Show simple item record

dc.contributor.authorDylus, Aniela
dc.contributor.authorMatyjaszczyk, Karolina
dc.date.accessioned2018-07-04T11:18:28Z
dc.date.available2018-07-04T11:18:28Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.issn1899-2226
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/25279
dc.description.abstractCorporate volunteering is a social activity undertaken by employees with the support of their employer. Engaging in various charity actions is one of the most popular forms of implementing the principle of corporate social responsibility (CSR). In Poland, this institution has been known for a short time, but its importance and development are noticeable. The introduction of volunteering among employees takes various forms, depending on financial possibilities, commitment, free time and the needs of the beneficiaries. Volunteering also brings various benefits (both internal and external) as well as many difficulties and barriers that reduce the ability to engage in social projects.This article presents the essence of employee volunteering, as well as its typology, form and scale of dissemination in Poland. As a complement to the analysis, there are examples of completed corporate volunteering programs.en_GB
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofseriesAnnales. Ethics in Economic Life;2
dc.subjectcorporate volunteeringen_GB
dc.subjectcorporate social responsibility (CSR)en_GB
dc.subjectcorporate community involvement/investment (CCI)en_GB
dc.titleWolontariat pracowniczy. Istota, formy, przykładypl_PL
dc.title.alternativeEmployee Volunteering. Essence, Forms, Examplesen_GB
dc.typeArticlepl_PL
dc.rights.holder© Copyright by Authors, Łódź 2018; © Copyright for this edition by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2018pl_PL
dc.page.number7-28
dc.contributor.authorAffiliationCardinal Wyszyński University in Warsaw, Faculty of History and Social Sciences, Institute of Political Science
dc.contributor.authorAffiliationCardinal Wyszyński University in Warsaw, Faculty of History and Social Sciences, Institute of Political Science
dc.identifier.eissn2353-4896
dc.referencesII Ogólnopolskie Badania Wolontariatu Pracowniczego w Polsce. Wolontariat pracowniczy w największych firmach w Polsce, http://bibliotekawolontariatu.pl/wp‑content/uploads/II_badania_wolontariatu_pracowniczego.pdf.en_GB
dc.referencesCentrum Pro Bono, www.centrumprobono.pl. Dudkiewicz M., Wolontariat pracowniczy – między emocjami a racjonalnością, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2011.en_GB
dc.referencesDziałają, bo lubią! – wolontariat pracowniczy w Credit Agricole, https://media.credit‑agricole.pl/informacje‑prasowe/2012/dzialaja‑bo‑lubia‑wolontariat‑pracowniczy‑w‑credit‑agricole.en_GB
dc.referencesGołaszewska‑Kaczan U., Przyszłość wolontariatu pracowniczego – e‑wolontariat?, „Annales. Etyka w Życiu Gospodarczym” 2017, vol. 20, nr 3, s. 97–105.en_GB
dc.referencesGołaszewska‑Kaczan U., Zaangażowanie społeczne przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2009.en_GB
dc.referencesInnowacje z sercem, https://fundacja.orange.pl/files/user_files/user_upload/publikacje/przeglad_ dzialan_2006–2012_fundacja_orange.pdf.en_GB
dc.referencesKawińska M., Człowiek w perspektywie pracy a rozwój wolontariatu pracowniczego [w:] Przedsiębiorczość i obywatelskość w perspektywie katolickiej nauki społecznej, red. S. Zaręba, A. Wysocki, Wyd. UKSW, Warszawa 2015, s. 231–251.en_GB
dc.referencesKaźmierczak M., Wolontariat pracowniczy jako przejaw społecznej odpowiedzialności nie tylko dużych przedsiębiorstw, „Studia Oeconomica Posnaniensia” 2016, t. 4, nr 10, s. 23–37.en_GB
dc.referencesKodeks etyczny, http://www.keller.com.pl/o‑firmie/kodeks‑etyczny/113‑polityka‑csr.en_GB
dc.referencesKodeks Etyczny Orlen, http://www.orleneko.pl/PL/ofirmie/KulturaKorporacyjna/Documents/Kodeks_ Etyczny_Eko.pdf.en_GB
dc.referencesKodeks Etyczny, Zasady etyki i postępowania w biznesie w grupie kapitałowej GRUPA KĘTY S. A., http://www.grupakety.com/Media/files/Kodeks_Etyczny.pdf.en_GB
dc.referencesKodeks Etyki Grupy Kapitałowej PGE, https://exatel.pl/wp‑content/uploads/2016/12/kodeks‑etyki‑pge.pdf.en_GB
dc.referencesKomosa P., D. Dorska, Wybrane aspekty prawne wolontariatu pracowniczego, http://bibliotekawolontariatu.pl/wp‑content/uploads/aspekty_prawne_WP.pdf.en_GB
dc.referencesKompania wolontariuszy. Komu pomagamy, http://www.kp.pl/odpowiedzialnosc‑spoleczna/kompania‑wolontariuszy/ o‑wolontariacie.en_GB
dc.referencesKuraszko I., S. Augustyniak, 15 polskich przykładów społecznej odpowiedzialności biznesu, Wyd. Forum Odpowiedzialnego Biznesu, Warszawa 2009.en_GB
