaries, encyclopedias). From the literature, it was usually planned to buy fantasy books, novels for girls and works by authors such as Paweł Beręsewicz, Marcin Pałasz, Barbara Gawryluk, Renata Piątkowska, Małgorzata Strzałkowska. It was also planned to buy books that were screened and advertised in youth magazines. The analysis shows that the collections of school libraries and public libraries for children and youth respond to the reading needs of this group of recipients.en_GB
dc.description.abstractW artykule omówiono zasady gromadzenia zbiorów do bibliotek publicznych dla dzieci i młodzieży oraz bibliotek szkolnych. Do analizy jakościowej wykorzystano listy tytułów książek, jakie planowały kupić 44 biblioteki szkolne w 2014 r. w ramach dotacji rządowej. Zgromadzony materiał podzielono na następujące kategorie: lektury szkolne, klasyka literatury dla dzieci, poezja, baśnie, książki dla najmłodszych, książki Grzegorza Kasdepke, literatura dla najmłodszych, literatura obyczajowa, fantasy, książki edukacyjne, historia i biografie, i inne. Najczęściej biblioteki planowały kupić lektury szkolne, książki edukacyjne (słowniki, encyklopedie). Z literatury pięknej najczęściej planowano kupić książki z gatunku fantasy, powieści dla dziewcząt oraz utwory takich autorów jak m. in. Paweł Beręsewicz, Barbara Gawryluk, Marcin Pałasz, Renata Piątkowska, Małgorzata Strzałkowska. Chętnie kupowano książki ekranizowane i reklamowane w czasopismach młodzieżowych. Z przeprowadzonej analizy wynika, że księgozbiory bibliotek szkolnych i bibliotek publicznych dla dzieci i młodzieży odpowiadają na potrzeby czytelnicze tej grupy odbiorców.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofseriesActa Universitatis Lodziensis. Folia Librorum;26
dc.subjectcollection of collectionsen_GB
dc.subjectpurchase of booksen_GB
dc.subjectschool librariesen_GB
dc.subjectpublic libraries for children and youthen_GB
dc.subjectliteratureen_GB
dc.subjectpopular science literatureen_GB
dc.subjectschool readingen_GB
dc.subjectgromadzenie zbiorówpl_PL
dc.subjectzakup książekpl_PL
dc.subjectbiblioteki szkolnepl_PL
dc.subjectbiblioteki publiczne dla dzieci i młodzieżypl_PL
dc.subjectliteratura pięknapl_PL
dc.subjectliteratura popularnonaukowapl_PL
dc.subjectlektury szkolnepl_PL
dc.title„Wskazania czytelników – wybory bibliotekarzy” Zakup nowości dla dzieci i młodzieży do bibliotek publicznych i szkolnych – analiza jakościowapl_PL
dc.title.alternative"Readers' recommendations – librarians' choices". Purchase of novelties for children and youth for public and school libraries – qualitative analysisen_GB
dc.typeArticlepl_PL
dc.rights.holder© Copyright by Authors, Łódź 2018; © Copyright for this edition by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2018pl_PL
dc.page.number55-76
dc.contributor.authorAffiliationBiblioteka Narodowa, Instytut Książki i Czytelnictwa
dc.identifier.eissn2450-1336
dc.referencesAdamiec Witold (1989). Główne problemy uzupełniania księgozbiorów bibliotek publicznych w latach siedemdziesiątych. Warszawa: Biblioteka Narodowa. Instytut Książki i Czytelnictwa.pl_PL
dc.referencesAdamiec, Witold, Ankudowicz, Janusz Siekierski, Stanisław (1974). Uzupełnianie i wykorzystywanie zbiorów bibliotek publicznych w latach 1968–1972. Warszawa: Biblioteka Narodowa.pl_PL
dc.referencesAnkudowicz, Janusz Siekierski, Stanisław (1962). Zakup i wykorzystanie książek w sieci bibliotek powszechnych w latach 1957–1960. Warszawa: Biblioteka Narodowa.pl_PL
dc.referencesAnkudowicz, Janusz Siekierski, Stanisław (1970). Nowości w bibliotekach publicznych. Warszawa: Biblioteka Narodowa.pl_PL
