Show simple item record

dc.contributor.authorMikosz, Joanna
dc.date.accessioned2018-07-24T13:28:46Z
dc.date.available2018-07-24T13:28:46Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.issn0860-7435
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/25349
dc.description.abstractThe aim of the article is to discuss the opinion-forming journalistic genres which appeared in the Lodz magazine "Teatr Lalek" in the years 1982–2002. The publication consists of two parts. In the first one the history of the magazine and its content were discussed, in the second one present the analysis of article, polemic and a review. The task of the article is also to determine what functions are performed in the magazin by selected journalistic genres.en_GB
dc.description.abstractCelem artykułu jest omówienie opiniotwórczych gatunków dziennikarskich, które pojawiały się na łamach łódzkiego magazynu „Teatr Lalek” w latach 1982–2002. Publikacja składa się z dwóch części. W pierwszej z nich omówiono historię tego periodyku i jego zawartość, w drugiej analizie poddano artykuł wstępny, artykuł publicystyczny, polemikę i recenzję. Zadaniem, jakie sobie postawiono, jest też określenie, jakie funkcje pełniły w piśmie wybrane gatunki dziennikarskie.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofseriesActa Universitatis Lodziensis. Folia Librorum;26
dc.subjectopinion forming journalistic genresen_GB
dc.subjectlodz pressen_GB
dc.subjectspecialis pressen_GB
dc.subjectopiniotwórcze gatunki dziennikarskiepl_PL
dc.subjectprasa łódzkapl_PL
dc.subjectprasa specjalistycznapl_PL
dc.titleOpiniotwórcze gatunki dziennikarskie na łamach łódzkiego periodyku „Teatr Lalek” w latach 1982–2002pl_PL
dc.title.alternativeOpinion forming journalistic genres in Lodz magazine “Teatr Lalek” in the years 1982–2002en_GB
dc.typeArticlepl_PL
dc.rights.holder© Copyright by Authors, Łódź 2018; © Copyright for this edition by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2018pl_PL
dc.page.number33-53
dc.contributor.authorAffiliationKatedra Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej, Uniwersytet Łódzki
dc.identifier.eissn2450-1336
dc.referencesBauer, Zbigniew (2000). Gatunki dziennikarskie. W: Dziennikarstwo i świat mediów. Wyd. 2. zm. i rozsz. (s. 143–173). Kraków: Universitas.pl_PL
dc.referencesBojarska, Maria (1988). Tezy o szopce politycznej. Teatr Lalek, 24, 10–11.pl_PL
dc.referencesChyliński, Marek Russ-Mohl, Stephan (2008). Dziennikarstwo. Warszawa: Grupa Wydawnicza Polskapresse.pl_PL
dc.referencesCzasopisma Instytutu Książki – Teatr Lalek (2018). Pobrane 8 stycznia 2018, z: http://czasopisma--ik.pl/index.php/nasze-czasopisma/wspolwydawane/teatr-lalekpl_PL
dc.referencesFrankowska, Bożena (1983). Serce i troska przecie obojętności. Teatr Lalek, 2, 11–12.pl_PL
dc.referencesGajewska, Joanna (1983). Talent i sztampa za parawanem. Teatr Lalek, 3, 1–3.pl_PL
dc.referencesGalewicz, Janusz (1982). 40-lecie pracy artystycznej Henryka Ryla. Teatr Lalek, 1, 3–5.pl_PL
dc.referencesGalewicz, Janusz (1983a). Błysk tęczy. Teatr Lalek, 4, 12.pl_PL
dc.referencesGalewicz, Janusz (1983b). Powrót do niedawnej przeszłości. Teatr Lalek, 3, 18–19.pl_PL
dc.referencesHofman, Justyna (1983). Szewczyk Dratewka – tajemnice sukcesu. Teatr Lalek, 2, 7–10.pl_PL
dc.referencesHofman, Justyna (1985a). Franc Kafka i teatr lalek, Teatr Lalek, 11, 6–7.pl_PL