dc.referencesLustyk D., Wolontariat pracowniczy jako narzędzie budowania kapitału społecznego firmy [w:] Człowiek i organizacja – dylematy współczesnego zarządzania, red. W. Harasim, Wyższa Szkoła Promocji, Warszawa 2014, s. 79–93.en_GB
dc.referencesPoczta Polska odpowiedzialna społecznie (CSR), https://www.poczta‑polska.pl/o‑nas/.en_GB
dc.referencesProgram wolontaryjno‑społeczny „Razem z GRUPĄ” – IV edycja, http://www.grupakety.com/pl/ wydarzenia‑csr,50/1297,program‑wolontaryjno‑spoleczny‑razem‑z‑grupa‑iv‑edycja.html.en_GB
dc.referencesProgram wolontariatu pracowniczego, Projekty, http://www.citibank.pl/poland/kronenberg/polish/ 6602.htm.en_GB
dc.referencesProgram wolontariatu pracowniczego w City, http://www.citibank.pl/poland/kronenberg/polish/ 6151.htm.en_GB
dc.referencesProvident po raz 22. wesprze projekty wolontariackie – w ich wyborze pomogą internauci, http:// media‑provident.pl/pr/357587/provident‑po‑raz–22‑wesprze‑projekty‑wolontariackie‑w‑ich- ‑wyborze‑pomoga‑internauci.en_GB
dc.referencesRaport Społecznej Odpowiedzialności Biznesu PROVIDENT POLSKA, https://kariera‑provident. pl/upload/userfiles/files/RaportProvident_Społeczna%20Odpowiedzialność%20Biznesu.pdf.en_GB
dc.references„Razem z GRUPĄ” – społeczne zaangażowanie Grupy Kęty, http://www.grupakety.com/pl/wydarzenia‑csr, 50/945,razem‑z‑grupa‑spoleczne‑zaangazowanie‑grupy‑kety.html.en_GB
dc.referencesRusza Millantrop – program wolontariatu pracowniczego Fundacji Banku Millennium, https://www.bankmillennium.pl/o‑banku/centrum‑prasowe/informacje‑prasowe/‑/news‑info/ 28–06–2016‑rusza‑millantrop‑program‑wolontariatu‑pracowniczego‑fundacji‑banku‑millennium.en_GB
dc.referencesTak! Pomagam, http://providentpolska.pl/odpowiedzialny‑biznes/takpomagam.en_GB
dc.referencesSpołeczna odpowiedzialność, https://danone.pl/Spoleczna‑odpowiedzialnosc2.en_GB
dc.referencesSprawozdanie Zarządu z działalności Banku Millennium i Grupy Kapitałowej Banku Millennium za 2017 rok, http://www.parkiet.com/assets/pdf/PA255656226.pdf,en_GB
dc.referencesWolontariat pracowniczy, https://www.gkpge.pl/Fundacja/Programy/Wolontariat‑pracowniczy.en_GB
dc.referencesWolontariat pracowniczy, http://www.orlen.pl/PL/Odpowiedzialny_Biznes/Dobroczynnosc/WolontariatPracowniczy/Strony/default.aspxen_GB
dc.referencesWolontariat pracowniczy, http://wolontariatpracowniczy.pl/wpisy/wolontariat‑pracowniczy.en_GB
dc.referencesWolontariat pracowniczy, http://www.polpharma.pl/wolontariat‑pracowniczy/.en_GB
dc.referencesWolontariat pracowniczy [w:] Encyklopedia CSR, Forum Odpowiedzialnego Biznesu, http://odpowiedzialnybiznes.pl/hasla‑encyklopedii/wolontariat‑pracowniczy/.en_GB
dc.referencesWolontariat pracowniczy, Akcja edukacyjna dla dzieci: Nie taki prąd straszny, https://www.enea.pl/pl/grupaenea/odpowiedzialny‑biznes/wolontariat‑pracowniczy/o‑programie/nie‑taki‑prad-straszny.en_GB
dc.referencesWolontariat pracowniczy, działalność charytatywna na rzecz różnych organizacji, http://www.keller.com.pl/o‑firmie/kodeks‑etyczny/113‑polityka‑csr.en_GB
dc.referencesWolontariat pracowniczy w 10 krokach – Fundacja Jeden Drugiemu, http://www.jedendrugiemu.pl/docs/Broszura_DRUK.pdf.en_GB
dc.referencesWolontariat pracowniczy w polskich firmach. Analiza zjawiska, http://www.dobroczyncaroku.pl/ files/biblioteka/35_TT_raport_badawczy_wolontariat.pdf.en_GB
dc.referencesWolontariat pracowniczy w Tchibo – Tchibo Warszawa, https://odpowiedzialnybiznes.pl/dobre-praktyki/wolontariat-pracowniczy-w-tchibo-tchibo-warszawa/.en_GB
dc.referencesWolontariat pracowniczy za granicą / Projekt Abroad, https://www.projects‑abroad.pl/projekty/wolontariaty‑pracownicze.en_GB
dc.referencesWolontariusz Tchibo. Chcę pomagać!, https://www.tchibo.com/servlet/content/1073378/‑/index‑page/ tchibo/corporate‑responsibility/wolontariat‑pracowniczy‑w‑tchibo‑warszawa.html.en_GB
dc.referencesWolontariusze Getin Noble Banku docenieni, https://www.getinbank.pl/biuro‑prasowe/2013/wolontariusze‑getin‑noble‑banku‑docenieni.en_GB
dc.referencesŻurek K., Wolontariat pracowniczy: angażowanie pracowników, bariery, korzyści, https://odpowiedzialnybiznes.pl/artykuly/wolontariat‑pracowniczy‑angazowanie‑pracownikow‑bariery. https://odpowiedzialnybiznes.pl/dobre‑praktyki/wolontariat‑pracowniczy‑w‑tchibo‑tchibo‑warszawa/.en_GB
dc.contributor.authorEmaila.d@wp.pl
dc.contributor.authorEmailkarolinamatyjaszczyk@interia.pl
dc.identifier.doi10.18778/1899-2226.21.2.01
dc.relation.volume21pl_PL
dc.subject.jelM14
dc.subject.jelZ13


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record