dc.referencesBiałkowska, Barbara (1982). Badania księgozbiorów bibliotek publicznych dla dzieci. Biuletyn Informacyjny Biblioteki Narodowej, 1/4, 10–14pl_PL
dc.referencesBudyńska, Barbara Zasacka, Zofia (red.) (2011). Organizacja zakupu nowości książkowych, zbiorów audiowizualnych oraz dokumentów elektronicznych w bibliotekach publicznych. Raport z badań. Warszawa: Biblioteka Narodowa.pl_PL
dc.referencesDawidowicz-Chymkowska, Olga (2010). Księgozbiory gminnych bibliotek publicznych a potrzeby czytelnicze gimnazjalistów. Raport z badań. Warszawa: Biblioteka Narodowa.pl_PL
dc.referencesJesień liścia Jasia – GWP.pl – psychologiczna księgarnia internetowa (2015). Pobrane 14 lutego 2017, z: https://www.gwp.pl/jesien-liscia-jasia.htmlpl_PL
dc.referencesKrajewska, Anna (2009). Promocja literatury adresowanej do młodego czytelnika a zawartość księgozbiorów bibliotek publicznych dla dzieci i młodzieży. W: K. Wolff (red.), Zbiory i zasoby informacyjne bibliotek publicznych (s. 100–115). Warszawa: Wydawnictwo SBP.pl_PL
dc.referencesLewandowicz-Nosal, Grażyna, (2008). Biblioteki dla dzieci wczoraj i dziś. Poradnik. Warszawa: Wydawnictwo SBP.pl_PL
dc.referencesLewandowicz-Nosal, Grażyna, Krawczyk, Anna, Kujawa, Katarzyna Porzuczek, Zuzanna (2014). Warto mieć w bibliotece: książki dla dzieci 2010–2013: katalog. Warszawa: Wydawnictwo SBP.pl_PL
dc.referencesLewandowicz-Nosal, Grażyna Zybert, Elżbieta B. (red.) (2009). Dzieci, Młodzież – Internet – Biblioteka. Wytyczne IFLA Sekcja Bibliotek dla Dzieci i Młodzieży. Warszawa: Wydawnictwo SBP.pl_PL
dc.referencesPapuzińska, Joanna (2007). Dziecięce spotkania z literaturą. Warszawa: Wydaw. Biblioteki Narodowej.pl_PL
dc.referencesSiekierski, Stanisław (1959). Analiza zakupu i wykorzystania książek w bibliotekach powszechnych w latach 1957/1958. Warszawa: Biblioteka Narodowa.pl_PL
dc.referencesUngeheuer-Gołąb, Alicja (2011). Rozwój kontaktów małego dziecka z literaturą. Podręcznik. Warszawa: Wydaw. SBP.pl_PL
dc.referencesWalczewska-Klimczak, Grażyna (2017). Partnerstwo bibliotek publicznych i szkolnych – z do­świad­czeń realizacji pilotażowego programu zakupu nowości do bibliotek publicznych w partnerstwie ze szkolnymi (Priorytet 2/2014). W: M. Antczak, A. Walczak-Niewiadomska (red.), Inspiracje czytelnicze w życiu młodego pokolenia (s. 37–56). Łódź–Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego–Wydawnictwo SBP.pl_PL
dc.referencesWolff, Katarzyna (red.) (2009). Zbiory i zasoby informacyjne bibliotek publicznych. Materiały z konferencji naukowej, Opole, 23–24 września 2008 r. Warszawa: Wydawnictwo SBP.pl_PL
dc.referencesWołosz, Jan (red.) (2003). Standardy Biblioteczne. Wzorce i doświadczenia Unii Europejskiej. Materiały z ogólnopolskiej konferencji Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich i Biblioteki Narodowej Warszawa, 11 grudnia 2003 r. Warszawa: Wydawnictwo SBP.pl_PL
dc.referencesWybierzmy wspólnie lektury najmłodszym uczniom – lista TOP 100 wymienionych książek (2015). Pobrane 20 lutego 2017, z: http://lc.serwer2.com.pl/top100_lektury.pdfpl_PL
dc.referencesZając, Michał (2000). Promocja książki dziecięcej. Podręcznik akademicki. Warszawa: Warszawa: Wydawnictwo SBP.pl_PL
dc.referencesZasacka, Zofia (2014). Czytelnictwo dzieci i młodzieży. Warszawa: Instytut Badań Edukacyjnych.pl_PL
dc.referencesZybert, Elżbieta B. (red.) (2003). Biblioteki szkolne. Wytyczne IFLA/UNESCO. Warszawa: Wydawnictwo SBP.pl_PL
dc.contributor.authorEmailg.lewandowicz@bn.org.pl
dc.identifier.doi10.18778/0860-7435.26.03
dc.relation.volume1pl_PL


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record