Show simple item record

dc.contributor.authorKosel, Bogusław
dc.date.accessioned2018-07-24T13:28:08Z
dc.date.available2018-07-24T13:28:08Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.issn2080-8313
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/25329
dc.description.abstractDuring the Soviet occupation of Polish eastern borderlands in 1939–1941 thousands of foresters were arrested and deported to distant regions of Soviet Union. They were forced to work and live in poor conditions. After German invasion on Soviet Union, foresters such as Polish citizens were granted amnesty, which gave them possibility to move from prisons and labor camps. Some of them decided to join Polish Millitary Forces formed on Soviet teritory. The aim of the Oki article is to review documents from archive of Hoover Institution related to Polish foresters serving in Anders Army. Paper consist of analytical part and annex enlisting more than 350 names of soldiers. List additionally contains data of foresters who left their memoires about their stay in Soviet Union.en_GB
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofseriesStudia z Historii Społeczno-Gospodarczej XIX i XX Wieku;18
dc.subjectAnders’ Armyen_GB
dc.subjectdeportationen_GB
dc.subjectPolish forestersen_GB
dc.subjectArmia Andersapl_PL
dc.subjectdeportacjapl_PL
dc.subjectpolscy leśnicypl_PL
dc.titleLeśnicy w Armii gen. Andersa. Komentarz do materiałów przechowywanych w Instytucie Hooverapl_PL
dc.title.alternativePolish Foresters Serving in Anders Army (remarks after research in Hoover Institution)en_GB
dc.typeArticlepl_PL
dc.rights.holder© Copyright by Authors, Łódź 2017; © Copyright for this edition by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2017pl_PL
dc.page.number161-186
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet w Białymstoku
dc.identifier.eissn2450-6796
dc.referencesRegister of the Wladyslaw Anders Collection. Personal Card Index (Kwestionariusz Jana Kiersnowskiego – sygn. 800/1/0/61/3/14591, Kwestionariusz Kazimierza Orła – sygn. 800/1/0/56/3/9397). [Archiwum Instytutu Hoovera]pl_PL
dc.referencesDziennik Ustaw 1938.pl_PL
dc.referencesWśród śniegów i bagien tajgi. Relacje leśników deportowanych w 1940 roku z ziem wschodnich II Rzeczypospolitej w głąb Związku Sowieckiego, red. J. Broda, Poznań 2004.pl_PL
dc.referencesBorczyński M., Almanach Polskich leśników kombatantów, Poznań 1997.pl_PL
dc.referencesBroda J., Wśród śniegów i bagien tajgi, Poznań 2004.pl_PL
dc.referencesCiesielski S., GUłag. Radzieckie obozy koncentracyjne 1918–1953, Warszawa 2010.pl_PL
dc.referencesCiesielski S., Hryciuk G., Srebrakowski A., Masowe deportacje ludności w Związku Radzieckim, Toruń 2003.pl_PL
dc.referencesGłowacki A., Sowieci wobec Polaków na ziemiach wschodnich II Rzeczypospolitej 1939–1941, Łódź 1997.pl_PL
dc.referencesKosel B., Noc 10 lutego. Deportacja leśników i osadników wojskowych z głąb ZSRS z 9 na 10 lutego 1940 roku, Białystok 2014.pl_PL
dc.referencesKosel B., Pirożnikow E., Od puszczy do tajgi. Leśnicy wywiezieni z zachodniej części Puszczy Białowieskiej do ZSRS 10 II 1940 roku, Białowieża 2017.pl_PL
dc.referencesKsięga pamiątkowa absolwentów i wychowanków wydziału leśnego i nauczycieli byłej Państwowej Średniej Szkoły Rolniczo-Leśnej w Żyrowicach k. Słonima woj. nowogródzkie, red. M. Saramowicz, M. Morawski, t. 1–3, Gołuchów 1990.pl_PL
dc.referencesLeśnicy i drzewiarze z Pomorza i Kujaw ofiary zbrodni katyńskiej, red. T. Chrzanowski, T. Skowronek, P. Szulbarczyk, Toruń 2013.pl_PL
dc.referencesPeszkowski Z., Zdrojewski S., Leśnicy w grobach Katynia, Łódź 2001.pl_PL
dc.referencesPrzemiany narodowościowe na Kresach Wschodnich II Rzeczypospolitej 1931–1948, red. S. Ciesielski, Toruń 2003.pl_PL
dc.referencesZ dziejów Lasów Państwowych 1924–2004, t. 1, okres międzywojenny, red. J. Wiśniewski, Warszawa 2006.pl_PL
dc.referencesZ dziejów Lasów Państwowych i Leśnictwa Polskiego 1924–2004, t. 2, lata wojny i okupacji, red. T. Karlikowski, Warszawa 2006.pl_PL
dc.referencesZieliński Z., Baza Leśnych Ludzi, Warszawa 2005.pl_PL
dc.referencesSzulbarczyk P., Pamięci leśników, którzy byli „Żołnierzami Wyklętymi” (https://www.mos.gov.pl/kalendarz/ szczegoly/news/pamieci-lesnikow-ktorzy-byli-zolnierzami-wykletymi/).pl_PL
dc.contributor.authorEmailkosel.boguslaw@gmail.com
dc.identifier.doi10.18778/2080-8313.18.11


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record