dc.referencesHofman, Justyna (1985b). Pułapka na misie. Teatr Lalek, 9–10, 7.pl_PL
dc.referencesJaworski, Tomasz (1985). Przepis na sukces. Teatr Lalek, 12, 14–15.pl_PL
dc.referencesJaworski, Tomasz (1989). Zawód lalkarz. Z perspektywy akuszera. Teatr Lalek, 25, 14–15.pl_PL
dc.referencesJurkowski, Henryk (1984). Czyżby inwazja przedmiotów? Teatr Lalek, 6, 1–3.pl_PL
dc.referencesJurkowski, Henryk (1985). Kilka refleksji o polskim teatrze lalek z okazji jego czterdziestolecia. Teatr Lalek, 7–8, 1–7.pl_PL
dc.referencesJurkowski, Henryk (1988). Erotyka i teatr lalek. Teatr Lalek, 21–22, 2–9.pl_PL
dc.referencesJurkowski, Henryk (1994). Stan polskiego teatru – tendencje i aktywa. Teatr Lalek, 45, 2.pl_PL
dc.referencesJurkowski, Henryk (1995). Plastycy w polskim teatrze lalek. Teatr Lalek, 49–50, 2–8.pl_PL
dc.referencesJurkowski, J. (1978). Język współczesnego teatru lalek. Teksty: teoria literatury, krytyka, interpretacja, 6(42), 54–65.pl_PL
dc.referencesKaliszewski, Andrzej (2015). Recenzja dziennikarska. Oblicza klasycznego gatunku w dobie infotainmentu. W: K. Wolny-Zmorzyński, K. Kowalik, K. Bernat, M. Zimnocha. (red.). O współczesnym dziennikarstwie: sztuka i polityka (s. 5–13). Warszawa–Kraków–Rzeszów: Towarzystwo Studiów Dziennikarskich.pl_PL
dc.referencesKasiak, Mateusz (2015). Artykuł publicystyczny w świadomości genologicznej dziennikarzy prasowych. Studia Medioznawcze, 4(63), 83–94pl_PL
dc.referencesKellner, Irena, (1985). Czarodziejska Lampa Aladyna z reżyserskim komentarzem. Teatr Lalek, 9–10, 6.pl_PL
dc.referencesKomorowski, Jarosław (1986). Śmierć lalek. Teatr Lalek, 14, 19–20.pl_PL
dc.referencesKorolko, M. (1990). Sztuka retoryki. Przewodnik encyklopedyczny. Warszawa.pl_PL
dc.referencesKowalczyk, Ryszard (2012). Metodologiczne podstawy badania zawartości prasy lokalnej. Przegląd Politologiczny, 1, s. 161–180.pl_PL
dc.referencesKowzan, Tadeusz (1976). Znak w teatrze. W: J. Degler (wybór i oprac.), Wprowadzenie do nauki o teatrze. T. 1, Dramat – Teatr. Wyd. 2. uzup. (s. 299–326). Wrocław: Wydawnictwa Uniwersytetu Wrocławskiego.pl_PL
dc.referencesKozieł, Andrzej (2002). Gatunki dziennikarskie – rodowód, cechy i funkcje. W: J. Adamowski (red.), O warsztacie dziennikarskim (s. 115–120). Warszawa: Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR.pl_PL
dc.referencesLegoń, Janusz (oprac.) (2016). Bal u Lal. W: Encyklopedia Teatru Polskiego. Pobrane 8 stycznia 2018, z: http://www.encyklopediateatru.pl/czasopisma/71/bal-u-lalpl_PL
dc.referencesŁotman, Jurij (1990). Lalka w kulturze i teatrze. Teatr Lalek, 29, 2–3.pl_PL
dc.referencesMakowiecki, Andrzej, Z. (1987). Recepta na teatr gustowny. Teatr Lalek, 1987, 17-18, 16.pl_PL
dc.referencesMaślanka, Julian (red.) (1976). Encyklopedia wiedzy o prasie. Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.pl_PL
dc.referencesMilewski, Dariusz (1985a). Lot myszki czyli collage zasłyszany. Teatr Lalek, 7–8, 19–20.pl_PL
dc.referencesMilewski, Dariusz (1985b). O sztuce oślizgłości. Teatr Lalek, 11, 6.pl_PL
dc.referencesNauka, Bogdan (1983). O szkole – kilka uwag. Teatr Lalek, nr 3, 10–12.pl_PL
dc.referencesOd Redakcji (1982). Teatr Lalek, 1, 1–2.pl_PL
dc.referencesOgrodzińska, Teresa (1988/89). Baśń w socrealizmie. Teatr Lalek, 26, 4–7.pl_PL
dc.referencesOlinkiewicz, Elżbieta, Radzymińska, Katarzyna Styś, Halina (red.) (1999). Język polski: słownik encyklopedyczny. Wrocław: Wydawnictwo Europa.pl_PL
dc.referencesPinińska, Maria (1982). Lalki teatralne nareszcie w muzeum. Teatr Lalek, 1, 5–9.pl_PL
dc.referencesPinińska, Maria (1990). Folklor jako poszerzanie wyobraźni. Teatr Lalek, 31–32, 43–44.pl_PL
dc.referencesPisarek, Walery (red.) (2006). Słownik terminologii medialnej. Kraków: Universitas.pl_PL
dc.referencesPuget, Jan (1983). O szopce i misterium Bożego Narodzenia. Teatr Lalek, 2, 1–6.pl_PL
dc.referencesRogacka, Joanna (1985). Od bajki do kabaretu. Teatr Lalek, 9–10, 7–8.pl_PL
dc.referencesRogacki, Henryk, I. (1986). W co się bawić podczas dżumy? Teatr Lalek, 13, 8–10.pl_PL
dc.referencesRogacki, Henryk, I. (1997). Ludzie, rzeczy i wydrążone anioły. Teatr Lalek, 55, 24–26.pl_PL
dc.referencesRyl, Henryk (1983). Notatka z Tallina. Teatr Lalek, 2, 17–18.pl_PL
dc.referencesSikorska, Maria (1983). Może nie jest tak źle. Teatr Lalek, 2, 22–23.pl_PL
dc.referencesSkąpski, Jan, J. (1982). Giugnol znów na scenie, Teatr Lalek, 1, 15–17.pl_PL
dc.referencesSodlakowska, Agnieszka (1986). Piernikomachia. Teatr Lalek, 6, 10–11.pl_PL
dc.referencesStatut (2018). Polski Ośrodek Lalkarski POLUNIMA. Pobrane 17 stycznia 2018, z: http://polunima.pl/historia/statut/pl_PL
dc.referencesStrzelecki, Zenobiusz (1983). Dwa oblicza scenografii w teatrze lalek (marionet). Teatr Lalek, 4, 2–4.pl_PL
dc.referencesSzpociński, A. (1999). Edukacja kulturalna i uczestnictwo w kulturze. W: Kultura polska w dekadzie przemian. T. Kostyrko, M. Czerwiński (red.). Warszawa.pl_PL
dc.referencesSzymczak, Mieczysław (red.) (1979). Słownik języka polskiego. T. 2, L-P. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.pl_PL
dc.referencesŚciślak, Jarosław (2007). Jak zostać dziennikarzem. Wrocław: Wydawnictwo Astrum.pl_PL
dc.referencesTeatr Lalek. (1983), 2; 3; 4pl_PL
dc.referencesWaszkiel, Marek (1983a). „Wolę podawać rekwizyty...” Z Janem Plewako, rozmawia Marek Waszkiel. Teatr Lalek, 3, 4–7.pl_PL
dc.referencesWaszkiel, Marek (1983b). Kronika. Teatr Lalek, 3, 21–23.pl_PL
dc.referencesWatrak, Zofia (1985). „Damroka i gryf” w Teatrze Tęcza. Teatr Lalek, 9–10, 5–6.pl_PL
dc.referencesWojtak, Maria (2004). Gatunki prasowe. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie -Skłodowskiej.pl_PL
dc.referencesWojtak, Maria (2006). Analiza gatunków prasowych. Zręby teorii i elementy dydaktyki. W: Media–Kultura–Społeczeństwo, nr 1.pl_PL
dc.referencesWolny-Zmorzyński, Kazimierz Kaliszewski, Andrzej Furman, Wojciech (2006). Gatunki dziennikarskie: teoria, praktyka, język. Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalnepl_PL
dc.referencesWolny-Zmorzyński, Kazimierz Kaliszewski, Andrzej (2014). Gatunki publicystyczne. W: Prasowe gatunki dziennikarskie. Warszawa.pl_PL
dc.referencesWorsowicz, Monika (2006a). Gatunki prasowe. Poradnik dla uczniów i nie tylko… Łódź: Drukarnia Cyfrowa i Wydawnictwo „Piktor”.pl_PL
dc.referencesWorsowicz, Monika (2006b). Publicystyka prasowa Andrzeja Szczypiorskiego. Łódź: Drukarnia Cyfrowa i Wydaw. „Piktor”.pl_PL
dc.referencesZitzman, Jerzy (1984). Polemiki. Teatr Lalek, 5, 31.pl_PL
dc.contributor.authorEmailmikoszj@uni.lodz.pl
dc.identifier.doi10.18778/0860-7435.26.02
dc.relation.volume1pl_PL


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record